🥵 Varm sommer? Bliv indendørs med Viddly Plus, 15% RABAT 👉 Kode HOT15 👈. Kun indtil 20. juli!

Hent den nu!

Vilkår og betingelser

Ikrafttrædelsesdato: 10. februar 2024
Sidst opdateret: 10. februar 2024

Enighed om vores juridiske vilkår

Vi er Vitzo LLC ("virksomhed", "vi", "os", "vores"), en virksomhed registreret i Wyoming, USA på 1603 Capitol Avenue, Suite 413A #3131, Cheyenne, WY 82001.

Vi driver webstedet viddly.net ("Webstedet") samt alle andre relaterede produkter og tjenester, der henviser til eller linker til disse juridiske vilkår ("Juridiske Vilkår") (samlet kaldet "Tjenesterne").

Du kan kontakte os via e-mail på webmaster@viddly.net.

Disse juridiske vilkår udgør en juridisk bindende aftale indgået mellem dig, enten personligt eller på vegne af en enhed ("dig"), og Vitzo LLC, vedrørende din adgang til og brug af tjenesterne. Du accepterer, at du ved at få adgang til tjenesterne har læst, forstået og accepteret at være bundet af alle disse juridiske vilkår. HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE DISSE JURIDISKE BETINGELSER, SÅ ER DU UDTRYKKELIG FORBUDT AT BRUGE TJENESTERNE, OG DU SKAL AFBRYDE STRAKS.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan blive offentliggjort på Tjenesterne, er hermed udtrykkeligt inkorporeret heri som reference. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at foretage ændringer eller modifikationer af disse juridiske vilkår fra tid til anden. Vi vil advare dig om eventuelle ændringer ved at opdatere "Sidst opdateret"-datoen for disse juridiske vilkår, og du giver afkald på enhver ret til at modtage specifik meddelelse om hver sådan ændring. Det er dit ansvar periodisk at gennemgå disse juridiske vilkår for at holde dig orienteret om opdateringer. Du vil være underlagt, og vil blive anset for at være blevet gjort opmærksom på og at have accepteret, ændringerne i eventuelle reviderede juridiske vilkår ved din fortsatte brug af tjenesterne efter den dato, hvor sådanne reviderede juridiske vilkår er offentliggjort.

Alle brugere, der er mindreårige i den jurisdiktion, hvor de bor (generelt under 18 år), skal have tilladelse fra og være direkte overvåget af deres forælder eller værge for at bruge Tjenesterne. Hvis du er mindreårig, skal du have din forælder eller værge til at læse og acceptere disse juridiske vilkår, før du bruger tjenesterne.

Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse juridiske vilkår til dine arkiver.

1. VORES TJENESTER

Oplysningerne, der gives ved brug af Tjenesterne, er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller et land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med lovgivning eller regler, eller som ville underkaste os et registreringskrav inden for en sådan jurisdiktion eller Land. Derfor gør de personer, der vælger at få adgang til Tjenesterne fra andre steder, det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang, lokal lovgivning er gældende.

Tjenesterne er ikke skræddersyet til at overholde branchespecifikke regler (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) osv.), så hvis dine interaktioner ville være underlagt sådanne love, må du ikke bruge Tjenesterne. Du må ikke bruge Tjenesterne på en måde, der ville overtræde Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRET

Vores intellektuelle ejendomsret

Vi er ejer eller licenstager af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til vores tjenester, herunder al kildekode, databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik i tjenesterne (samlet kaldet "Indholdet" ), samt varemærker, servicemærker og logoer indeholdt deri ("Mærkerne").

Vores indhold og varemærker er beskyttet af love om ophavsret og varemærker (og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love om unfair konkurrence) og traktater i USA og rundt om i verden.

Indholdet og mærkerne leveres i eller gennem Tjenesterne "SOM DE ER" kun til din personlige, ikke-kommercielle brug eller interne forretningsformål.

Din brug af vores tjenester

Med forbehold for din overholdelse af disse juridiske vilkår, herunder afsnittet "FORBUDTE AKTIVITETER" nedenfor, giver vi dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig licens til:

 • få adgang til Tjenesterne; og

 • downloade eller udskrive en kopi af enhver del af indholdet, som du har fået korrekt adgang til.


udelukkende til dit personlige, ikke-kommercielle brug eller interne forretningsformål.

Undtagen som angivet i dette afsnit eller andre steder i vores juridiske vilkår, må ingen del af tjenesterne og intet indhold eller mærker kopieres, reproduceres, aggregeres, genudgives, uploades, udgives, offentligt vises, kodes, oversættes, transmitteres, distribueres, sælges , licenseret eller på anden måde udnyttet til ethvert kommercielt formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Hvis du ønsker at gøre brug af Tjenesterne, Indholdet eller Mærkerne på anden måde end det, der er angivet i dette afsnit eller andre steder i vores Juridiske Vilkår, bedes du rette din anmodning til: webmaster@viddly.net . Hvis vi nogensinde giver dig tilladelse til at poste, reproducere eller offentligt vise nogen del af vores tjenester eller indhold, skal du identificere os som ejere eller licensgivere af tjenesterne, indholdet eller mærkerne og sikre, at enhver ophavsrets- eller ejendomsretlig meddelelse vises eller er synlig ved opslag, reproduktion eller visning af vores indhold.

Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i og til tjenesterne, indholdet og mærkerne.

Ethvert brud på disse intellektuelle ejendomsrettigheder vil udgøre et væsentligt brud på vores juridiske vilkår, og din ret til at bruge vores tjenester ophører øjeblikkeligt.

Dine indlæg og bidrag

Gennemgå venligst dette afsnit og afsnittet "FORBUDTE AKTIVITETER" omhyggeligt, før du bruger vores tjenester for at forstå de (a) rettigheder, du giver os, og (b) forpligtelser, du har, når du poster eller uploader indhold gennem tjenesterne.

Indsendelser : Ved direkte at sende os ethvert spørgsmål, kommentar, forslag, idé, feedback eller anden information om Tjenesterne ("Indsendelser"), accepterer du at tildele os alle intellektuelle ejendomsrettigheder til en sådan indsendelse. Du accepterer, at vi skal eje dette indlæg og være berettiget til dets ubegrænsede brug og spredning til ethvert lovligt formål, kommercielt eller andet, uden anerkendelse eller kompensation til dig.

Bidrag : Tjenesterne kan invitere dig til at chatte, bidrage til eller deltage i blogs, opslagstavler, onlinefora og andre funktioner, hvor du kan oprette, indsende, poste, vise, transmittere, udgive, distribuere eller udsende indhold og materialer til os eller gennem Tjenesterne, herunder men ikke begrænset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, musik, grafik, kommentarer, anmeldelser, vurderingsforslag, personlige oplysninger eller andet materiale ("Bidrag"). Ethvert indlæg, der offentliggøres, skal også behandles som et bidrag. Du forstår, at bidrag kan ses af andre brugere af Tjenesterne og muligvis via tredjepartswebsteder.

Når du sender bidrag, giver du os en licens (inklusive brug af dit navn, varemærker og logoer) : Ved at indsende bidrag giver du os en ubegrænset, ubegrænset, uigenkaldelig, evig, ikke-eksklusiv, overdragelig, royaltyfri, fuldt betalt, verdensomspændende ret og licens til: bruge, kopiere, reproducere, distribuere, sælge, videresælge, udgive, udsende, gentitler, gemme, offentligt udføre, offentligt vise, omformatere, oversætte, uddrage (helt eller delvist), og udnytte dine bidrag (herunder, uden begrænsning, dit billede, navn og stemme) til ethvert formål, kommercielt, reklamemæssigt eller andet, til at forberede afledte værker af eller inkorporere dine bidrag i andre værker og til at underlicensere de tildelte licenser i dette afsnit. Vores brug og distribution kan forekomme i alle medieformater og gennem alle mediekanaler.

Denne licens inkluderer vores brug af dit navn, firmanavn og franchisenavn, alt efter hvad der er relevant, og ethvert af de varemærker, servicemærker, handelsnavne, logoer og personlige og kommercielle billeder, du leverer.

Du er ansvarlig for, hvad du poster eller uploader: Ved at sende os bidrag og/eller poste bidrag gennem en del af tjenesterne eller gøre bidrag tilgængelige gennem tjenesterne ved at linke din konto gennem tjenesterne til en af ​​dine sociale netværkskonti, vil du:

 • bekræfte, at du har læst og er enig med vores "FORBUDTE AKTIVITETER" og vil ikke poste, sende, offentliggøre, uploade eller transmittere nogen indsendelse gennem Tjenesterne eller poste noget bidrag, der er ulovligt, chikanerende, hadefuldt, skadeligt, ærekrænkende, obskønt, mobning , krænkende, diskriminerende, truende mod enhver person eller gruppe, seksuelt eksplicit, falsk, unøjagtig, bedragerisk eller vildledende;

 • i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, give afkald på enhver og alle moralske rettigheder til enhver sådan indsendelse og/eller bidrag;

 • garanterer, at enhver sådan indsendelse og/eller bidrag er original for dig, eller at du har de nødvendige rettigheder og licenser til at indsende sådanne indsendelser og/eller bidrag, og at du har fuld autoritet til at give os de ovennævnte rettigheder i forhold til dine indsendelser og /eller Bidrag; og

 • garanterer og repræsenterer, at dine bidrag og/eller bidrag ikke udgør fortrolige oplysninger.

Du er alene ansvarlig for dine bidrag og/eller bidrag, og du accepterer udtrykkeligt at godtgøre os for ethvert tab, som vi måtte lide på grund af dit brud på (a) dette afsnit, (b) enhver tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, eller ( c) gældende lov.

Vi kan fjerne eller redigere dit indhold : Selvom vi ikke har nogen forpligtelse til at overvåge nogen bidrag, har vi ret til at fjerne eller redigere ethvert bidrag til enhver tid uden varsel, hvis vi efter vores rimelige mening anser sådanne bidrag for skadelige eller i strid med disse juridiske Betingelser. Hvis vi fjerner eller redigerer sådanne bidrag, kan vi også suspendere eller deaktivere din konto og rapportere dig til myndighederne.

Krænkelse af ophavsret

Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis du mener, at noget materiale, der er tilgængeligt på eller gennem Tjenesterne, krænker nogen ophavsret, du ejer eller kontrollerer, skal du straks henvise til afsnittet "DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) NOTICE AND POLICY" nedenfor.

3. Brugerrepræsentationer

Ved at bruge tjenesterne repræsenterer og garanterer du, at: (1) alle registreringsoplysninger, du indsender, vil være sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige; (2) du vil opretholde nøjagtigheden af ​​sådanne oplysninger og omgående opdatere sådanne registreringsoplysninger efter behov; (3) du har den juridiske kapacitet, og du accepterer at overholde disse juridiske vilkår; (4) du ikke er mindreårig i den jurisdiktion, hvor du bor, eller hvis du er mindreårig, har du modtaget forældres tilladelse til at bruge Tjenesterne; (5) du vil ikke få adgang til Tjenesterne via automatiserede eller ikke-menneskelige midler, hverken gennem en bot, script eller andet; (6) du ikke vil bruge tjenesterne til ulovlige eller uautoriserede formål; og (7) din brug af Tjenesterne vil ikke overtræde nogen gældende lov eller regulering.

Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller afslutte din konto og nægte enhver nuværende eller fremtidig brug af Tjenesterne (eller en del heraf).

4. BRUGERREGISTRERING

Du skal muligvis registrere dig for at bruge tjenesterne. Du accepterer at holde din adgangskode fortrolig og vil være ansvarlig for al brug af din konto og adgangskode. Vi forbeholder os retten til at fjerne, kræve tilbage eller ændre et brugernavn, du vælger, hvis vi efter eget skøn fastslår, at et sådant brugernavn er upassende, obskønt eller på anden måde stødende.

5. Køb og betaling

Vi accepterer følgende betalingsformer:

 • Visum

 • Mastercard

 • American Express

 • Opdage

 • PayPal

 • Bankoverførsler

 • Kryptovaluta

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb foretaget via Tjenesterne. Du accepterer endvidere straks at opdatere konto- og betalingsoplysninger, herunder e-mailadresse, betalingsmetode og betalingskorts udløbsdato, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov. Omsætningsafgift vil blive tilføjet til prisen for køb, som det skønnes påkrævet af os. Vi kan til enhver tid ændre priser. Alle betalinger skal være i amerikanske dollars.

Du accepterer at betale alle gebyrer til de gældende priser for dine køb og eventuelle gældende forsendelsesgebyrer, og du giver os tilladelse til at debitere din valgte betalingsudbyder for sådanne beløb ved afgivelse af din ordre. Hvis din ordre er genstand for tilbagevendende debiteringer, giver du samtykke til, at vi debiterer din betalingsmetode på en tilbagevendende basis uden at kræve din forudgående godkendelse for hver tilbagevendende debitering, indtil det tidspunkt, hvor du annullerer den gældende ordre. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl eller fejl i prisfastsættelsen, også selvom vi allerede har anmodet om eller modtaget betaling.

Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre afgivet gennem Tjenesterne. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller under den samme kundekonto, den samme betalingsmetode og/eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- eller leveringsadresse. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller forbyde ordrer, der efter vores skøn ser ud til at være afgivet af forhandlere, forhandlere eller distributører.

6. Annullering

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne nedenfor. Din opsigelse træder i kraft ved udgangen af ​​den nuværende betalingsperiode.

Hvis du er utilfreds med vores tjenester, bedes du kontakte os på webmaster@viddly.net.

7. Software

Vi kan inkludere software til brug i forbindelse med vores tjenester. Hvis sådan software er ledsaget af en slutbrugerlicensaftale ("EULA"), vil vilkårene i EULA'en regulere din brug af softwaren. Hvis sådan software ikke er ledsaget af en EULA, giver vi dig en ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig, personlig og ikke-overførbar licens til udelukkende at bruge sådan software i forbindelse med vores tjenester og i overensstemmelse med disse juridiske vilkår. Enhver software og enhver relateret dokumentation leveres "SOM DE ER" uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder, uden begrænsning, de stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Du accepterer enhver risiko, der opstår ved brug eller ydeevne af software. Du må ikke reproducere eller videredistribuere nogen software undtagen i overensstemmelse med EULA eller disse juridiske vilkår.

8. Forbudte aktiviteter

Du må ikke få adgang til eller bruge Tjenesterne til andre formål end det, som vi gør Tjenesterne tilgængelige til. Tjenesterne må ikke bruges i forbindelse med kommercielle bestræbelser undtagen dem, der specifikt er godkendt eller godkendt af os. Som bruger af Tjenesterne accepterer du ikke at:

 • Systematisk hente data eller andet indhold fra Tjenesterne for at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller bibliotek uden skriftlig tilladelse fra os.

 • Narre, bedrage eller vildlede os og andre brugere, især i ethvert forsøg på at lære følsomme kontooplysninger såsom brugeradgangskoder.

 • Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner i Tjenesterne, herunder funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopieringen af ​​noget Indhold eller håndhæver begrænsninger for brugen af ​​Tjenesterne og/eller Indholdet deri.

 • Nedsættende, plette eller på anden måde skade os og/eller Tjenesterne efter vores mening.

 • Brug enhver information indhentet fra Tjenesterne for at chikanere, misbruge eller skade en anden person.

 • Gør uretmæssig brug af vores supporttjenester eller indsend falske rapporter om misbrug eller forseelse.

 • Brug tjenesterne på en måde, der ikke er i overensstemmelse med gældende love eller regler.

 • Deltag i uautoriseret framing af eller linkning til Tjenesterne.

 • Upload eller transmitter (eller forsøg på at uploade eller transmittere) vira, trojanske heste eller andet materiale, herunder overdreven brug af store bogstaver og spamming (kontinuerlig udsendelse af gentagen tekst), der forstyrrer en parts uafbrudte brug og nydelse af Tjenesterne eller ændrer, forringer, forstyrrer, ændrer eller forstyrrer brugen, funktionerne, funktionerne, driften eller vedligeholdelsen af ​​Tjenesterne.

 • Deltag i enhver automatiseret brug af systemet, såsom brug af scripts til at sende kommentarer eller meddelelser, eller brug af data mining, robotter eller lignende dataindsamlings- og udtræksværktøjer.

 • Slet meddelelsen om ophavsret eller anden ejendomsret fra ethvert indhold.

 • Forsøg på at efterligne en anden bruger eller person eller brug en anden brugers brugernavn.

 • Upload eller transmitter (eller forsøg på at uploade eller transmittere) alt materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv informationsindsamling eller transmissionsmekanisme, inklusive uden begrænsning klare grafikudvekslingsformater ("gifs"), 1×1 pixels, web-bugs, cookies , eller andre lignende enheder (nogle gange omtalt som "spyware" eller "passive indsamlingsmekanismer" eller "pcms").

 • Forstyrre, forstyrre eller skabe en unødig byrde på Tjenesterne eller de netværk eller tjenester, der er forbundet med Tjenesterne.

 • Chikanere, irritere, intimidere eller true nogen af ​​vores medarbejdere eller agenter, der er involveret i at levere en del af Tjenesterne til dig.

 • Forsøg på at omgå alle foranstaltninger i Tjenesterne, der er designet til at forhindre eller begrænse adgang til Tjenesterne eller en del af Tjenesterne.

 • Kopier eller tilpas Tjenesternes software, inklusive men ikke begrænset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller anden kode.

 • Medmindre det er tilladt i henhold til gældende lov, skal du dechifrere, dekompilere, adskille eller reverse engineering af softwaren, der omfatter eller på nogen måde udgør en del af Tjenesterne.

 • Medmindre det kan være resultatet af standardbrug af søgemaskine eller internetbrowser, skal du bruge, lancere, udvikle eller distribuere ethvert automatiseret system, herunder uden begrænsning, enhver edderkop, robot, snydeværktøj, skraber eller offline-læser, der får adgang til Tjenesterne, eller bruge eller starte uautoriseret script eller anden software.

 • Brug en indkøbsagent eller indkøbsagent til at foretage køb på Tjenesterne.

 • Foretag enhver uautoriseret brug af Tjenesterne, herunder indsamling af brugernavne og/eller e-mail-adresser på brugere ved hjælp af elektroniske eller andre midler med det formål at sende uopfordrede e-mails, eller oprette brugerkonti med automatiserede midler eller under falske forudsætninger.

 • Brug Tjenesterne som en del af enhver bestræbelse på at konkurrere med os eller på anden måde bruge Tjenesterne og/eller Indholdet til enhver indtægtsskabende bestræbelse eller kommerciel virksomhed.

 • Sælg eller på anden måde overfør din profil.

9. Brugergenererede bidrag

Tjenesterne kan invitere dig til at chatte, bidrage til eller deltage i blogs, opslagstavler, onlinefora og anden funktionalitet og kan give dig mulighed for at oprette, indsende, poste, vise, transmittere, udføre, udgive, distribuere, eller udsende indhold og materialer til os eller på Tjenesterne, herunder men ikke begrænset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafik, kommentarer, forslag eller personlige oplysninger eller andet materiale (samlet kaldet "Bidrag"). Bidrag kan ses af andre brugere af Tjenesterne og via tredjepartswebsteder. Som sådan kan ethvert bidrag, du sender, blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. Når du opretter eller stiller bidrag til rådighed, erklærer og garanterer du derved, at:

 • Oprettelse, distribution, transmission, offentlig visning eller fremførelse og adgang til, download eller kopiering af dine bidrag krænker ikke og vil ikke krænke ejendomsrettighederne, herunder men ikke begrænset til ophavsretten, patentet, varemærket, forretningshemmeligheden eller enhver tredjeparts moralske rettigheder.

 • Du er skaberen og ejeren af ​​eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker, frigivelser og tilladelser til at bruge og autorisere os, Tjenesterne og andre brugere af Tjenesterne til at bruge dine Bidrag på enhver måde, der er påtænkt af Tjenesterne og disse Juridiske vilkår.

 • Du har skriftligt samtykke, frigivelse og/eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar individuel person i dine bidrag til at bruge navnet eller ligheden på hver enkelt sådan identificerbar individuelle person for at muliggøre inklusion og brug af dine bidrag på enhver måde, som er påtænkt af Tjenester og disse juridiske vilkår.

 • Dine bidrag er ikke falske, unøjagtige eller vildledende.

 • Dine bidrag er ikke uopfordret eller uautoriseret annoncering, salgsfremmende materialer, pyramidespil, kædebreve, spam, masseforsendelser eller andre former for opfordring.

 • Dine bidrag er ikke uanstændige, uanstændige, liderlige, beskidte, voldelige, chikanerende, injurierende, bagvaskende eller på anden måde anstødelige (som bestemt af os).

 • Dine bidrag håner ikke, håner, nedgør, intimiderer eller misbruger nogen.

 • Dine bidrag bruges ikke til at chikanere eller true (i den juridiske forstand af disse udtryk) nogen anden person og til at fremme vold mod en bestemt person eller klasse af mennesker.

 • Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende love, regler eller regler.

 • Dine bidrag krænker ikke nogen tredjeparts privatlivs- eller publicitetsrettigheder.

 • Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lovgivning vedrørende børnepornografi eller på anden måde beregnet til at beskytte mindreåriges sundhed eller velvære.

 • Dine bidrag inkluderer ikke stødende kommentarer, der er forbundet med race, national oprindelse, køn, seksuel præference eller fysisk handicap.

 • Dine bidrag krænker eller linker ikke til materiale, der krænker nogen bestemmelse i disse juridiske vilkår eller nogen gældende lov eller regulering.

Enhver brug af tjenesterne i strid med ovenstående overtræder disse juridiske vilkår og kan blandt andet resultere i opsigelse eller suspension af dine rettigheder til at bruge tjenesterne.

10. Bidragslicens

Ved at sende dine bidrag til en hvilken som helst del af Tjenesterne eller gøre Bidrag tilgængelige for Tjenesterne ved at linke din konto fra Tjenesterne til en af ​​dine sociale netværkskonti, giver du automatisk, og du repræsenterer og garanterer, at du har ret til at give os en ubegrænset, ubegrænset, uigenkaldelig, evig, ikke-eksklusiv, overdragelig, royaltyfri, fuldt betalt, verdensomspændende ret og licens til at hoste, bruge, kopiere, reproducere, afsløre, sælge, videresælge, offentliggøre, udsende, gentitler, arkivere, gemme, cache, optræde offentligt, vise offentligt, omformatere, oversætte, transmittere, uddrage (helt eller delvist) og distribuere sådanne bidrag (herunder, uden begrænsning, dit billede og din stemme) til ethvert formål, kommercielt, reklame, eller på anden måde, og til at udarbejde afledte værker af, eller inkorporere sådanne Bidrag i andre værker, og give og godkende underlicenser af ovenstående. Brugen og distributionen kan forekomme i alle medieformater og gennem alle mediekanaler.

Denne licens gælder for enhver form, medie eller teknologi, der nu er kendt eller udviklet herefter, og inkluderer vores brug af dit navn, firmanavn og franchisenavn, alt efter hvad der er relevant, og ethvert af varemærkerne, servicemærkerne, handelsnavne, logoer, og personlige og kommercielle billeder, du leverer. Du giver afkald på alle moralske rettigheder i dine bidrag, og du garanterer, at moralske rettigheder ikke på anden måde er blevet hævdet i dine bidrag.

Vi hævder ikke noget ejerskab over dine bidrag. Du bevarer det fulde ejerskab af alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheder eller andre ejendomsrettigheder forbundet med dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for nogen erklæringer eller repræsentationer i dine bidrag leveret af dig i noget område på tjenesterne. Du er alene ansvarlig for dine Bidrag til Tjenesterne, og du accepterer udtrykkeligt at fritage os fra ethvert ansvar og afholde dig fra enhver juridisk handling mod os vedrørende dine Bidrag.

Vi har ret til, efter vores eget og absolutte skøn, (1) at redigere, redigere eller på anden måde ændre ethvert bidrag; (2) at omkategorisere eventuelle bidrag for at placere dem på mere passende steder på tjenesterne; og (3) at forhåndsscreene eller slette eventuelle bidrag til enhver tid og af en hvilken som helst grund uden varsel. Vi har ingen forpligtelse til at overvåge dine bidrag.

11. Retningslinjer for anmeldelser

Vi kan give dig områder på Tjenesterne for at give anmeldelser eller vurderinger. Når du sender en anmeldelse, skal du overholde følgende kriterier: (1) du skal have førstehåndserfaring med den person/enhed, der bliver anmeldt; (2) dine anmeldelser må ikke indeholde stødende bandeord eller krænkende, racistisk, stødende eller hadefuldt sprog; (3) dine anmeldelser bør ikke indeholde diskriminerende referencer baseret på religion, race, køn, national oprindelse, alder, civilstand, seksuel orientering eller handicap; (4) dine anmeldelser bør ikke indeholde henvisninger til ulovlig aktivitet; (5) du bør ikke være tilknyttet konkurrenter, hvis du sender negative anmeldelser; (6) du bør ikke drage nogen konklusioner om lovligheden af ​​adfærd; (7) du må ikke sende falske eller vildledende udsagn; og (8) du må ikke organisere en kampagne, der opfordrer andre til at skrive anmeldelser, uanset om de er positive eller negative.

Vi kan acceptere, afvise eller fjerne anmeldelser efter eget skøn. Vi har absolut ingen forpligtelse til at screene anmeldelser eller til at slette anmeldelser, selv hvis nogen anser anmeldelser for at være stødende eller unøjagtige. Anmeldelser er ikke godkendt af os og repræsenterer ikke nødvendigvis vores meninger eller synspunkter fra nogen af ​​vores tilknyttede selskaber eller partnere. Vi påtager os ikke ansvar for nogen anmeldelse eller for krav, forpligtelser eller tab som følge af nogen anmeldelse. Ved at sende en anmeldelse giver du os hermed en evig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, overdragelig og underlicenserbar ret og licens til at reproducere, ændre, oversætte, transmittere på enhver måde, vise, udføre og /eller distribuere alt indhold relateret til anmeldelse.

12. Mobil/Desktop-applikationslicens

Brug licens

Hvis du får adgang til tjenesterne via en app, giver vi dig en tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset ret til at installere og bruge appen på trådløse elektroniske enheder, som ejes eller kontrolleres af dig, og til at få adgang til og bruge appen på sådanne enheder strengt i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne mobilapplikationslicens indeholdt i disse juridiske vilkår. Du må ikke: (1) undtagen som tilladt i henhold til gældende lovgivning, dekompilere, reverse engineering, adskille, forsøge at udlede kildekoden til eller dekryptere appen; (2) foretage enhver ændring, tilpasning, forbedring, forbedring, oversættelse eller afledt arbejde fra appen; (3) overtræder gældende love, regler eller regler i forbindelse med din adgang til eller brug af appen; (4) fjerne, ændre eller tilsløre enhver ejendomsretlig meddelelse (herunder enhver meddelelse om ophavsret eller varemærke), som er indsendt af os eller licensgiverne af appen; (5) bruge appen til enhver indtægtsskabende bestræbelse, kommerciel virksomhed eller andre formål, som den ikke er designet eller beregnet til; (6) gøre appen tilgængelig via et netværk eller andet miljø, der tillader adgang eller brug af flere enheder eller brugere på samme tid; (7) bruge appen til at skabe et produkt, en tjeneste eller en software, der direkte eller indirekte er konkurrencedygtig med eller på nogen måde en erstatning for appen; (8) bruge appen til at sende automatiske forespørgsler til ethvert websted eller til at sende enhver uopfordret kommerciel e-mail; eller (9) bruge enhver ejendomsretlig information eller enhver af vores grænseflader eller vores anden intellektuelle ejendom i design, udvikling, fremstilling, licensering eller distribution af applikationer, tilbehør eller enheder til brug med appen.

Apple og Android-enheder

Følgende vilkår gælder, når du bruger appen, der er opnået fra enten Apple Store eller Google Play (hver "App-distributør") til at få adgang til Tjenesterne: (1) den licens, du har fået til vores App, er begrænset til en ikke-overførbar licens at bruge applikationen på en enhed, der bruger Apple iOS- eller Android-operativsystemerne, alt efter hvad der er relevant, og i overensstemmelse med de brugsregler, der er angivet i den gældende App-distributørs servicevilkår; (2) vi er ansvarlige for at levere enhver vedligeholdelses- og supportservice med hensyn til appen som specificeret i vilkårene og betingelserne for denne mobilapplikationslicens indeholdt i disse juridiske vilkår eller som på anden måde krævet i henhold til gældende lovgivning, og du anerkender, at hver app-distributør har ingen som helst forpligtelse til at levere vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til appen; (3) i tilfælde af, at appen ikke overholder enhver gældende garanti, kan du underrette den relevante app-distributør, og app-distributøren kan i overensstemmelse med dens vilkår og politikker refundere den betalte købspris, hvis en sådan findes. for appen, og i det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, har app-distributøren ingen anden garantiforpligtelse overhovedet med hensyn til appen; (4) du repræsenterer og garanterer, at (i) du ikke befinder dig i et land, der er underlagt en amerikansk regerings embargo, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et "terroriststøttende" land, og (ii) du ikke er opført på enhver amerikansk regerings liste over forbudte eller begrænsede parter; (5) du skal overholde gældende tredjeparts aftalevilkår, når du bruger appen, f.eks. hvis du har en VoIP-applikation, så må du ikke være i strid med deres aftale om trådløse datatjenester, når du bruger appen; og (6) du anerkender og accepterer, at appdistributørerne er tredjepartsbegunstigede af vilkårene og betingelserne i denne mobilapplikationslicens indeholdt i disse juridiske vilkår, og at hver appdistributør vil have ret (og vil blive anset for at have accepteret) ret) til at håndhæve vilkårene og betingelserne i denne mobilapplikationslicens, der er indeholdt i disse juridiske vilkår, over for dig som tredjepartsbegunstiget heraf.

13. Sociale medier

Som en del af Tjenesternes funktionalitet kan du linke din konto til onlinekonti, du har hos tredjepartstjenesteudbydere (hver sådan konto, en "tredjepartskonto") ved enten: (1) at angive din tredjepartskonto loginoplysninger gennem Tjenesterne; eller (2) at give os adgang til din Tredjepartskonto, som det er tilladt i henhold til de gældende vilkår og betingelser, der styrer din brug af hver Tredjepartskonto. Du erklærer og garanterer, at du er berettiget til at videregive din Tredjepartskontos loginoplysninger til os og/eller give os adgang til din Tredjepartskonto, uden at du bryder nogen af ​​de vilkår og betingelser, der styrer din brug af den relevante Tredjepartskonto og uden at forpligte os til at betale gebyrer eller gøre os underlagt nogen brugsbegrænsninger pålagt af tredjepartstjenesteudbyderen af ​​Tredjepartskontoen. Ved at give os adgang til enhver tredjepartskonti forstår du, at (1) vi kan få adgang til, gøre tilgængelig og gemme (hvis relevant) alt indhold, som du har givet til og gemt på din tredjepartskonto ("det sociale netværk". Indhold"), så det er tilgængeligt på og gennem Tjenesterne via din konto, herunder uden begrænsning eventuelle vennelister og (2) vi kan indsende og modtage yderligere oplysninger fra din Tredjepartskonto i det omfang, du får besked, når du linker din konto med Tredjepartskontoen. Afhængigt af de tredjepartskonti, du vælger, og underlagt de privatlivsindstillinger, du har angivet i sådanne tredjepartskonti, kan personligt identificerbare oplysninger, som du sender til dine tredjepartskonti, være tilgængelige på og gennem din konto på Tjenesterne. Bemærk venligst, at hvis en tredjepartskonto eller tilknyttet tjeneste bliver utilgængelig, eller vores adgang til en sådan tredjepartskonto afsluttes af tredjepartstjenesteudbyderen, så er indhold på sociale netværk muligvis ikke længere tilgængeligt på og gennem tjenesterne. Du vil til enhver tid have mulighed for at deaktivere forbindelsen mellem din konto på Tjenesterne og dine Tredjepartskonti. BEMÆRK VENLIGST, AT DIT FORHOLD TIL TREDJEPARTSSERVICEUDBYDERE, SOM ER TILKNYTNING TIL DINE TREDJEPARTS KONTI, KUN ER BESTEMT AF DINE AFTALE MED SÅDANNE TREDJEPARTS-TJENESTELEVERANDØRER. Vi bestræber os ikke på at gennemgå noget socialt netværksindhold til noget formål, inklusive, men ikke begrænset til, for nøjagtighed, lovlighed eller ikke-krænkelse, og vi er ikke ansvarlige for noget socialt netværksindhold. Du anerkender og accepterer, at vi kan få adgang til din e-mail-adressebog, der er knyttet til en tredjepartskonto, og din liste over kontaktpersoner, der er gemt på din mobile enhed eller tablet-computer, udelukkende med det formål at identificere og informere dig om de kontakter, der også har registreret sig for at bruge tjenesterne . Du kan deaktivere forbindelsen mellem Tjenesterne og din Tredjepartskonto ved at kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne nedenfor eller via dine kontoindstillinger (hvis relevant). Vi vil forsøge at slette enhver information, der er gemt på vores servere, som er opnået gennem en sådan tredjepartskonto, undtagen brugernavnet og profilbilledet, der bliver knyttet til din konto.

14. Tredjeparts websteder og indhold

Tjenesterne kan indeholde (eller du kan blive sendt via webstedet eller appen) links til andre websteder ("tredjeparts websteder") samt artikler, fotografier, tekst, grafik, billeder, design, musik, lyd, video, information , applikationer, software og andet indhold eller elementer, der tilhører eller stammer fra tredjepart ("tredjepartsindhold"). Sådanne tredjepartswebsteder og tredjepartsindhold bliver ikke undersøgt, overvåget eller kontrolleret for nøjagtighed, passende eller fuldstændighed af os, og vi er ikke ansvarlige for nogen tredjepartswebsteder, der tilgås via tjenesterne eller tredjepartsindhold, der er postet på, tilgængelig via eller installeret fra Tjenesterne, herunder indholdet, nøjagtigheden, stødende, meninger, pålidelighed, privatlivspraksis eller andre politikker på eller indeholdt i Tredjeparts websteder eller Tredjepartsindhold. Inkludering af, links til eller tilladelse til brug eller installation af tredjepartswebsteder eller tredjepartsindhold indebærer ikke godkendelse eller godkendelse heraf fra os. Hvis du beslutter dig for at forlade tjenesterne og få adgang til tredjepartswebsteder eller at bruge eller installere tredjepartsindhold, gør du det på egen risiko, og du skal være opmærksom på, at disse juridiske vilkår ikke længere gælder. Du bør gennemgå de gældende vilkår og politikker, herunder privatlivs- og dataindsamlingspraksis, på ethvert websted, som du navigerer til fra Tjenesterne eller relaterer til applikationer, du bruger eller installerer fra Tjenesterne. Ethvert køb, du foretager via tredjepartswebsteder, vil ske gennem andre websteder og fra andre virksomheder, og vi påtager os intet ansvar i forhold til sådanne køb, som udelukkende er mellem dig og den relevante tredjepart. Du accepterer og anerkender, at vi ikke støtter de produkter eller tjenester, der tilbydes på tredjepartswebsteder, og du skal holde os fri for enhver skade forårsaget af dit køb af sådanne produkter eller tjenester. Derudover skal du holde os fri for tab, som du lider eller skade forårsaget af dig i forbindelse med eller på nogen måde som følge af tredjepartsindhold eller enhver kontakt med tredjepartswebsteder.

15. Annoncører

Vi tillader annoncører at vise deres annoncer og andre oplysninger i visse områder af Tjenesterne, såsom sidebar-annoncer eller bannerreklamer. Vi giver simpelthen plads til at placere sådanne annoncer, og vi har intet andet forhold til annoncører.

16. Services Management

Vi forbeholder os retten, men ikke forpligtelsen, til: (1) at overvåge Tjenesterne for overtrædelser af disse juridiske vilkår; (2) tage passende juridiske skridt mod enhver, der efter vores skøn overtræder loven eller disse juridiske vilkår, herunder uden begrænsning, rapportering af en sådan bruger til de retshåndhævende myndigheder; (3) efter vores skøn og uden begrænsning, nægte, begrænse adgangen til, begrænse tilgængeligheden af ​​eller deaktivere (i det omfang det er teknologisk muligt) nogen af ​​dine Bidrag eller dele deraf; (4) efter vores skøn og uden begrænsning, varsel eller ansvar at fjerne fra Tjenesterne eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er for store i størrelse eller på nogen måde er byrdefulde for vores systemer; og (5) på anden måde administrere tjenesterne på en måde, der er designet til at beskytte vores rettigheder og ejendom og for at lette den korrekte funktion af tjenesterne.

17. Privatlivspolitik

Vi bekymrer os om databeskyttelse og sikkerhed. Læs venligst vores privatlivspolitik. Ved at bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af vores privatlivspolitik, som er inkorporeret i disse juridiske vilkår. Vær opmærksom på, at tjenesterne er hostet i USA. Hvis du får adgang til Tjenesterne fra en hvilken som helst anden region i verden med love eller andre krav, der regulerer indsamling, brug eller videregivelse af personlige data, der adskiller sig fra gældende love i USA, så overfører du dine data gennem din fortsatte brug af Tjenesterne til USA, og du giver udtrykkeligt samtykke til at få dine data overført til og behandlet i USA.

18. Meddelelse og politik om Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Meddelelser

Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis du mener, at noget materiale, der er tilgængeligt på eller gennem Tjenesterne, krænker enhver ophavsret, du ejer eller kontrollerer, bedes du straks underrette vores udpegede ophavsretsagent ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor (en "Meddelelse"). En kopi af din meddelelse vil blive sendt til den person, der har lagt eller opbevaret det materiale, der er adresseret i meddelelsen. Vær opmærksom på, at du i henhold til føderal lovgivning kan blive holdt ansvarlig for skader, hvis du fremsætter væsentlige urigtige oplysninger i en meddelelse. Derfor, hvis du ikke er sikker på, at materiale placeret på eller linket til af Tjenesterne krænker din ophavsret, bør du overveje først at kontakte en advokat.

Alle meddelelser skal opfylde kravene i DMCA 17 USC § 512(c)(3) og indeholde følgende oplysninger: (1) En fysisk eller elektronisk signatur fra en person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ​​en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket; (2) identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på Tjenesterne er omfattet af Meddelelsen, en repræsentativ liste over sådanne værker på Tjenesterne; (3) identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes, eller som skal deaktiveres adgang til, og oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at tillade os at finde materialet; (4) oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til at tillade os at kontakte den klagende part, såsom en adresse, telefonnummer og, hvis tilgængelig, en e-mailadresse, hvorpå den klagende part kan kontaktes; (5) en erklæring om, at den klagende part har en god tro overbevisning om, at brug af materialet på den måde, der klages over, ikke er godkendt af copyright-indehaveren, dennes agent eller loven; og (6) en erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige og under straf for mened, at den klagende part er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ​​en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket.

Indsigelse

Hvis du mener, at dit eget ophavsretligt beskyttede materiale er blevet fjernet fra Tjenesterne som følge af en fejl eller forkert identifikation, kan du indsende en skriftlig indsigelse til [os/vores udpegede ophavsretsagent] ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet nedenfor (en "Indsigelse" ). For at være en effektiv indsigelse i henhold til DMCA skal din indsigelse i det væsentlige indeholde følgende: (1) identifikation af det materiale, der er blevet fjernet eller deaktiveret, og det sted, hvor materialet dukkede op, før det blev fjernet eller deaktiveret; (2) en erklæring om, at du samtykker til jurisdiktionen for den føderale distriktsdomstol, hvor din adresse er beliggende, eller hvis din adresse er uden for USA, for ethvert retsdistrikt, hvor vi er beliggende; (3) en erklæring om, at du vil acceptere forkyndelse fra den part, der har indgivet meddelelsen, eller partens agent; (4) dit navn, adresse og telefonnummer; (5) en erklæring under straf for mened om, at du i god tro mener, at det pågældende materiale er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af en fejl eller forkert identifikation af det materiale, der skal fjernes eller deaktiveres; og (6) din fysiske eller elektroniske signatur.

Hvis du sender os en gyldig, skriftlig indsigelse, der opfylder kravene beskrevet ovenfor, vil vi gendanne dit fjernede eller deaktiverede materiale, medmindre vi først modtager meddelelse fra den part, der indgiver underretningen, der informerer os om, at en sådan part har anlagt en retssag for at afholde dig fra deltage i krænkende aktivitet relateret til det pågældende materiale. Bemærk venligst, at hvis du væsentligt giver urigtige oplysninger om, at det deaktiverede eller fjernede indhold blev fjernet ved en fejltagelse eller fejlidentifikation, kan du blive ansvarlig for skader, herunder omkostninger og advokatsalærer. Indgivelse af en falsk indsigelse udgør mened.

Udpeget ophavsretsagent

Vitzo LLC
Attn: Copyright Agent
1603 Capitol Avenue
Suite 413A #3131
Cheyenne, WY 82001
Forenede Stater
webmaster@viddly.net

19. Løbetid og opsigelse

Disse juridiske vilkår forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger tjenesterne. UDEN AT BEGRÆNSE NOGEN ANDRE BESTEMMELSER I DISSE JURIDISKE BETINGELSER, FORBEHOLDER VI RETTEN TIL, EFTER VORES ENESTE SKØN OG UDEN VARSEL ELLER ANSVAR, NÆGTIGE ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTERNE (HERunder BLOKERING AF EN BESTEMT VISSE IP-ADRESSE), FOR EN HVILKEN IP-ADRESSE. INGEN GRUND, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING TIL BRUD AF NOGEN REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER PAGTER INDEHOLDT I DISSE JURIDISKE BETINGELSER ELLER I EN GÆLDENDE LOV ELLER REGULERING. VI KAN OPSÆTTE DIN BRUG ELLER DELTAGELSE I TJENESTERNE ELLER SLETTE DIN KONTO OG EVENTUELLE INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, SOM DU HAR OPLYST TIL ETHVERT TIDSPUNKT, UDEN ADVARSEL, EFTER VORES ENESTE SKØN.

Hvis vi afslutter eller suspenderer din konto af en eller anden grund, har du forbud mod at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falsk eller lånt navn eller navnet på en tredjepart, selvom du muligvis handler på vegne af den tredje part. parti. Ud over at opsige eller suspendere din konto forbeholder vi os retten til at træffe passende juridiske foranstaltninger, herunder uden begrænsning forfølgelse af civilretlige, strafferetlige og påbudsmæssige klagemuligheder.

20. Ændringer og afbrydelser

Vi forbeholder os retten til at ændre, modificere eller fjerne indholdet af Tjenesterne til enhver tid eller af enhver grund efter eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere nogen information om vores tjenester. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller afbrydelse af Tjenesterne.

Vi kan ikke garantere, at Tjenesterne vil være tilgængelige til enhver tid. Vi kan opleve hardware, software eller andre problemer eller behov for at udføre vedligeholdelse relateret til tjenesterne, hvilket resulterer i afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder os retten til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, afbryde eller på anden måde modificere Tjenesterne til enhver tid eller af en hvilken som helst grund uden varsel til dig. Du accepterer, at vi ikke har noget som helst ansvar for tab, skade eller gener forårsaget af din manglende evne til at få adgang til eller bruge tjenesterne under enhver nedetid eller afbrydelse af tjenesterne. Intet i disse juridiske vilkår vil blive fortolket som en forpligtelse til at vedligeholde og understøtte tjenesterne eller til at levere rettelser, opdateringer eller udgivelser i forbindelse hermed.

21. Gældende lov

Disse juridiske vilkår og din brug af Tjenesterne er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i staten Wyoming, der gælder for aftaler indgået og skal udføres fuldt ud i staten Wyoming, uden hensyntagen til dens lovkonfliktprincipper.

22. Tvistbilæggelse

Uformelle forhandlinger

For at fremskynde løsningen og kontrollere omkostningerne ved enhver tvist, uenighed eller krav relateret til disse juridiske vilkår (hver en "Tvist" og tilsammen "Tvisterne") anlagt af enten dig eller os (individuelt, en "Part" og kollektivt, "Parterne"), er parterne enige om først at forsøge at forhandle enhver tvist (undtagen de tvister, der udtrykkeligt er angivet nedenfor) uformelt i mindst tredive (30) dage før voldgift påbegyndes. Sådanne uformelle forhandlinger begynder efter skriftlig meddelelse fra den ene part til den anden part.

Bindende voldgift

Hvis parterne ikke er i stand til at løse en tvist gennem uformelle forhandlinger, vil tvisten (undtagen de tvister, der udtrykkeligt er udelukket nedenfor) blive endeligt og udelukkende løst ved bindende voldgift. DU FORSTÅR, AT UDEN DENNE BESTEMMELSE VILLE DU HAVE RET TIL AT SØGGE DOMSTOLEN OG FÅ EN DOMSTOL. Voldgiften skal påbegyndes og gennemføres i henhold til Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association ("AAA") og, hvor det er relevant, AAA's Supplerende procedurer for forbrugerrelaterede tvister ("AAA Consumer Rules"), som begge er tilgængelige på AAA hjemmeside www.adr.org. Dine voldgiftsgebyrer og din andel af voldgiftsdommerens kompensation er underlagt AAA-forbrugerreglerne og, hvor det er relevant, begrænset af AAA-forbrugerreglerne. Hvis sådanne omkostninger af voldgiftsmanden vurderes at være for høje, betaler vi alle voldgiftsgebyrer og -udgifter. Voldgiften kan foregå personligt gennem indsendelse af dokumenter, telefonisk eller online. Voldgiftsdommeren træffer en skriftlig afgørelse, men behøver ikke give en begrundelse, medmindre en af ​​parterne anmoder om det. Voldgiftsdommeren skal følge gældende lovgivning, og enhver kendelse kan blive anfægtet, hvis voldgiftsdommeren undlader at gøre det. Medmindre andet kræves af de gældende AAA-regler eller gældende lov, vil voldgiften finde sted i Wyoming. Medmindre andet er angivet heri, kan parterne føre retssager i retten for at tvinge voldgift, udsætte sager, der afventer voldgift, eller for at bekræfte, ændre, forlade eller afsige dom over voldgiftsdommeren.

Hvis en tvist af en eller anden grund fortsætter i retten i stedet for voldgift, skal tvisten påbegyndes eller retsforfølges ved de statslige og føderale domstole i Cheyenne, Wyoming, og parterne samtykker hermed til og giver afkald på alle forsvar for manglende personlig jurisdiktion, og forum non conveniens med hensyn til værneting og jurisdiktion i sådanne statslige og føderale domstole. Anvendelse af De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationale køb af varer og Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) er udelukket fra disse juridiske vilkår. Under ingen omstændigheder må en tvist anlagt af en af ​​parterne, der på nogen måde er relateret til tjenesterne, påbegyndes mere end et (1) år efter, at årsagen til sagen opstod. Hvis denne bestemmelse viser sig at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil ingen af ​​parterne vælge at voldgifte nogen tvist, der falder inden for den del af denne bestemmelse, der findes ulovlig eller ikke-håndhævelig, og en sådan tvist skal afgøres af en domstol med kompetent jurisdiktion inden for de domstole, der er anført for jurisdiktion ovenfor, og parterne er enige om at underkaste sig den pågældende domstols personlige jurisdiktion.

Begrænsninger

Parterne er enige om, at enhver voldgift skal være begrænset til tvisten mellem parterne individuelt. I det fulde omfang tilladt ved lov, (a) må ingen voldgift forenes med nogen anden procedure; (b) der ikke er nogen ret eller bemyndigelse til, at nogen tvist kan afgøres på grundlag af gruppesøgsmål eller til at anvende gruppesøgsmålsprocedurer; og (c) der er ingen ret eller autoritet til, at nogen tvist kan bringes i en påstået repræsentativ egenskab på vegne af offentligheden eller andre personer.

Undtagelser fra uformelle forhandlinger og voldgift

Parterne er enige om, at følgende tvister ikke er underlagt ovenstående bestemmelser vedrørende uformelle forhandlinger, bindende voldgift: (a) enhver tvist, der søger at håndhæve eller beskytte, eller vedrørende gyldigheden af, nogen af ​​en parts intellektuelle ejendomsrettigheder; (b) enhver tvist relateret til eller opstået af påstande om tyveri, piratkopiering, krænkelse af privatlivets fred eller uautoriseret brug; og (c) ethvert krav om forbud. Hvis denne bestemmelse viser sig at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil ingen af ​​parterne vælge at voldgifte nogen tvist, der falder inden for den del af denne bestemmelse, der findes ulovlig eller ikke-håndhævelig, og en sådan tvist skal afgøres af en domstol med kompetent jurisdiktion inden for de domstole, der er anført for jurisdiktion ovenfor, og parterne er enige om at underkaste sig den pågældende domstols personlige jurisdiktion.

23. Rettelser

Der kan være oplysninger om Tjenesterne, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysningerne på Tjenesterne til enhver tid uden forudgående varsel.

24. Ansvarsfraskrivelse

TJENESTERNE LEVERES PÅ EN SOM DE ER OG SOM TILGÆNGELIG BASIS. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF TJENESTERNE VIL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. I DET FULDSTÆNKEDE OMFANG DET ER TILLADT AF LOVVEN, FRASKRIVER VI SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED TJENESTERNE OG DIN ANVENDELSE HERAF, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, DEN STILTIENDE GARANTI FOR ET AKTIVITET, OVERTRÆDELSE. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF TJENESTERNES INDHOLD ELLER INDHOLDET AF NOGEN WEBSITES ELLER MOBILE APPLIKATIONER, SOM ER LINKET TIL TJENESTERNE, OG VI PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, ELLER ANSVAR, ELLER ANSVAR, 1. INDHOLDSMÆSSIGHEDER OG MATERIALER, (2) PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADE AF ENHVER ART, SOM FØLGER AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTERNE, (3) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERS OG EN SIKRE SERVERS. /ELLER FINANSIELLE OPLYSNINGER, DER ER OPBEMMET, (4) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSIONEN TIL ELLER FRA TJENESTERNE, (5) ENHVER BUGS, VIRUS, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER HVER GENNEMGANG AF DENNE PART. OG/ELLER (6) EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I NOGET INDHOLD OG MATERIALER ELLER FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER AF ENHVER ART, OPSTÅET SOM ET RESULTAT AF BRUGEN AF EVENTUELLE INDHOLD, SOM ER UDSTEDT, OVERFØRT ELLER PÅ ANDEN MÅDE GØRT TILGÆNGELIGT VIA. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAGER SIG ANSVAR FOR NOGET PRODUKT ELLER TJENESTER, DER ANNONCERES ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART GENNEM TJENESTERNE, NOGEN HYPERLINKET WEBSTED ELLER NOGEN ANDEN WEBSITE PÅ ET ANDRE WEBSITE. , OG VI GØR IKKE VÆR EN PART I ELLER VÆR PÅ NOGEN MÅDE ANSVARLIG FOR OVERVÅGNING AF ENHVER TRANSAKTION MELLEM DIG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KØB AF ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE VIA ETHVERT MEDIE ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUGE DIN BEDSTE DOM OG UDFØRE FORSIGTIGHED, HVOR DET ER PASSENDE.

25. Ansvarsbegrænsninger

VI ELLER VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER EN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGE-, EKSEMPEL-, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE ELLER STRAFFENDE SKADER, HERUNDER TABS, INKLUDERET, FRA, ELLER ANDRE SKADER SOM OPSTÅR FRA DIN BRUG AF TJENESTERNE, SELVOM VI ER BLIVER UNDRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UANSET NOGET MIDDEL, DER ER INDEHOLDT HERI, VIL VORES ANSVAR OVER FOR DIG FOR ENHVER ÅRSAG OG UANSET HANDLINGENS FORM TIL ALTID VÆRE BEGRÆNSET TIL 50,00 USD. VISSE LOVGIVNING I USA OG INTERNATIONAL LOV TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVGIVNINGER GÆLDER FOR DIG, GÆLDER NOGLE ELLER ALLE OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER IKKE FOR DIG, OG DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER.

26. Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, skadesløs og holde os skadesløse, herunder vores datterselskaber, tilknyttede selskaber og alle vores respektive embedsmænd, agenter, partnere og medarbejdere, fra og imod ethvert tab, skade, ansvar, krav eller krav, herunder rimelige advokater ' gebyrer og udgifter, afholdt af en tredjepart på grund af eller som følge af: (1) dine bidrag; (2) brug af tjenesterne; (3) brud på disse juridiske vilkår; (4) ethvert brud på dine erklæringer og garantier, der er angivet i disse juridiske vilkår; (5) din krænkelse af en tredjeparts rettigheder, herunder men ikke begrænset til intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (6) enhver åbenlys skadelig handling over for enhver anden bruger af Tjenesterne, som du har forbindelse med via Tjenesterne. Uanset ovenstående forbeholder vi os retten til på din regning at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert forhold, som du er forpligtet til at holde os skadesløs for, og du accepterer at samarbejde på din regning med vores forsvar af sådanne krav. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om ethvert sådant krav, handling eller procedure, som er underlagt denne skadesløsholdelse, når vi bliver opmærksomme på det.

27. Brugerdata

Vi vil vedligeholde visse data, som du sender til Tjenesterne med det formål at administrere ydeevnen af ​​Tjenesterne, samt data vedrørende din brug af Tjenesterne. Selvom vi udfører regelmæssige rutinemæssige sikkerhedskopier af data, er du eneansvarlig for alle data, som du overfører, eller som er relateret til enhver aktivitet, du har foretaget ved brug af Tjenesterne. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar over for dig for tab eller korruption af sådanne data, og du giver hermed afkald på enhver ret til at anlægge sag mod os som følge af et sådant tab eller korruption af sådanne data.

28. Elektronisk kommunikation, transaktioner og signaturer

At besøge Tjenesterne, sende os e-mails og udfylde onlineformularer udgør elektronisk kommunikation. Du giver samtykke til at modtage elektronisk kommunikation, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, offentliggørelser og anden kommunikation, vi leverer til dig elektronisk, via e-mail og på Tjenesterne, opfylder ethvert juridisk krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. DU ACCEPTERER HERMED ANVENDELSE AF ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, ORDRER OG ANDRE OPTAGELSER OG ELEKTRONISKE LEVERING AF MEDDELELSER, POLITIKKER OG REGISTRERINGER OVER TRANSAKTIONER, DER ER INITIERT ELLER UDFØRT AF OS ELLER VIA TJENESTERNE. Du giver hermed afkald på rettigheder eller krav i henhold til vedtægter, regulativer, regler, bekendtgørelser eller andre love i enhver jurisdiktion, som kræver en original underskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske optegnelser, eller til betalinger eller tildeling af kreditter på nogen anden måde end elektroniske midler.

29. Californiens brugere og beboere

Hvis en klage hos os ikke løses tilfredsstillende, kan du kontakte klageassistanceenheden i Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs skriftligt på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Californien 95834 eller telefonisk på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

30. Diverse

Disse juridiske vilkår og eventuelle politikker eller driftsregler, som er opslået af os på tjenesterne eller med hensyn til tjenesterne, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Vores undladelse af at udøve eller håndhæve nogen rettighed eller bestemmelse i disse juridiske vilkår fungerer ikke som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Disse juridiske vilkår fungerer i det fulde omfang, det er tilladt ved lov. Vi kan til enhver tid overdrage enhver eller alle vores rettigheder og forpligtelser til andre. Vi er ikke ansvarlige for tab, skader, forsinkelser eller manglende handling forårsaget af en årsag uden for vores rimelige kontrol. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse juridiske vilkår bestemmes at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse eller en del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse juridiske vilkår og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af ​​eventuelle resterende bestemmelser. Der er ikke oprettet noget joint venture, partnerskab, ansættelse eller agenturforhold mellem dig og os som følge af disse juridiske vilkår eller brug af tjenesterne. Du accepterer, at disse juridiske vilkår ikke vil blive fortolket imod os i kraft af at have udarbejdet dem. Du giver hermed afkald på ethvert forsvar, du måtte have baseret på den elektroniske form af disse juridiske vilkår og den manglende underskrift fra parterne hertil for at udføre disse juridiske vilkår.

31. Kontakt os

For at løse en klage vedrørende tjenesterne eller for at modtage yderligere information om brugen af ​​tjenesterne, bedes du kontakte os via e-mail på webmaster@viddly.net eller pr. post på:

Vitzo LLC
1603 Capitol Avenue
Suite 413A #3131
Cheyenne, WY 82001
Forenede Stater

Viddly er beregnet til at downloade videoer, der er ophavsretsfrie eller til rimelige formål.
Vi tillader ikke at downloade ophavsretligt beskyttet materiale, medmindre du (a) er indholdsejeren, (b) har indhentet samtykke fra indholdsejeren eller (c) planlægger kun at bruge materialet til rimelig brug.

gyldige

Hjælp

© Viddly 2024 -

Lavet med ☕ af Vitzo