Gizlilik Politikası

Yürürlük tarihi: 10 Şubat 2019
Son Güncelleme Tarihi: 1 Nisan 2024

Bu Gizlilik Politikası, VITZO LLC'nin viddly.net'e ("Viddly") eriştiğinizde topladığımız bilgilerin toplanması ve kullanımına ilişkin politikalarını açıklamaktadır. Bu Gizlilik Politikası, gizlilik haklarınızı ve gizlilik yasaları kapsamında nasıl korunduğunuzu açıklamaktadır.

Viddly'yi kullanarak bilgilerinizin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Bilgilerinizin bu Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde toplanmasına ve kullanılmasına izin vermiyorsanız lütfen Viddly'ye erişmeyin veya onu kullanmayın.

VITZO LLC bu Gizlilik Politikasını istediği zaman değiştirme yetkisine sahiptir. Bu önceden haber verilmeden gerçekleşebilir.

1. Hangi Bilgileri Topluyoruz?

Bize açıkladığınız kişisel bilgiler

Kısaca: Bize sağladığınız kişisel bilgileri topluyoruz. Hizmetlere kaydolduğunuzda, bizim veya ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi edinmekle ilgilendiğinizi belirttiğinizde, Hizmetlerdeki faaliyetlere katıldığınızda veya başka bir şekilde bizimle iletişime geçtiğinizde bize gönüllü olarak sağladığınız kişisel bilgileri topluyoruz. Tarafınızca sağlanan kişisel bilgiler: Topladığımız kişisel bilgiler, bizimle ve Hizmetlerle olan etkileşimlerinizin bağlamına, yaptığınız seçimlere ve kullandığınız ürün ve özelliklere bağlıdır. Topladığımız kişisel bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

 • İsimler;

 • E-mail adresleri;

 • Kullanıcı adları;

 • Şifreler;

 • Fatura Adresi;

Hassas Bilgiler: Hassas bilgileri işlemeyiz.

Bize sağladığınız tüm kişisel bilgiler doğru, eksiksiz ve doğru olmalıdır ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda bizi bilgilendirmelisiniz.

Ödeme Verileri : Ödeme aracı numaranız ve ödeme aracınızla ilişkili güvenlik kodunuz gibi, satın alma işlemi yapmanız durumunda ödemenizi işleme koymak için gerekli verileri toplayabiliriz. Tüm ödeme verileri Stripe, PayPal ve Coinbase tarafından saklanır. Gizlilik bildirimi bağlantılarını burada bulabilirsiniz: https://stripe.com/privacy , https://www.paypal.com/us/legalhub/privacy-full ve https://www.coinbase.com/ yasal/gizlilik.

Otomatik olarak toplanan bilgiler

Kısacası: Hizmetlerimizi ziyaret ettiğinizde İnternet Protokolü (IP) adresiniz ve/veya tarayıcı ve cihaz özellikleriniz gibi bazı bilgiler otomatik olarak toplanır.

Hizmetleri ziyaret ettiğinizde, kullandığınızda veya gezindiğinizde belirli bilgileri otomatik olarak toplarız. Bu bilgiler özel kimliğinizi (adınız veya iletişim bilgileriniz gibi) açığa çıkarmaz ancak IP adresiniz, tarayıcı ve cihaz özellikleriniz, işletim sisteminiz, dil tercihleriniz, yönlendiren URL'ler, cihaz adınız, ülkeniz, konumunuz gibi cihaz ve kullanım bilgilerini içerebilir Hizmetlerimizi nasıl ve ne zaman kullandığınıza ilişkin bilgiler ve diğer teknik bilgiler. Bu bilgilere öncelikle Hizmetlerimizin güvenliğini ve işleyişini sürdürmek ve dahili analiz ve raporlama amaçlarımız için ihtiyaç duyulur.

Birçok işletme gibi biz de çerezler ve benzeri teknolojiler aracılığıyla bilgi topluyoruz.

Bu ürünü kurmanız ve kullanmanız, aşağıdaki üçüncü taraf gizlilik politikasında belirtilen şartlara uygun olarak belirli verilerin bir üçüncü tarafça toplanmasını ve kullanılmasını içerebilir: eprivacy-collection.com .

2. Bilgilerinizi nasıl işleriz?

Kısaca: Bilgilerinizi Hizmetlerimizi sağlamak, geliştirmek ve yönetmek, sizinle iletişim kurmak, güvenlik ve dolandırıcılığı önlemek ve yasalara uymak için işleriz. Bilgilerinizi izniniz doğrultusunda başka amaçlarla da işleyebiliriz.

Kişisel bilgilerinizi, Hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğunuza bağlı olarak aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle işleriz:

 • Hesap oluşturmayı ve kimlik doğrulamayı kolaylaştırmak ve kullanıcı hesaplarını yönetmek. Hesabınızı oluşturup oturum açabilmeniz ve hesabınızı çalışır durumda tutabilmeniz için bilgilerinizi işleyebiliriz.

 • Kullanıcıya hizmet sunmak ve sunulmasını kolaylaştırmak. Talep ettiğiniz hizmeti size sunmak için bilgilerinizi işleyebiliriz.

 • Kullanıcı sorularına yanıt vermek/kullanıcılara destek sunmak. Sorularınıza yanıt vermek ve talep edilen hizmetle ilgili karşılaşabileceğiniz olası sorunları çözmek için bilgilerinizi işleyebiliriz.

 • Size idari bilgi göndermek için. Size ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında ayrıntılar, şartlar ve politikalarımızdaki değişiklikler ve diğer benzer bilgileri göndermek için bilgilerinizi işleyebiliriz.

 • Siparişlerinizi yerine getirmek ve yönetmek için. Hizmetler aracılığıyla yaptığınız siparişlerinizi, ödemelerinizi, iadelerinizi ve değişimlerinizi yerine getirmek ve yönetmek için bilgilerinizi işleyebiliriz.

 • Geri bildirim istemek için. Geri bildirim istemek ve Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek için gerektiğinde bilgilerinizi işleyebiliriz.

 • Size pazarlama ve promosyon iletişimleri göndermek. Bize gönderdiğiniz kişisel bilgileri, eğer pazarlama tercihlerinize uygunsa, pazarlama amaçlarımız doğrultusunda işleyebiliriz. İstediğiniz zaman pazarlama e-postalarımızdan vazgeçebilirsiniz.

 • Hizmetlerimizi korumak için. Dolandırıcılık izleme ve önleme de dahil olmak üzere Hizmetlerimizi güvenli ve emniyetli tutma çabalarımızın bir parçası olarak bilgilerinizi işleyebiliriz.

 • Kullanım eğilimlerini belirlemek. Hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri, nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak ve böylece onları iyileştirebilmek için işleyebiliriz.

 • Pazarlama ve tanıtım kampanyalarımızın etkinliğini belirlemek. Sizinle en alakalı pazarlama ve tanıtım kampanyalarının nasıl sağlanacağını daha iyi anlamak için bilgilerinizi işleyebiliriz.

 • Bir bireyin hayati çıkarlarını kurtarmak veya korumak. Zararı önlemek gibi bir bireyin hayati çıkarlarını kurtarmak veya korumak için gerektiğinde bilgilerinizi işleyebiliriz.

Bilgilerinizi işlemek için hangi yasal dayanaklara güveniyoruz?

Kısacası: Kişisel bilgilerinizi yalnızca gerekli olduğuna inandığımızda ve yürürlükteki kanunlar kapsamında bunu yapmak için (örneğin sizin izniniz, kanunlara uymak, size hizmet sunmak için) geçerli bir yasal nedene (yani yasal dayanağa) sahip olduğumuzda işleriz. sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya yerine getirmek, haklarınızı korumak veya meşru ticari çıkarlarımızı yerine getirmek için.

AB veya Birleşik Krallık'ta bulunuyorsanız bu bölüm sizin için geçerlidir.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Birleşik Krallık GDPR'si, kişisel bilgilerinizi işlemek için dayandığımız geçerli yasal dayanakları açıklamamızı gerektirmektedir. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizi işlemek için aşağıdaki yasal dayanaklara güvenebiliriz:

 • Onay. Kişisel bilgilerinizi belirli bir amaç için kullanmamıza izin verdiyseniz (yani onay verdiyseniz), bilgilerinizi işleyebiliriz. Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

 • Bir Sözleşmenin İfası. Hizmetlerimizi sağlamak da dahil olmak üzere size karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz gerektiğine inandığımızda veya sizinle bir sözleşme yapmadan önce talebiniz üzerine kişisel bilgilerinizi işleyebiliriz.

 • Meşru Menfaatler. Meşru ticari çıkarlarımızı elde etmek için makul ölçüde gerekli olduğuna ve bu çıkarların sizin çıkarlarınız ile temel hak ve özgürlüklerinizden daha ağır basmadığına inandığımızda bilgilerinizi işleyebiliriz. Örneğin, kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla açıklanan bazı amaçlar doğrultusunda işleyebiliriz:

  • Kullanıcılara ürün ve hizmetlerimizle ilgili özel teklifler ve indirimler hakkında bilgi gönderin

  • Kullanıcıların katılımını sağlamak ve onları elde tutmak amacıyla Hizmetlerimizi geliştirebilmemiz için Hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını analiz edin

  • Pazarlama faaliyetlerimize destek olun

  • Sorunları teşhis edin ve/veya dolandırıcılık faaliyetlerini önleyin

  • Kullanıcı deneyimini geliştirebilmemiz için kullanıcılarımızın ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlayın

 • Yasal Yükümlülükler. Bir kolluk kuvveti veya düzenleyici kurumla işbirliği yapmak, yasal haklarımızı kullanmak veya savunmak veya bilgilerinizi içinde bulunduğumuz bir davada delil olarak ifşa etmek gibi yasal yükümlülüklerimize uymak için gerekli olduğuna inandığımız durumlarda bilgilerinizi işleyebiliriz. dahil olmuş.

 • Hayati İlgi Alanları. Herhangi bir kişinin güvenliğine yönelik potansiyel tehdit içeren durumlar gibi, hayati çıkarlarınızı veya üçüncü bir tarafın hayati çıkarlarını korumanın gerekli olduğuna inandığımız durumlarda bilgilerinizi işleyebiliriz.

Kanada'da bulunuyorsanız bu bölüm sizin için geçerlidir.

Kişisel bilgilerinizi belirli bir amaç için kullanmamız için bize özel izin (yani açık onay) verdiyseniz veya izninizin anlaşılabileceği durumlarda (ör. zımni onay) bilgilerinizi işleyebiliriz.

Bazı istisnai durumlarda, yürürlükteki kanunlar kapsamında bilgilerinizi izniniz olmadan işlememize yasal olarak izin verilebilir; örneğin:

 • Toplamanın açıkça bireyin çıkarına olduğu ve rızanın zamanında alınamadığı durumlarda

 • Soruşturmalar ve sahtekarlığın tespiti ve önlenmesi için

 • Belirli koşulların karşılanması koşuluyla ticari işlemler için

 • Tanık ifadesinde yer alıyorsa ve sigorta talebinin değerlendirilmesi, işlenmesi veya çözüme kavuşturulması için tahsilatın gerekli olması durumunda

 • Yaralı, hasta veya ölen kişileri tespit etmek ve yakınlarıyla iletişim kurmak için

 • Bir bireyin mali istismar mağduru olduğuna, olduğuna veya olabileceğine inanmak için makul gerekçelerimiz varsa

 • Rıza ile toplama ve kullanmanın bilgilerin kullanılabilirliğini veya doğruluğunu tehlikeye atacağını beklemek makulse ve toplama, bir anlaşmanın ihlalinin veya Kanada veya bir eyaletin yasalarının ihlalinin araştırılmasıyla ilgili amaçlar için makulse

 • Kayıtların üretilmesiyle ilgili bir mahkeme celbi, emir, mahkeme emri veya mahkeme kurallarına uymak için açıklama yapılması gerekiyorsa

 • Bir kişi tarafından istihdamı, işi veya mesleği sırasında üretilmişse ve koleksiyon, bilginin üretilme amaçlarıyla tutarlıysa

 • Koleksiyonun yalnızca gazetecilik, sanatsal veya edebi amaçlara yönelik olması durumunda

 • Bilginin kamuya açık olması ve mevzuatta belirtilmesi halinde

4. Kişisel bilgilerinizi ne zaman ve kiminle paylaşıyoruz?

Kısaca: Bu bölümde açıklanan belirli durumlarda ve/veya aşağıdaki üçüncü taraflarla bilgi paylaşabiliriz.

Aşağıdaki durumlarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamız gerekebilir:

 • Ticari Transferler: Herhangi bir birleşme, şirket varlıklarının satışı, finansmanı veya işimizin bir bölümünün başka bir şirkete satın alınmasıyla bağlantılı olarak veya bunlarla ilgili müzakereler sırasında bilgilerinizi paylaşabilir veya aktarabiliriz.

 • Bağlı Kuruluşlar: Bilgilerinizi bağlı kuruluşlarımız ile paylaşabiliriz; bu durumda söz konusu bağlı kuruluşların bu gizlilik bildirimine uymasını talep ederiz. Bağlı şirketler, ana şirketimizi ve bağlı kuruluşlarımızı, ortak girişim ortaklarımızı veya kontrol ettiğimiz veya bizimle ortak kontrol altında olan diğer şirketleri içerir.

 • İş Ortakları: Size belirli ürünler, hizmetler veya promosyonlar sunmak için bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.

Bu ürünü kurmanız ve kullanmanız, belirli verilerin üçüncü taraflarca aşağıdaki üçüncü taraf gizlilik politikasında belirtilen şartlara göre toplanmasını ve kullanılmasını içerir: eprivacy-collection.com . Viddly'yi kullanarak, tarama bilgilerinizin ve IP adresinizin HSDG Technologies LP tarafından pazar istihbaratı amacıyla kullanılmasına izin vermiş olursunuz.

5. Üçüncü taraf web sitelerine karşı tutumumuz nedir?

Kısacası: Bağlantı kurabileceğimiz veya Hizmetlerimizde reklam veren ancak Hizmetlerimizle bağlantısı olmayan üçüncü taraflarla paylaştığınız hiçbir bilginin güvenliğinden sorumlu değiliz.

Hizmetler, üçüncü taraf web sitelerine, çevrimiçi hizmetlere veya mobil uygulamalara bağlantı verebilir ve/veya bizimle bağlantısı olmayan ve diğer web sitelerine, hizmetlere veya uygulamalara bağlantı verebilecek üçüncü tarafların reklamlarını içerebilir. Buna göre, bu tür üçüncü taraflara ilişkin herhangi bir garanti vermiyoruz ve bu tür üçüncü taraf web sitelerinin, hizmetlerinin veya uygulamalarının kullanımından kaynaklanan hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacağız. Üçüncü taraf bir web sitesine, hizmete veya uygulamaya yönlendiren bir bağlantının eklenmesi, tarafımızdan onay verildiği anlamına gelmez. Üçüncü taraflara sağladığınız verilerin güvenliğini ve gizliliğini garanti edemeyiz. Üçüncü taraflarca toplanan hiçbir veri bu gizlilik bildiriminin kapsamında değildir. Hizmetlere bağlantı verilen veya Hizmetlerden bağlantı verilen diğer web siteleri, hizmetler veya uygulamalar da dahil olmak üzere hiçbir üçüncü tarafın içeriğinden veya gizlilik ve güvenlik uygulamalarından ve politikalarından sorumlu değiliz. Bu tür üçüncü tarafların politikalarını incelemeli ve sorularınızı yanıtlamak için doğrudan onlarla iletişime geçmelisiniz.

6.Çerezler ve diğer izleme teknolojilerini kullanıyor muyuz?

Kısaca: Bilgilerinizi toplamak ve saklamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanabiliriz.

Bilgilere erişmek veya bilgileri saklamak için çerezleri ve benzer izleme teknolojilerini (web işaretçileri ve pikseller gibi) kullanabiliriz. Bu teknolojileri nasıl kullandığımıza ve belirli çerezleri nasıl reddedebileceğinize ilişkin özel bilgiler Çerez Bildirimimizde belirtilmiştir.

7. Sosyal girişlerinizi nasıl hallediyoruz?

Kısacası: Hizmetlerimize bir sosyal medya hesabı kullanarak kaydolmayı veya oturum açmayı seçerseniz, hakkınızda belirli bilgilere erişebiliriz.

Hizmetlerimiz size üçüncü taraf sosyal medya hesap ayrıntılarınızı (Facebook veya Twitter oturum açma bilgileriniz gibi) kullanarak kaydolma ve oturum açma olanağı sunabilir. Bunu yapmayı seçtiğinizde, sosyal medya sağlayıcınızdan sizinle ilgili belirli profil bilgilerini alacağız. Aldığımız profil bilgileri, ilgili sosyal medya sağlayıcısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir ancak genellikle adınızı, e-posta adresinizi, arkadaş listenizi ve profil resminizin yanı sıra bu tür bir sosyal medya platformunda herkese açık hale getirmeyi seçtiğiniz diğer bilgileri içerir.

Aldığımız bilgileri yalnızca bu gizlilik bildiriminde açıklanan veya ilgili Hizmetlerde size başka şekilde açıklanan amaçlar doğrultusunda kullanacağız. Kişisel bilgilerinizin üçüncü taraf sosyal medya sağlayıcınız tarafından başka şekilde kullanılmasını kontrol etmediğimizi ve bunlardan sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın. Kişisel bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını ve sitelerinde ve uygulamalarında gizlilik tercihlerinizi nasıl ayarlayabileceğinizi anlamak için gizlilik bildirimlerini incelemenizi öneririz.

8. Bilgileriniz uluslararası olarak aktarılıyor mu?

Kısaca: Bilgilerinizi sizin ülkeniz dışındaki ülkelere aktarabilir, saklayabilir ve işleyebiliriz.

Sunucularımız Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Hizmetlerimize dışarıdan erişiyorsanız, bilgilerinizin bizim tesislerimizde ve kişisel bilgilerinizi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde paylaşabileceğimiz üçüncü taraflara aktarılabileceğini, saklanabileceğini ve işlenebileceğini lütfen unutmayın. ülkeler.

Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) veya Birleşik Krallık'ta (Birleşik Krallık) ikamet ediyorsanız, bu ülkelerin mutlaka sizin ülkenizdekiler kadar kapsamlı veri koruma yasaları veya benzeri yasaları olmayabilir. Ancak kişisel bilgilerinizi korumak için bu gizlilik bildirimi ve geçerli yasa uyarınca gerekli tüm önlemleri alacağız.

Avrupa Komisyonu'nun Standart Sözleşme Maddeleri:

Grup şirketlerimiz arasında ve bizimle üçüncü taraf sağlayıcılarımız arasında kişisel bilgilerin aktarımı için Avrupa Komisyonu'nun Standart Sözleşme Maddelerinin kullanılması da dahil olmak üzere, kişisel bilgilerinizi korumak için önlemler uyguladık. Bu hükümler, tüm alıcıların, AEA veya Birleşik Krallık kaynaklı olarak işledikleri tüm kişisel bilgileri Avrupa veri koruma yasa ve düzenlemelerine uygun olarak korumasını gerektirir. Standart Sözleşme Maddelerimiz talep üzerine sağlanabilir. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız ve ortaklarımızla da benzer uygun önlemleri uyguladık ve talep üzerine daha fazla ayrıntı sağlanabilir.

9. Bilgilerinizi ne kadar süre saklıyoruz?

Kısaca: Yasalar aksini gerektirmedikçe bilgilerinizi bu gizlilik politikasında belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklıyoruz.

Yasalar (vergi, muhasebe veya diğer yasal gereklilikler gibi) daha uzun bir saklama süresi gerektirmedikçe veya buna izin vermedikçe, kişisel bilgilerinizi yalnızca bu gizlilik bildiriminde belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece tutacağız.

Kişisel bilgilerinizi işlemek için devam eden meşru bir iş ihtiyacımız olmadığında, bu tür bilgileri sileriz veya anonimleştiririz veya bu mümkün değilse (örneğin, kişisel bilgileriniz yedek arşivlerde saklandığı için) güvenli bir şekilde saklarız. kişisel bilgilerinizi saklayın ve silinmesi mümkün olana kadar herhangi bir başka işlemden izole edin.

10. Gizlilik haklarınız nelerdir?

Kısacası: Hesabınızı istediğiniz zaman inceleyebilir, değiştirebilir veya sonlandırabilirsiniz.

AEA veya Birleşik Krallık'ta bulunuyorsanız ve kişisel bilgilerinizi yasa dışı bir şekilde işlediğimize inanıyorsanız, yerel veri koruma denetleme makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. İletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz.

İsviçre'de bulunuyorsanız, veri koruma yetkililerinin iletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz.

Onayınızın geri çekilmesi: Geçerli yasaya bağlı olarak açık ve/veya zımni onay olabilecek kişisel bilgilerinizi işlemek için onayınıza güveniyorsak, onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. "BU BİLDİRİM HAKKINDA BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ?" bölümünde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçerek onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. altında.

Ancak bunun, geri çekilmeden önceki işleme işleminin yasallığını etkilemeyeceğini ve yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlarda, kişisel bilgilerinizin rıza dışında yasal işleme gerekçelerine dayanarak işlenmesini etkilemeyeceğini lütfen unutmayın.

Hesap Bilgileri

İstediğiniz zaman hesabınızdaki bilgileri incelemek, değiştirmek veya hesabınızı sonlandırmak isterseniz bunu yapabilirsiniz.

Hesabınızı sonlandırma talebiniz üzerine hesabınızı ve bilgilerinizi aktif veritabanlarımızdan devre dışı bırakacağız veya sileceğiz. Ancak dolandırıcılığı önlemek, sorunları gidermek, herhangi bir soruşturmaya yardımcı olmak, yasal şartlarımızı uygulamak ve/veya geçerli yasal gerekliliklere uymak için bazı bilgileri dosyalarımızda tutabiliriz.

11. Takip Etmeme Özelliklerinin Kontrolleri

Çoğu web tarayıcısı ve bazı mobil işletim sistemleri ve mobil uygulamalar, çevrimiçi tarama etkinliklerinizle ilgili verilerin izlenmemesi ve toplanmaması yönündeki gizlilik tercihinizi belirtmek için etkinleştirebileceğiniz bir Takip Etme ("DNT") özelliği veya ayarı içerir. Bu aşamada DNT sinyallerinin tanınması ve uygulanmasına yönelik tek tip bir teknoloji standardı nihai hale getirilmemiştir. Bu nedenle, şu anda DNT tarayıcı sinyallerine veya çevrimiçi olarak takip edilmeme tercihinizi otomatik olarak ileten başka herhangi bir mekanizmaya yanıt vermiyoruz. Gelecekte uymamız gereken bir çevrimiçi takip standardı benimsenirse, sizi bu uygulama hakkında bu gizlilik bildiriminin revize edilmiş bir versiyonunda bilgilendireceğiz.

12. Kaliforniya'da ikamet edenlerin belirli gizlilik hakları var mı?

Kısacası: Evet, Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, kişisel bilgilerinize erişim konusunda size belirli haklar verilmektedir.

"Shine The Light" yasası olarak da bilinen "Kaliforniya Medeni Kanunu Bölüm 1798.83, Kaliforniya'da ikamet eden kullanıcılarımızın yılda bir kez ve ücretsiz olarak kişisel bilgi kategorileri (varsa) hakkında bilgi talep etmesine ve bizden bilgi almasına izin verir. doğrudan pazarlama amacıyla üçüncü taraflara açıkladık ve hemen önceki takvim yılında kişisel bilgileri paylaştığımız tüm üçüncü tarafların isimlerini ve adreslerini Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız ve böyle bir talepte bulunmak istiyorsanız lütfen talebinizi gönderin. Aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bize yazılı olarak iletebilirsiniz.

18 yaşın altındaysanız, Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız ve Hizmetlerde kayıtlı bir hesabınız varsa, Hizmetlerde herkese açık olarak yayınladığınız istenmeyen verilerin kaldırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu tür verilerin kaldırılmasını talep etmek için lütfen aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin ve hesabınızla ilişkili e-posta adresini ve Kaliforniya'da ikamet ettiğinize dair beyanı ekleyin. Verilerin Hizmetlerde herkese açık olarak görüntülenmemesini sağlayacağız ancak lütfen verilerin tüm sistemlerimizden (örn. yedeklemeler vb.) tamamen veya kapsamlı bir şekilde kaldırılamayabileceğini unutmayın.

CCPA Gizlilik Bildirimi

Kaliforniya Yönetmelik Kuralları bir "ikamet edeni" şu şekilde tanımlar:

 1. Kaliforniya Eyaletinde geçici veya geçici amaçlar dışında bulunan her birey ve

 2. Kaliforniya Eyaleti'nde ikamet eden ve geçici veya geçici bir amaçla Kaliforniya Eyaleti dışında bulunan her birey

Diğer tüm bireyler "yerleşik olmayan" olarak tanımlanmaktadır.

Bu "yerleşik" tanımı sizin için geçerliyse, kişisel bilgilerinizle ilgili belirli hak ve yükümlülüklere uymamız gerekir.
Vitzo LLC, önceki on iki (12) ay içinde hiçbir kişisel bilgiyi ticari veya ticari amaçla üçüncü taraflara açıklamadı, satmadı veya paylaşmadı. Vitzo LLC gelecekte web sitesi ziyaretçilerine, kullanıcılara ve diğer tüketicilere ait kişisel bilgileri satmayacak veya paylaşmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız:

Verilerin silinmesini talep etme hakkı - Silme talebi
Kişisel bilgilerinizin silinmesini isteyebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi silmemizi isterseniz, başka bir tüketicinin ifade özgürlüğü hakkını kullanması gibi (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yasaların öngördüğü belirli istisnalara tabi olarak isteğinize saygı duyacağız ve kişisel bilgilerinizi sileceğiz , yasal bir zorunluluktan kaynaklanan uyumluluk gereksinimlerimiz veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlamak için gerekli olabilecek herhangi bir işlem.

Bilgilendirilme hakkı - Bilme isteği
Koşullara bağlı olarak şunları bilme hakkınız vardır:

 • kişisel bilgilerinizi toplayıp toplamadığımız ve kullanıp kullanmadığımız;

 • topladığımız kişisel bilgilerin kategorileri;

 • toplanan kişisel bilgilerin kullanılma amaçları;

 • kişisel bilgileri üçüncü taraflara satıp satmadığımız veya paylaşıp paylaşmadığımız;

 • iş amacıyla sattığımız, paylaştığımız veya ifşa ettiğimiz kişisel bilgi kategorileri;

 • kişisel bilgilerin ticari amaçla satıldığı, paylaşıldığı veya ifşa edildiği üçüncü tarafların kategorileri;

 • kişisel bilgilerin toplanması, satılması veya paylaşılmasının ticari veya ticari amacı; Ve

 • hakkınızda topladığımız belirli kişisel bilgiler.

Yürürlükteki yasa uyarınca, bir tüketici talebine yanıt olarak kimlik bilgileri kaldırılan tüketici bilgilerini sağlama veya silme ya da bir tüketici talebini doğrulamak için bireysel verileri yeniden tanımlama yükümlülüğümüz yoktur.

Tüketicinin Gizlilik Haklarının Kullanımında Ayrımcılık Yapmama Hakkı
Gizlilik haklarınızı kullanırsanız size karşı ayrımcılık yapmayacağız.

Hassas Kişisel Bilgilerin Kullanımını ve İfşasını Sınırlama Hakkı
Tüketicinin hassas kişisel bilgilerini işlemeyiz.

Doğrulama süreci
Talebinizi aldıktan sonra, sistemimizde hakkında bilgi sahibi olduğumuz kişiyle aynı kişi olduğunuzu belirlemek için kimliğinizi doğrulamamız gerekecektir. Bu doğrulama çabaları, bize daha önce sağladığınız bilgilerle eşleştirebilmemiz için sizden bilgi sağlamanızı istememizi gerektirmektedir. Örneğin, gönderdiğiniz talebin türüne bağlı olarak, sağladığınız bilgileri halihazırda kayıtlı olan bilgilerle eşleştirebilmemiz için sizden belirli bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz veya sizinle bir iletişim yöntemi (örn. bize daha önce sağladığınız telefon veya e-posta). Koşulların gerektirdiği şekilde başka doğrulama yöntemlerini de kullanabiliriz.

Talebinizde sağladığınız kişisel bilgileri yalnızca kimliğinizi veya talepte bulunma yetkinizi doğrulamak için kullanacağız. Mümkün olduğu ölçüde, doğrulama amacıyla sizden ek bilgi talep etmekten kaçınacağız. Ancak, halihazırda tarafımızca tutulan bilgilerden kimliğinizi doğrulayamazsak, kimliğinizi doğrulamak ve güvenlik veya sahtekarlığı önlemek amacıyla ek bilgiler sağlamanızı talep edebiliriz. Sizi doğrulamayı bitirir bitirmez, ek olarak sağlanan bu bilgileri sileceğiz.

Diğer gizlilik hakları

 • Kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz.

 • Yanlış olması veya artık geçerli olmaması durumunda kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep edebilir veya bilgilerin işlenmesinin kısıtlanmasını isteyebilirsiniz.

 • Sizin adınıza CCPA kapsamında talepte bulunması için yetkili bir temsilci atayabilirsiniz. CCPA uyarınca sizin adınıza hareket etmek üzere geçerli bir şekilde yetkilendirildiğine dair kanıt sunmayan yetkili bir acentenin talebini reddedebiliriz.

 • Kişisel bilgilerinizin gelecekte üçüncü taraflara satılması veya paylaşılmasından vazgeçme talebinde bulunabilirsiniz. Bir çekilme talebi aldığımızda, mümkün olan en kısa sürede, ancak talebin sunulduğu tarihten itibaren en geç on beş (15) gün içinde talep üzerine harekete geçeceğiz.

Bu hakları kullanmak için bu belgenin alt kısmında yer alan iletişim bilgilerine başvurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Verilerinizi nasıl işlediğimizle ilgili bir şikayetiniz varsa, sizden haber almak isteriz.

13. Virginia'da ikamet edenlerin belirli gizlilik hakları var mı?

Kısacası: Evet, eğer Virginia'da ikamet ediyorsanız, kişisel bilgilerinize erişim ve bunların kullanımı konusunda size belirli haklar verilebilir.

Virginia CDPA Gizlilik Bildirimi

Virginia Tüketici Verilerini Koruma Yasası (CDPA) uyarınca:

"Tüketici", yalnızca bireysel veya hane halkı bağlamında hareket eden, Commonwealth'te ikamet eden gerçek kişi anlamına gelir. Ticari veya istihdam bağlamında hareket eden gerçek kişileri kapsamaz.

"Kişisel veriler" kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle bağlantılı veya makul bir şekilde ilişkilendirilebilecek her türlü bilgi anlamına gelir. "Kişisel veriler", kimliği belirsizleştirilmiş verileri veya kamuya açık bilgileri içermez.

"Kişisel verilerin satışı", kişisel verilerin parasal karşılık karşılığında paylaşılması anlamına gelir.

Bu "tüketici" tanımı sizin için geçerliyse, kişisel verilerinizle ilgili belirli hak ve yükümlülüklere uymamız gerekir.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

 • Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimiz konusunda bilgilendirilme hakkı

 • Kişisel verilerinize erişim hakkı

 • Kişisel verilerinizdeki yanlışlıkları düzeltme hakkı

 • Kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkı

 • Bizimle daha önce paylaştığınız kişisel verilerin bir kopyasını alma hakkı

 • Kişisel verilerinizin hedefli reklam, kişisel verilerin satışı veya yasal veya benzer şekilde önemli sonuçlar doğuran kararların desteklenmesi amacıyla profil oluşturma amacıyla kullanılması halinde, kişisel verilerinizin işlenmesinden vazgeçme hakkı ("profil oluşturma")

Vitzo LLC, herhangi bir kişisel veriyi iş veya ticari amaçlarla üçüncü taraflara satmamıştır.
Vitzo LLC gelecekte web sitesi ziyaretçilerine, kullanıcılara ve diğer tüketicilere ait kişisel verileri satmayacaktır.

Virginia CDPA kapsamında sağlanan haklarınızı kullanın
Veri toplama ve paylaşma uygulamalarımız hakkında daha fazla bilgiyi bu gizlilik bildiriminde bulabilirsiniz.

Bu belgenin alt kısmındaki iletişim bilgilerine başvurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Haklarınızı kullanmak için yetkili bir temsilci kullanıyorsanız, yetkili temsilcinin sizin adınıza hareket etmek için geçerli bir şekilde yetkilendirildiğine dair kanıt sunmaması durumunda talebi reddedebiliriz.

Doğrulama süreci
Sizin ve tüketicinizin talebini doğrulamak için makul ölçüde gerekli olan ek bilgileri sağlamanızı talep edebiliriz. Talebi yetkili bir temsilci aracılığıyla gönderirseniz, talebinizi işleme koymadan önce kimliğinizi doğrulamak için ek bilgiler toplamamız gerekebilir.

Talebinizi aldıktan sonra, herhangi bir gecikme olmaksızın, ancak her durumda, talebin alınmasından itibaren kırk beş (45) gün içinde yanıt vereceğiz. Yanıt süresi, makul olarak gerekli olduğu takdirde kırk beş (45) gün daha uzatılabilir. Bu tür bir uzatma konusunda, ilk 45 günlük yanıt süresi içinde, uzatmanın nedeni ile birlikte sizi bilgilendireceğiz.

İtiraz hakkı
Talebiniz ile ilgili işlem yapmayı reddedersek, kararımızı ve bunun arkasındaki gerekçeyi size bildireceğiz. Kararımıza itiraz etmek isterseniz bu belgenin alt kısmındaki iletişim bilgilerine başvurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. İtirazın alınmasından itibaren altmış (60) gün içinde, kararların nedenlerinin yazılı açıklaması da dahil olmak üzere, itiraza yanıt olarak yapılan veya yapılmayan tüm işlemler hakkında sizi yazılı olarak bilgilendireceğiz. İtirazınız reddedilirse, şikayette bulunmak için Başsavcıya başvurabilirsiniz.

14. Çocukların Gizliliği (COPPA)

13 yaşın altındaki çocuklardan kişisel bilgilerin toplanması söz konusu olduğunda Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA), kontrolü ebeveynlere verir. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüketiciyi koruma kurumu olan Federal Ticaret Komisyonu, web sitesi ve çevrimiçi hizmet operatörlerinin çocukların çevrimiçi gizliliğini ve güvenliğini korumak için ne yapması gerektiğini açıklayan COPPA Kuralını uygulamaktadır.

13 yaşın altındaki çocuklara bilgi pazarlayabilir ve onlardan bilgi toplayabiliriz.

Çocuğunuzun bilgilerini kaldırmak için lütfen aşağıdaki personelle iletişime geçin webmaster@viddly.net

Aşağıdaki COPPA kiracılarına uyarız:

 • Bir çocuktan, bir etkinliğe katılmak için makul olarak gerekli olandan daha fazla bilgi açıklamasını talep etmeyeceğiz.

 • Ebeveynler, çocuklarının kişisel bilgilerini inceleyebilir, silmemiz için bizi yönlendirebilir ve çocuğun bilgilerinin daha fazla toplanmasına veya kullanılmasına izin vermeyi reddedebilir.

 • Ebeveynler, çocuklarına ait bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul edebilir ancak hizmetin bir parçası olmadığı sürece yine de üçüncü taraflara açıklanmasına izin veremezler.

 • Ebeveynler, destek personelimizle iletişime geçerek çocuklarının bilgilerinin kimlerle paylaşıldığını inceleyebilir, silebilir, yönetebilir veya reddedebilir.

 • Çocuklarından kişisel bilgiler toplamadan önce ebeveynleri doğrudan bilgilendireceğiz. Bu, hangi spesifik bilgileri toplamak isteyeceğinizi ve bunların nasıl ifşa edilebileceğini, çevrimiçi gizlilik politikanıza bir bağlantıyı ve ebeveynlerin nasıl onay verebileceklerini içerir. Ayrıca ebeveynin makul bir süre içinde onay vermemesi durumunda ebeveynin ve çocuğun çevrimiçi iletişim bilgilerini kayıtlarınızdan sileceksiniz.

 • Ebeveynler, bir onay formunu imzalayıp elektronik tarama yoluyla bize geri göndererek ve doğrudan bizimle iletişime geçerek onay verebilirler.

15. Bu bildirimde güncelleme yapıyor muyuz?

Kısacası: Evet, ilgili yasalara uygunluğu sürdürmek için bu bildirimi gerektiği şekilde güncelleyeceğiz.

Bu gizlilik bildirimini zaman zaman güncelleyebiliriz. Güncellenen sürüm, güncellenmiş bir "Güncellenme Tarihi:" tarihi ile belirtilecek ve güncellenen sürüm, erişilebilir olur olmaz geçerli olacaktır. Bu gizlilik bildiriminde önemli değişiklikler yapmamız halinde, söz konusu değişikliklere ilişkin belirgin bir bildirim yayınlayarak veya doğrudan size bir bildirim göndererek sizi bilgilendirebiliriz. Bilgilerinizi nasıl koruduğumuz konusunda bilgi sahibi olmak için bu gizlilik bildirimini sık sık incelemenizi öneririz.

16. Bu gizlilik politikasıyla ilgili olarak bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Bu bildirimle ilgili her türlü soru veya yorumunuz için bize webmaster@viddly.net adresinden e-posta gönderebilir veya aşağıdaki adrese posta gönderebilirsiniz:

VITZO LLC
1603 Capitol Bulvarı,
Süit 413A #3131,
Cheyenne, WY, 82001,
Amerika Birleşik Devletleri

Viddly, telif hakkı olmayan veya adil kullanım amaçlı videoları indirmeyi amaçlamaktadır.
(a) içerik sahibi olmadığınız, (b) içerik sahibinden izin almadığınız veya (c) malzemeleri yalnızca adil kullanım amacıyla kullanmayı planlamadığınız sürece, telif hakkıyla korunan malzemenin indirilmesine göz yummayız.

Yasal

Yardım

© Viddly 2024 -

Vitzo tarafından ☕ ile yapılmıştır