Vilkår og betingelser

Ikrafttredelsesdato: 10. februar 2024
Sist oppdatert: 10. februar 2024

Godkjennelse av våre juridiske vilkår

Vi er Vitzo LLC («selskap», «vi», «oss», «vår»), et selskap registrert i Wyoming, USA på 1603 Capitol Avenue, Suite 413A #3131, Cheyenne, WY 82001.

Vi driver nettstedet viddly.net ("nettstedet") samt alle andre relaterte produkter og tjenester som refererer til eller lenker til disse juridiske vilkårene ("de juridiske vilkårene") (samlet kalt "tjenestene").

Du kan kontakte oss på e-post på webmaster@viddly.net.

Disse juridiske vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg, enten personlig eller på vegne av en enhet ("deg"), og Vitzo LLC, angående din tilgang til og bruk av tjenestene. Du godtar at du ved å få tilgang til tjenestene har lest, forstått og godtatt å være bundet av alle disse juridiske vilkårene. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE JURIDISKE VILKÅRENE, SÅ ER DU UTTRYKKELIG FORBUD Å BRUKE TJENESTERNE, OG DU MÅ AVSLUTE BRUKEN UMIDDELBART.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter som kan legges ut på tjenestene fra tid til annen, er herved uttrykkelig innlemmet her ved referanse. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å gjøre endringer eller modifikasjoner av disse juridiske vilkårene fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å oppdatere «Sist oppdatert»-datoen i disse juridiske vilkårene, og du fraskriver deg enhver rett til å motta spesifikk melding om hver slik endring. Det er ditt ansvar å periodisk gjennomgå disse juridiske vilkårene for å holde deg informert om oppdateringer. Du vil være underlagt, og vil bli ansett for å ha blitt gjort oppmerksom på og å ha akseptert, endringene i eventuelle reviderte juridiske vilkår ved din fortsatte bruk av tjenestene etter datoen slike reviderte juridiske vilkår er publisert.

Alle brukere som er mindreårige i jurisdiksjonen de bor i (vanligvis under 18 år) må ha tillatelse fra, og være direkte overvåket av, deres foreldre eller verge for å bruke tjenestene. Hvis du er mindreårig, må du få din forelder eller verge til å lese og godta disse juridiske vilkårene før du bruker tjenestene.

Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse juridiske vilkårene for arkivering.

1. VÅRE TJENESTER

Informasjonen som gis ved bruk av tjenestene er ikke ment for distribusjon til eller bruk av noen person eller enhet i noen jurisdiksjon eller land der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lov eller forskrift eller som ville underlagt oss registreringskrav innenfor slik jurisdiksjon eller land. Følgelig gjør de personene som velger å få tilgang til tjenestene fra andre steder det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse av lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er gjeldende.

Tjenestene er ikke skreddersydd for å overholde bransjespesifikke forskrifter (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så hvis interaksjonene dine vil være underlagt slike lover, kan du ikke bruke tjenestene. Du kan ikke bruke tjenestene på en måte som bryter med Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. IMMATERIELLE EIENDOMSRETTER

Vår intellektuelle eiendom

Vi er eier eller lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter til tjenestene våre, inkludert all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettsteddesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk i tjenestene (samlet kalt "innholdet" ), samt varemerkene, tjenestemerkene og logoene som finnes deri ("merkene").

Innholdet og merkene våre er beskyttet av lover om opphavsrett og varemerke (og diverse andre immaterielle rettigheter og lover om urettferdig konkurranse) og traktater i USA og rundt om i verden.

Innholdet og merkene er gitt i eller gjennom tjenestene "AS IS" kun for din personlige, ikke-kommersielle bruk eller interne forretningsformål.

Din bruk av våre tjenester

Med forbehold om at du overholder disse juridiske vilkårene, inkludert delen "FORBUDTE AKTIVITETER" nedenfor, gir vi deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar lisens til:

 • få tilgang til tjenestene; og

 • laste ned eller skrive ut en kopi av en hvilken som helst del av innholdet som du har fått riktig tilgang til.


utelukkende for din personlige, ikke-kommersielle bruk eller interne forretningsformål.

Med unntak av det som er angitt i denne delen eller andre steder i våre juridiske vilkår, kan ingen del av tjenestene og intet innhold eller merker kopieres, reproduseres, aggregeres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, offentlig vises, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges , lisensiert eller på annen måte utnyttet til kommersielle formål, uten vår uttrykkelige skriftlige forhåndstillatelse.

Hvis du ønsker å bruke tjenestene, innholdet eller merkene på annen måte enn det som er angitt i denne delen eller andre steder i våre juridiske vilkår, vennligst send forespørselen din til: webmaster@viddly.net . Hvis vi noen gang gir deg tillatelse til å legge ut, reprodusere eller offentlig vise deler av tjenestene eller innholdet våre, må du identifisere oss som eiere eller lisensgivere av tjenestene, innholdet eller merkene og sørge for at eventuelle opphavsretts- eller eiendomsrettigheter vises eller er synlig når du legger ut, reproduserer eller viser innholdet vårt.

Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i og til tjenestene, innholdet og merkene.

Ethvert brudd på disse immaterielle rettighetene vil utgjøre et vesentlig brudd på våre juridiske vilkår, og din rett til å bruke tjenestene våre vil opphøre umiddelbart.

Dine bidrag og bidrag

Vennligst les denne delen og delen "FORBUDTE AKTIVITETER" nøye før du bruker tjenestene våre for å forstå (a) rettighetene du gir oss og (b) forpliktelsene du har når du legger ut eller laster opp innhold gjennom tjenestene.

Innleveringer : Ved direkte å sende oss spørsmål, kommentarer, forslag, idéer, tilbakemeldinger eller annen informasjon om tjenestene ("innleveringer"), godtar du å tildele oss alle immaterielle rettigheter i slik innsending. Du samtykker i at vi skal eie denne innsendingen og ha rett til ubegrenset bruk og spredning til ethvert lovlig formål, kommersielle eller andre formål, uten bekreftelse eller kompensasjon til deg.

Bidrag : Tjenestene kan invitere deg til å chatte, bidra til eller delta i blogger, oppslagstavler, nettfora og annen funksjonalitet der du kan opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre, publisere, distribuere eller kringkaste innhold og materiale. til oss eller gjennom tjenestene, inkludert men ikke begrenset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, musikk, grafikk, kommentarer, anmeldelser, vurderingsforslag, personlig informasjon eller annet materiale ("Bidrag"). Ethvert bidrag som legges ut offentlig skal også behandles som et bidrag. Du forstår at bidrag kan være synlige av andre brukere av tjenestene og muligens gjennom tredjeparts nettsteder.

Når du legger ut bidrag, gir du oss en lisens (inkludert bruk av ditt navn, varemerker og logoer) : Ved å legge ut bidrag gir du oss en ubegrenset, ubegrenset, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, fullt betalte, verdensomspennende rettigheter og lisens til å: bruke, kopiere, reprodusere, distribuere, selge, videreselge, publisere, kringkaste, omtitler, lagre, offentlig fremføre, offentlig vise, omformatere, oversette, utdrage (helt eller delvis), og utnytte dine bidrag (inkludert, uten begrensning, ditt bilde, navn og stemme) til ethvert formål, kommersielle, reklame- eller andre formål, for å forberede avledede verk av, eller innlemme i andre verk, dine bidrag, og for å underlisensiere de tildelte lisensene i denne seksjonen. Vår bruk og distribusjon kan skje i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler.

Denne lisensen inkluderer vår bruk av ditt navn, firmanavn og franchisenavn, etter behov, og alle varemerkene, tjenestemerkene, handelsnavnene, logoene og personlige og kommersielle bilder du oppgir.

Du er ansvarlig for det du legger ut eller laster opp: Ved å sende oss bidrag og/eller legge ut bidrag gjennom noen del av tjenestene eller gjøre bidrag tilgjengelige gjennom tjenestene ved å koble kontoen din gjennom tjenestene til en av dine sosiale nettverkskontoer:

 • bekrefte at du har lest og er enig med våre "FORBUDTE AKTIVITETER" og vil ikke legge ut, sende, publisere, laste opp eller overføre gjennom tjenestene noen bidrag eller legge ut noe bidrag som er ulovlig, trakasserende, hatefullt, skadelig, ærekrenkende, uanstendig, mobbing , fornærmende, diskriminerende, truende mot enhver person eller gruppe, seksuelt eksplisitt, falsk, unøyaktig, bedragersk eller villedende;

 • i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, frafalle enhver og alle moralske rettigheter til et slikt bidrag og/eller bidrag;

 • garanterer at alle slike bidrag og/eller bidrag er originale for deg, eller at du har de nødvendige rettighetene og lisensene til å sende inn slike bidrag og/eller bidrag, og at du har full myndighet til å gi oss de ovennevnte rettighetene i forhold til dine bidrag og /eller bidrag; og

 • garanterer og representerer at dine bidrag og/eller bidrag ikke utgjør konfidensiell informasjon.

Du er alene ansvarlig for dine bidrag og/eller bidrag, og du godtar uttrykkelig å refundere oss for ethvert tap vi måtte lide på grunn av ditt brudd på (a) denne delen, (b) tredjeparts immaterielle rettigheter, eller ( c) gjeldende lov.

Vi kan fjerne eller redigere innholdet ditt : Selv om vi ikke har noen forpliktelse til å overvåke noen bidrag, skal vi ha rett til å fjerne eller redigere alle bidrag når som helst uten varsel hvis vi etter vår rimelige mening anser slike bidrag som skadelige eller i strid med disse juridiske Vilkår. Hvis vi fjerner eller redigerer slike bidrag, kan vi også suspendere eller deaktivere kontoen din og rapportere deg til myndighetene.

Brudd på opphavsretten

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig på eller gjennom tjenestene krenker noen opphavsrett du eier eller kontrollerer, vennligst referer umiddelbart til delen "DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) NOTICE AND POLICY" nedenfor.

3. Brukerrepresentasjoner

Ved å bruke tjenestene, representerer og garanterer du at: (1) all registreringsinformasjon du sender inn vil være sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig; (2) du vil opprettholde nøyaktigheten til slik informasjon og umiddelbart oppdatere slik registreringsinformasjon etter behov; (3) du har juridisk kapasitet og samtykker i å overholde disse juridiske vilkårene; (4) du ikke er mindreårig i jurisdiksjonen du bor i, eller hvis du er mindreårig, har du mottatt tillatelse fra foreldre til å bruke tjenestene; (5) du vil ikke få tilgang til tjenestene via automatiserte eller ikke-menneskelige midler, enten gjennom en bot, skript eller annet; (6) du vil ikke bruke tjenestene til ulovlige eller uautoriserte formål; og (7) din bruk av tjenestene vil ikke bryte med gjeldende lover eller forskrifter.

Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, har vi rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte enhver nåværende eller fremtidig bruk av tjenestene (eller deler av disse).

4. BRUKERREGISTRERING

Du kan bli pålagt å registrere deg for å bruke tjenestene. Du godtar å holde passordet ditt konfidensielt og vil være ansvarlig for all bruk av kontoen og passordet ditt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne, kreve tilbake eller endre et brukernavn du velger hvis vi, etter eget skjønn, fastslår at et slikt brukernavn er upassende, uanstendig eller på annen måte upassende.

5. Kjøp og betaling

Vi godtar følgende betalingsmåter:

 • Visum

 • Mastercard

 • American Express

 • Oppdage

 • PayPal

 • Bankoverføringer

 • Kryptovaluta

Du godtar å oppgi gjeldende, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som gjøres via tjenestene. Du godtar videre å umiddelbart oppdatere konto- og betalingsinformasjon, inkludert e-postadresse, betalingsmåte og betalingskorts utløpsdato, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg etter behov. Omsetningsavgift vil bli lagt til prisen på kjøp som anses nødvendig av oss. Vi kan endre prisene når som helst. Alle betalinger skal være i amerikanske dollar.

Du godtar å betale alle gebyrer til gjeldende priser for kjøpene dine og eventuelle fraktgebyrer, og du gir oss fullmakt til å belaste din valgte betalingsleverandør for slike beløp når du legger inn bestillingen. Hvis bestillingen din er gjenstand for gjentakende belastninger, samtykker du i at vi belaster betalingsmåten din på gjentakende basis uten å kreve forhåndsgodkjenning for hver gjentakende belastning, inntil du kansellerer den gjeldende bestillingen. Vi forbeholder oss retten til å rette eventuelle feil eller feil i prissettingen, selv om vi allerede har bedt om eller mottatt betaling.

Vi forbeholder oss retten til å avvise enhver bestilling som er lagt inn gjennom tjenestene. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere antall kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er plassert av eller under samme kundekonto, samme betalingsmetode og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- eller leveringsadresse. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som, etter vår egen vurdering, ser ut til å være plassert av forhandlere, forhandlere eller distributører.

6. Avbestilling

Du kan kansellere abonnementet ditt når som helst ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor. Din kansellering trer i kraft ved slutten av gjeldende betalt periode.

Hvis du er misfornøyd med tjenestene våre, vennligst send oss ​​en e-post på webmaster@viddly.net.

7. Programvare

Vi kan inkludere programvare for bruk i forbindelse med våre tjenester. Hvis slik programvare er ledsaget av en sluttbrukerlisensavtale ("EULA"), vil vilkårene i EULA regulere din bruk av programvaren. Hvis slik programvare ikke er ledsaget av en EULA, gir vi deg en ikke-eksklusiv, tilbakekallbar, personlig og ikke-overførbar lisens til å bruke slik programvare utelukkende i forbindelse med våre tjenester og i samsvar med disse juridiske vilkårene. Enhver programvare og all relatert dokumentasjon leveres "SOM DEN ER" uten garantier av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert, uten begrensning, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse. Du aksepterer enhver risiko som oppstår ved bruk eller ytelse av programvare. Du kan ikke reprodusere eller redistribuere programvare unntatt i samsvar med EULA eller disse juridiske vilkårene.

8. Forbudte aktiviteter

Du kan ikke få tilgang til eller bruke tjenestene til andre formål enn det vi gjør tjenestene tilgjengelige for. Tjenestene kan ikke brukes i forbindelse med kommersielle bestrebelser bortsett fra de som er spesifikt godkjent eller godkjent av oss. Som bruker av tjenestene godtar du å ikke:

 • Systematisk hente data eller annet innhold fra tjenestene for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra oss.

 • Lure, bedragere eller villede oss og andre brukere, spesielt i ethvert forsøk på å lære sensitiv kontoinformasjon som brukerpassord.

 • Omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner i tjenestene, inkludert funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold eller håndhever begrensninger på bruken av tjenestene og/eller innholdet deri.

 • Nedsette, anløpe eller på annen måte skade oss og/eller tjenestene etter vår mening.

 • Bruk all informasjon innhentet fra tjenestene for å trakassere, misbruke eller skade en annen person.

 • Gjør feil bruk av våre støttetjenester eller send inn falske rapporter om misbruk eller uredelig oppførsel.

 • Bruk tjenestene på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter.

 • Delta i uautorisert utforming av eller kobling til tjenestene.

 • Last opp eller overføre (eller forsøk å laste opp eller å overføre) virus, trojanske hester eller annet materiale, inkludert overdreven bruk av store bokstaver og spamming (kontinuerlig publisering av repeterende tekst), som forstyrrer en parts uavbrutt bruk og glede av tjenestene eller modifiserer, svekker, forstyrrer, endrer eller forstyrrer bruken, funksjonene, funksjonene, driften eller vedlikeholdet av tjenestene.

 • Delta i all automatisert bruk av systemet, for eksempel bruk av skript for å sende kommentarer eller meldinger, eller bruk av datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- og utvinningsverktøy.

 • Slett merknaden om opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter fra innholdet.

 • Forsøk å utgi seg for en annen bruker eller person eller bruk brukernavnet til en annen bruker.

 • Last opp eller overføre (eller forsøk å laste opp eller å overføre) alt materiale som fungerer som en passiv eller aktiv informasjonsinnsamling eller overføringsmekanisme, inkludert, uten begrensning, klare grafikkutvekslingsformater ("gifs"), 1×1 piksler, nettfeil, informasjonskapsler , eller andre lignende enheter (noen ganger referert til som "spyware" eller "passive innsamlingsmekanismer" eller "pcms").

 • Forstyrre, forstyrre eller skape en unødig belastning på tjenestene eller nettverkene eller tjenestene som er koblet til tjenestene.

 • Trakassere, irritere, skremme eller true noen av våre ansatte eller agenter som er engasjert i å tilby deler av tjenestene til deg.

 • Forsøk å omgå alle tiltak i tjenestene som er utformet for å forhindre eller begrense tilgang til tjenestene, eller deler av tjenestene.

 • Kopier eller tilpass tjenestenes programvare, inkludert men ikke begrenset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annen kode.

 • Med unntak av det som er tillatt i gjeldende lov, dechiffrer, dekompiler, demonter eller omvendt utvikling av programvaren som utgjør eller på noen måte utgjør en del av tjenestene.

 • Med unntak av det som kan være et resultat av standard søkemotor- eller nettleserbruk, bruk, lanser, utvikler eller distribuer et automatisert system, inkludert, uten begrensning, enhver edderkopp, robot, jukseverktøy, skraper eller offline-leser som får tilgang til tjenestene, eller bruke eller starte uautorisert skript eller annen programvare.

 • Bruk en innkjøpsagent eller innkjøpsagent for å foreta kjøp på tjenestene.

 • Gjør enhver uautorisert bruk av tjenestene, inkludert innsamling av brukernavn og/eller e-postadresser til brukere på elektronisk eller andre måter med det formål å sende uønsket e-post, eller opprette brukerkontoer på automatiserte måter eller under falske forutsetninger.

 • Bruk tjenestene som en del av ethvert forsøk på å konkurrere med oss ​​eller på annen måte bruke tjenestene og/eller innholdet for enhver inntektsgenererende virksomhet eller kommersiell virksomhet.

 • Selg eller overfør profilen din på annen måte.

9. Brukergenererte bidrag

Tjenestene kan invitere deg til å chatte, bidra til eller delta i blogger, oppslagstavler, nettfora og annen funksjonalitet, og kan gi deg muligheten til å opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre, fremføre, publisere, distribuere, eller kringkaste innhold og materiale til oss eller på tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafikk, kommentarer, forslag eller personlig informasjon eller annet materiale (samlet kalt "Bidrag"). Bidrag kan være synlige av andre brukere av tjenestene og gjennom tredjeparts nettsteder. Som sådan kan alle bidrag du overfører bli behandlet som ikke-konfidensielle og ikke-proprietære. Når du oppretter eller gjør tilgjengelige bidrag, representerer og garanterer du dermed at:

 • Opprettelsen, distribusjonen, overføringen, offentlig visning eller fremføring, og tilgang til, nedlasting eller kopiering av bidragene dine krenker ikke og vil ikke krenke eiendomsretten, inkludert men ikke begrenset til opphavsretten, patentet, varemerket, forretningshemmeligheten eller moralske rettigheter til enhver tredjepart.

 • Du er skaperen og eieren av eller har de nødvendige lisensene, rettighetene, samtykkene, utgivelsene og tillatelsene til å bruke og autorisere oss, tjenestene og andre brukere av tjenestene til å bruke dine bidrag på noen måte som er tenkt av tjenestene og disse Juridiske betingelser.

 • Du har skriftlig samtykke, utgivelse og/eller tillatelse fra hver enkelt identifiserbar individuelle person i bidragene dine til å bruke navnet eller likheten til hver og en slik identifiserbar individuell person for å muliggjøre inkludering og bruk av dine bidrag på en måte som er tenkt av Tjenester og disse juridiske vilkårene.

 • Bidragene dine er ikke falske, unøyaktige eller villedende.

 • Dine bidrag er ikke uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, pyramidespill, kjedebrev, spam, masseutsendelser eller andre former for oppfordring.

 • Bidragene dine er ikke uanstendige, utuktige, frekke, skitne, voldelige, trakasserende, injurierende, baktalende eller på annen måte upassende (som bestemt av oss).

 • Bidragene dine gjør ikke narr av, håner, nedverdiger, skremmer eller misbruker noen.

 • Bidragene dine brukes ikke til å trakassere eller true (i den juridiske betydningen av disse begrepene) noen annen person og til å fremme vold mot en bestemt person eller klasse av mennesker.

 • Dine bidrag bryter ikke med gjeldende lover, forskrifter eller regler.

 • Dine bidrag krenker ikke personvernet eller publisitetsrettighetene til noen tredjepart.

 • Bidragene dine bryter ikke med gjeldende lover angående barnepornografi, eller på annen måte ment å beskytte mindreåriges helse eller velvære.

 • Bidragene dine inkluderer ingen støtende kommentarer som er knyttet til rase, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuelle preferanser eller fysisk handikap.

 • Bidragene dine bryter ikke på annen måte, eller lenker til materiale som bryter, noen bestemmelse i disse juridiske vilkårene eller gjeldende lover eller forskrifter.

Enhver bruk av tjenestene i strid med det foregående bryter med disse juridiske vilkårene og kan blant annet resultere i oppsigelse eller suspensjon av dine rettigheter til å bruke tjenestene.

10. Bidragslisens

Ved å legge ut dine bidrag til noen del av tjenestene eller gjøre bidrag tilgjengelige for tjenestene ved å koble kontoen din fra tjenestene til en av dine sosiale nettverkskontoer, gir du automatisk, og du representerer og garanterer at du har rett til å gi oss en ubegrenset, ubegrenset, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, fullt betalt, verdensomspennende rett og lisens til å være vert for, bruke, kopiere, reprodusere, avsløre, selge, videreselge, publisere, kringkaste, gjengi, arkivere, lagre, hurtigbufre, offentlig fremføre, offentlig vise, omformatere, oversette, overføre, trekke ut (helt eller delvis), og distribuere slike bidrag (inkludert, uten begrensning, ditt bilde og stemme) for ethvert formål, kommersielle, reklame-, eller på annen måte, og for å utarbeide avledede verk av, eller innlemme i andre verk, slike bidrag, og gi og godkjenne underlisenser av det foregående. Bruken og distribusjonen kan skje i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler.

Denne lisensen vil gjelde for alle former, medier eller teknologier som nå er kjent eller utvikles heretter, og inkluderer vår bruk av ditt navn, firmanavn og franchisenavn, som aktuelt, og alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, logoer, og personlige og kommersielle bilder du oppgir. Du fraskriver deg alle moralske rettigheter i bidragene dine, og du garanterer at moralske rettigheter ellers ikke har blitt hevdet i bidragene dine.

Vi hevder ikke noe eierskap over dine bidrag. Du beholder fullt eierskap til alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter knyttet til dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for noen uttalelser eller representasjoner i bidragene dine levert av deg i noe område på tjenestene. Du er eneansvarlig for dine bidrag til tjenestene, og du godtar uttrykkelig å frita oss fra ethvert ansvar og å avstå fra rettslige skritt mot oss angående dine bidrag.

Vi har rett, etter eget og absolutt skjønn, (1) til å redigere, redigere eller på annen måte endre alle bidrag; (2) å omkategorisere eventuelle bidrag for å plassere dem på mer passende steder på tjenestene; og (3) å forhåndsskjerme eller slette alle bidrag når som helst og uansett grunn, uten varsel. Vi har ingen forpliktelse til å overvåke dine bidrag.

11. Retningslinjer for anmeldelser

Vi kan gi deg områder på tjenestene for å legge igjen anmeldelser eller vurderinger. Når du legger ut en anmeldelse, må du overholde følgende kriterier: (1) du bør ha førstehåndserfaring med personen/enheten som vurderes; (2) anmeldelsene dine skal ikke inneholde støtende banning, eller støtende, rasistisk, støtende eller hatefullt språk; (3) anmeldelsene dine skal ikke inneholde diskriminerende referanser basert på religion, rase, kjønn, nasjonal opprinnelse, alder, sivilstatus, seksuell legning eller funksjonshemming; (4) anmeldelsene dine skal ikke inneholde referanser til ulovlig aktivitet; (5) du bør ikke være tilknyttet konkurrenter hvis du legger ut negative anmeldelser; (6) du bør ikke trekke noen konklusjoner om lovligheten av oppførsel; (7) du kan ikke legge ut falske eller villedende utsagn; og (8) du kan ikke organisere en kampanje som oppfordrer andre til å legge inn anmeldelser, enten positive eller negative.

Vi kan godta, avvise eller fjerne anmeldelser etter eget skjønn. Vi har absolutt ingen forpliktelse til å screene anmeldelser eller slette anmeldelser, selv om noen anser anmeldelser som kritikkverdige eller unøyaktige. Anmeldelser er ikke godkjent av oss, og representerer ikke nødvendigvis våre meninger eller synspunkter til noen av våre tilknyttede selskaper eller partnere. Vi påtar oss ikke ansvar for noen anmeldelse eller for krav, forpliktelser eller tap som følge av gjennomgang. Ved å legge ut en anmeldelse gir du oss herved en evigvarende, ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri, fullt betalt, overdragbar og underlisensierbar rett og lisens til å reprodusere, modifisere, oversette, overføre på alle måter, vise, fremføre og /eller distribuere alt innhold relatert til anmeldelse.

12. Applikasjonslisens for mobil/skrivebord

Bruk lisens

Hvis du får tilgang til tjenestene via en app, gir vi deg en tilbakekallbar, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å installere og bruke appen på trådløse elektroniske enheter som eies eller kontrolleres av deg, og til å få tilgang til og bruke appen på slike enheter er strengt i samsvar med vilkårene og betingelsene for denne mobilapplikasjonslisensen i disse juridiske vilkårene. Du skal ikke: (1) med unntak av det som er tillatt av gjeldende lov, dekompilere, omvendt utvikle, demontere, forsøke å utlede kildekoden til eller dekryptere appen; (2) gjøre endringer, tilpasninger, forbedringer, forbedringer, oversettelser eller avledet arbeid fra appen; (3) bryte eventuelle gjeldende lover, regler eller forskrifter i forbindelse med din tilgang til eller bruk av appen; (4) fjerne, endre eller tilsløre enhver eiendomsmerknad (inkludert merknad om opphavsrett eller varemerke) lagt ut av oss eller lisensgiverne til appen; (5) bruke appen til enhver inntektsgenererende virksomhet, kommersiell virksomhet eller andre formål som den ikke er designet eller beregnet for; (6) gjøre appen tilgjengelig over et nettverk eller annet miljø som tillater tilgang eller bruk av flere enheter eller brukere samtidig; (7) bruke appen for å lage et produkt, en tjeneste eller en programvare som, direkte eller indirekte, er konkurransedyktig med eller på noen måte en erstatning for appen; (8) bruke appen til å sende automatiserte forespørsler til et hvilket som helst nettsted eller til å sende uønsket kommersiell e-post; eller (9) bruke proprietær informasjon eller noen av våre grensesnitt eller andre intellektuelle eiendommer i design, utvikling, produksjon, lisensiering eller distribusjon av applikasjoner, tilbehør eller enheter for bruk med appen.

Apple- og Android-enheter

Følgende vilkår gjelder når du bruker appen hentet fra enten Apple Store eller Google Play (hver "appdistributør") for å få tilgang til tjenestene: (1) lisensen som er gitt deg for appen vår er begrenset til en ikke-overførbar lisens å bruke applikasjonen på en enhet som bruker Apple iOS- eller Android-operativsystemer, avhengig av hva som er aktuelt, og i samsvar med bruksreglene som er angitt i gjeldende app-distributørs vilkår for bruk; (2) vi er ansvarlige for å tilby vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til appen som spesifisert i vilkårene og betingelsene for denne mobilapplikasjonslisensen i disse juridiske vilkårene eller som på annen måte kreves under gjeldende lov, og du erkjenner at hver appdistributør har ingen forpliktelse overhodet til å yte vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til appen; (3) i tilfelle appen ikke samsvarer med gjeldende garantier, kan du varsle den gjeldende appdistributøren, og appdistributøren, i samsvar med dens vilkår og retningslinjer, kan refundere kjøpesummen, hvis noen, betalt for appen, og i den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, vil appdistributøren ikke ha noen annen garantiforpliktelse overhodet med hensyn til appen; (4) du representerer og garanterer at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt en amerikansk embargo, eller som er utpekt av den amerikanske regjeringen som et "terroriststøttende" land og (ii) du ikke er oppført på alle amerikanske myndigheters liste over forbudte eller begrensede partier; (5) du må overholde gjeldende tredjeparts avtalevilkår når du bruker appen, f.eks. hvis du har en VoIP-applikasjon, må du ikke bryte med avtalen om trådløs datatjeneste når du bruker appen; og (6) du erkjenner og godtar at appdistributørene er tredjepartsbegunstigede av vilkårene og betingelsene i denne mobilapplikasjonslisensen i disse juridiske vilkårene, og at hver appdistributør vil ha rettighetene (og vil anses å ha akseptert retten) til å håndheve vilkårene og betingelsene i denne mobilapplikasjonslisensen i disse juridiske vilkårene mot deg som en tredjepartsbegunstiget av disse.

13. Sosiale medier

Som en del av funksjonaliteten til tjenestene kan du koble kontoen din til nettkontoer du har hos tredjeparts tjenesteleverandører (hver slik konto, en "tredjepartskonto") ved å enten: (1) oppgi din tredjepartskonto påloggingsinformasjon gjennom tjenestene; eller (2) gi oss tilgang til din Tredjepartskonto, slik det er tillatt i henhold til gjeldende vilkår og betingelser som styrer din bruk av hver Tredjepartskonto. Du bekrefter og garanterer at du har rett til å avsløre påloggingsinformasjonen din for tredjepartskontoen til oss og/eller gi oss tilgang til din tredjepartskonto, uten at du bryter noen av vilkårene og betingelsene som styrer din bruk av gjeldende Tredjepartskonto, og uten å forplikte oss til å betale noen avgifter eller gjøre oss underlagt bruksbegrensninger pålagt av tredjepartstjenesteleverandøren av Tredjepartskontoen. Ved å gi oss tilgang til tredjepartskontoer, forstår du at (1) vi kan få tilgang til, gjøre tilgjengelig og lagre (hvis aktuelt) alt innhold som du har gitt til og lagret i din tredjepartskonto ("det sosiale nettverket") Innhold") slik at det er tilgjengelig på og gjennom tjenestene via kontoen din, inkludert, uten begrensning, eventuelle vennelister og (2) vi kan sende inn og motta fra din tredjepartskonto tilleggsinformasjon i den grad du blir varslet når du kobler til kontoen din med tredjepartskontoen. Avhengig av tredjepartskontoene du velger og underlagt personverninnstillingene du har angitt i slike tredjepartskontoer, kan personlig identifiserbar informasjon som du legger ut på tredjepartskontoene dine være tilgjengelig på og gjennom kontoen din på tjenestene. Vær oppmerksom på at hvis en tredjepartskonto eller tilknyttet tjeneste blir utilgjengelig eller vår tilgang til en slik tredjepartskonto blir avsluttet av tredjepartstjenesteleverandøren, kan det hende at innhold i sosiale nettverk ikke lenger er tilgjengelig på og gjennom tjenestene. Du vil ha muligheten til å deaktivere forbindelsen mellom kontoen din på tjenestene og tredjepartskontoene dine når som helst. VENNLIGST MERK AT FORHOLDET DITT TIL TREDJEPARTSTJENESTELEVERANDØRENE KNYTTET TIL DINE TREDJEPARTSKONTOER UDELUKKENDE STYRES AV DIN(E) AVTALE MED SLIKE TREDJEPARTSTJENESTELEVERANDØRER. Vi gjør ingen anstrengelser for å vurdere innhold på sosiale nettverk for noe formål, inkludert, men ikke begrenset til, for nøyaktighet, lovlighet eller ikke-krenkelse, og vi er ikke ansvarlige for innhold på sosiale nettverk. Du erkjenner og godtar at vi kan få tilgang til e-postadresseboken din knyttet til en tredjepartskonto og kontaktlisten din lagret på din mobile enhet eller nettbrett, utelukkende med det formål å identifisere og informere deg om de kontaktene som også har registrert seg for å bruke tjenestene . Du kan deaktivere forbindelsen mellom tjenestene og din tredjepartskonto ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor eller via kontoinnstillingene dine (hvis aktuelt). Vi vil forsøke å slette all informasjon som er lagret på serverne våre som ble innhentet gjennom en slik tredjepartskonto, bortsett fra brukernavnet og profilbildet som blir knyttet til kontoen din.

14. Tredjeparts nettsteder og innhold

Tjenestene kan inneholde (eller du kan bli sendt via nettstedet eller appen) lenker til andre nettsteder ("tredjepartsnettsteder"), så vel som artikler, fotografier, tekst, grafikk, bilder, design, musikk, lyd, video, informasjon , applikasjoner, programvare og annet innhold eller gjenstander som tilhører eller stammer fra tredjeparter ("tredjepartsinnhold"). Slike tredjepartsnettsteder og tredjepartsinnhold blir ikke undersøkt, overvåket eller sjekket for nøyaktighet, hensiktsmessighet eller fullstendighet av oss, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle tredjepartsnettsteder som er tilgang til gjennom tjenestene eller tredjepartsinnhold som er lagt ut på, tilgjengelig gjennom eller installert fra tjenestene, inkludert innhold, nøyaktighet, støtende, meninger, pålitelighet, personvernpraksis eller andre retningslinjer for eller inneholdt i tredjepartsnettsteder eller tredjepartsinnhold. Inkludering av, kobling til eller tillatelse av bruk eller installasjon av tredjepartsnettsteder eller tredjepartsinnhold innebærer ikke godkjenning eller godkjenning av dette fra oss. Hvis du bestemmer deg for å forlate tjenestene og få tilgang til tredjepartsnettsteder eller å bruke eller installere tredjepartsinnhold, gjør du det på egen risiko, og du bør være klar over at disse juridiske vilkårene ikke lenger gjelder. Du bør gjennomgå de gjeldende vilkårene og retningslinjene, inkludert personvern og datainnsamlingspraksis, for ethvert nettsted du navigerer til fra tjenestene eller relatert til applikasjoner du bruker eller installerer fra tjenestene. Eventuelle kjøp du gjør gjennom tredjepartsnettsteder vil skje via andre nettsteder og fra andre selskaper, og vi tar ikke noe ansvar overhodet i forhold til slike kjøp som er eksklusivt mellom deg og den aktuelle tredjeparten. Du godtar og erkjenner at vi ikke støtter produktene eller tjenestene som tilbys på tredjepartsnettsteder, og du skal holde oss uskyldige fra enhver skade forårsaket av ditt kjøp av slike produkter eller tjenester. I tillegg skal du holde oss uskyldige fra tap påført av deg eller skade forårsaket av deg knyttet til eller på noen måte som følge av tredjepartsinnhold eller kontakt med tredjepartsnettsteder.

15. Annonsører

Vi tillater annonsører å vise sine annonser og annen informasjon i visse områder av tjenestene, for eksempel sidefeltannonser eller bannerannonser. Vi gir rett og slett plass til å plassere slike annonser, og vi har ingen andre forhold til annonsører.

16. Tjenesteledelse

Vi forbeholder oss retten, men ikke forpliktelsen, til å: (1) overvåke tjenestene for brudd på disse juridiske vilkårene; (2) iverksette passende rettslige skritt mot alle som etter vårt eget skjønn bryter loven eller disse juridiske vilkårene, inkludert uten begrensning, rapportering av en slik bruker til rettshåndhevende myndigheter; (3) etter vårt eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgang til, begrense tilgjengeligheten til eller deaktivere (i den grad det er teknologisk mulig) noen av dine bidrag eller deler av dem; (4) etter eget skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, å fjerne fra tjenestene eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er for store eller på noen måte belastende for systemene våre; og (5) på annen måte administrere tjenestene på en måte som er utformet for å beskytte våre rettigheter og eiendom og for å lette riktig funksjon av tjenestene.

17. Personvernerklæring

Vi bryr oss om datavern og sikkerhet. Vennligst les vår personvernerklæring. Ved å bruke tjenestene godtar du å være bundet av vår personvernpolicy, som er innlemmet i disse juridiske vilkårene. Vær oppmerksom på at tjenestene er vert i USA. Hvis du får tilgang til tjenestene fra en annen region i verden med lover eller andre krav som regulerer innsamling, bruk eller avsløring av personopplysninger som avviker fra gjeldende lover i USA, overfører du dataene dine gjennom din fortsatte bruk av tjenestene til USA, og du gir uttrykkelig samtykke til å få dataene dine overført til og behandlet i USA.

18. Merknad og retningslinjer for Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Varsler

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig på eller gjennom tjenestene krenker noen opphavsrett du eier eller kontrollerer, ber vi deg umiddelbart varsle vår utpekte opphavsrettsagent ved å bruke kontaktinformasjonen som er gitt nedenfor (en "varsling"). En kopi av varselet ditt vil bli sendt til personen som har lagt ut eller lagret materialet adressert i varselet. Vær oppmerksom på at i henhold til føderal lov kan du bli holdt ansvarlig for skader hvis du kommer med vesentlige feilrepresentasjoner i en melding. Derfor, hvis du ikke er sikker på at materiale som ligger på eller lenkes til av tjenestene krenker opphavsretten din, bør du først vurdere å kontakte en advokat.

Alle varsler skal oppfylle kravene i DMCA 17 USC § 512(c)(3) og inneholde følgende informasjon: (1) En fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket; (2) identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede verk på tjenestene dekkes av varselet, en representativ liste over slike verk på tjenestene; (3) identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende eller å være gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller tilgang til som skal deaktiveres, og informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å tillate oss å finne materialet; (4) informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å tillate oss å kontakte den klagende parten, for eksempel en adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, en e-postadresse som den klagende parten kan kontaktes på; (5) en erklæring om at den klagende parten har en god tro på at bruk av materialet på den måten det klages over ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller loven; og (6) en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig, og under straff for mened, at den klagende part er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.

Innsigelse

Hvis du mener at ditt eget opphavsrettsbeskyttede materiale har blitt fjernet fra tjenestene som følge av en feil eller feilidentifikasjon, kan du sende inn en skriftlig innsigelse til [oss/vår utpekte opphavsrettsagent] ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor (en "innsigelse" ). For å være en effektiv innsigelse under DMCA, må innsigelsen din i hovedsak inneholde følgende: (1) identifikasjon av materialet som har blitt fjernet eller deaktivert og stedet der materialet dukket opp før det ble fjernet eller deaktivert; (2) en erklæring om at du samtykker til jurisdiksjonen til den føderale distriktsdomstolen der adressen din er plassert, eller hvis adressen din er utenfor USA, for ethvert rettsdistrikt der vi befinner oss; (3) en erklæring om at du vil akseptere forkynnelse av prosess fra parten som sendte inn meldingen eller partens agent; (4) ditt navn, adresse og telefonnummer; (5) en erklæring under straff for mened om at du har en god tro på at det aktuelle materialet ble fjernet eller deaktivert som et resultat av en feil eller feilidentifikasjon av materialet som skal fjernes eller deaktiveres; og (6) din fysiske eller elektroniske signatur.

Hvis du sender oss en gyldig, skriftlig innsigelse som oppfyller kravene beskrevet ovenfor, vil vi gjenopprette det fjernede eller deaktiverte materialet ditt, med mindre vi først mottar varsel fra parten som sender inn varselet som informerer oss om at en slik part har anlagt en rettssak for å hindre deg i å delta i krenkende aktivitet knyttet til det aktuelle materialet. Vær oppmerksom på at hvis du gir en vesentlig feilaktig fremstilling av at det deaktiverte eller fjernede innholdet ble fjernet ved en feil eller feilidentifikasjon, kan du bli ansvarlig for skader, inkludert kostnader og advokatsalærer. Å sende inn en falsk innsigelse utgjør mened.

Utpekt opphavsrettsagent

Vitzo LLC
Attn: Opphavsrettsagent
1603 Capitol Avenue
Suite 413A #3131
Cheyenne, WY 82001
forente stater
webmaster@viddly.net

19. Varighet og oppsigelse

Disse juridiske vilkårene skal forbli i full kraft mens du bruker tjenestene. UTEN BEGRENSNING AV NOEN ANDRE BESTEMMELSER I DISSE JURIDISKE VILKÅRENE, FORBEHOLDER VI RETTEN TIL, ETTER VÅRT ENESTE SKJØNN OG UTEN VARSEL ELLER ANSVAR, NETE TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTERNE (INKLUDERT BLOKKERING AV EN VISSE IP-ADRESSE), FOR EN IP-ADRESSE. INGEN GRUNN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING FOR BRUDD PÅ NOEN REPRESENTASJON, GARANTI ELLER PAKT I DISSE JURIDISKE VILKÅRENE ELLER GJELDENDE LOV ELLER FORSKRIFTER. VI KAN AVSLUTE DIN BRUK ELLER DELTAKELSE I TJENESTERNE ELLER SLETTE KONTOEN DIN OG EVENTUELL INNHOLD ELLER INFORMASJON SOM DU PLAGT TIL NÅR SOM HELST, UTEN ADVARSEL, EFTER VÅRT ENESTE SKJØNN.

Hvis vi avslutter eller suspenderer kontoen din av en eller annen grunn, har du forbud mot å registrere og opprette en ny konto under ditt navn, et falskt eller lånt navn, eller navnet på en tredjepart, selv om du kan opptre på vegne av den tredje parten. parti. I tillegg til å avslutte eller suspendere kontoen din, forbeholder vi oss retten til å iverksette passende rettslige skritt, inkludert, men ikke begrenset til, forfølge sivile, strafferettslige og rettsmidler.

20. Modifikasjoner og avbrudd

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere eller fjerne innholdet i tjenestene når som helst eller av hvilken som helst grunn etter eget skjønn uten varsel. Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon om tjenestene våre. Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjon eller avslutning av tjenestene.

Vi kan ikke garantere at tjenestene vil være tilgjengelige til enhver tid. Vi kan oppleve maskinvare, programvare eller andre problemer eller behov for å utføre vedlikehold relatert til tjenestene, noe som resulterer i avbrudd, forsinkelser eller feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, revidere, oppdatere, suspendere, avbryte eller på annen måte modifisere tjenestene når som helst eller av hvilken som helst grunn uten varsel til deg. Du godtar at vi ikke har noe som helst ansvar for tap, skade eller ulempe forårsaket av din manglende evne til å få tilgang til eller bruke tjenestene under nedetid eller avslutning av tjenestene. Ingenting i disse juridiske vilkårene skal tolkes som å forplikte oss til å vedlikeholde og støtte tjenestene eller til å levere rettelser, oppdateringer eller utgivelser i forbindelse med disse.

21. Gjeldende lov

Disse juridiske vilkårene og din bruk av tjenestene styres av og tolkes i samsvar med lovene i delstaten Wyoming som gjelder for avtaler som er inngått og som skal utføres i sin helhet i delstaten Wyoming, uten hensyn til prinsippene om lovkonflikter.

22. Tvisteløsning

Uformelle forhandlinger

For å fremskynde løsningen og kontrollere kostnadene for enhver tvist, kontrovers eller krav knyttet til disse juridiske vilkårene (hver en "tvist" og samlet "tvistene") brakt av enten deg eller oss (individuelt, en "part" og kollektivt, "Partene"), samtykker partene i å først forsøke å forhandle enhver tvist (unntatt de tvistene som er uttrykkelig angitt nedenfor) uformelt i minst tretti (30) dager før voldgift påbegynnes. Slike uformelle forhandlinger starter etter skriftlig varsel fra den ene parten til den andre parten.

Bindende voldgift

Hvis partene ikke er i stand til å løse en tvist gjennom uformelle forhandlinger, vil tvisten (unntatt de tvistene som er uttrykkelig ekskludert nedenfor) bli endelig og eksklusivt løst ved bindende voldgift. DU FORSTÅR ​​AT UTEN DENNE BESTEMMELSEN VILLE DU HAVE RETTEN TIL Å STEKKE FOR DOMSTOLEN OG HA EN JURYPROSESS. Voldgiften skal påbegynnes og gjennomføres i henhold til Commercial Arbitration Rules of American Arbitration Association ("AAA") og, der det er relevant, AAAs Supplerende prosedyrer for forbrukerrelaterte tvister ("AAA Consumer Rules"), som begge er tilgjengelige på AAA-nettsted www.adr.org. Dine voldgiftshonorarer og din andel av voldgiftsdommerkompensasjonen skal styres av AAA-forbrukerreglene og, der det er hensiktsmessig, begrenset av AAA-forbrukerreglene. Hvis slike kostnader av voldgiftsmannen fastslås å være for høye, vil vi betale alle voldgiftsgebyrer og utgifter. Voldgiften kan gjennomføres personlig, gjennom innsending av dokumenter, via telefon eller online. Voldgiftsdommeren vil ta en avgjørelse skriftlig, men trenger ikke gi en begrunnelse med mindre en av partene ber om det. Voldgiftsdommeren må følge gjeldende lov, og enhver kjennelse kan utfordres hvis voldgiftsdommeren ikke gjør det. Med mindre annet kreves av gjeldende AAA-regler eller gjeldende lov, vil voldgiften finne sted i Wyoming. Med mindre annet er angitt her, kan partene saksøke for retten for å tvinge frem voldgift, utsette saksbehandlingen i påvente av voldgift, eller for å bekrefte, modifisere, fraflytte eller avsi dom over kjennelsen som er gitt av voldgiftsdommeren.

Hvis en tvist av en eller annen grunn fortsetter i retten i stedet for voldgift, skal tvisten påbegynnes eller straffeforfølges i de statlige og føderale domstolene lokalisert i Cheyenne, Wyoming, og partene samtykker herved til og frafaller alle forsvar for manglende personlig jurisdiksjon, og forum non conveniens med hensyn til verneting og jurisdiksjon i slike statlige og føderale domstoler. Anvendelse av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer og Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) er ekskludert fra disse juridiske vilkårene. Under ingen omstendigheter skal en tvist anlagt av noen av partene knyttet til tjenestene på noen måte startes mer enn ett (1) år etter at saksårsaken oppsto. Hvis denne bestemmelsen blir funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves, vil ingen av partene velge å voldgifte noen tvist som faller innenfor den delen av denne bestemmelsen som anses å være ulovlig eller ikke håndheves, og en slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon i domstolene som er oppført for jurisdiksjon ovenfor, og partene er enige om å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til den domstolen.

Begrensninger

Partene er enige om at enhver voldgift skal begrenses til tvisten mellom partene individuelt. I den fulle utstrekning loven tillater, (a) skal ingen voldgift forenes med noen annen sak; (b) det er ingen rettighet eller myndighet for noen tvist å bli voldgift på gruppesøksmål eller å bruke gruppesøksmålsprosedyrer; og (c) det er ingen rett eller myndighet for at noen tvist kan bringes i en påstått representativ kapasitet på vegne av allmennheten eller andre personer.

Unntak fra uformelle forhandlinger og voldgift

Partene er enige om at følgende tvister ikke er underlagt de ovennevnte bestemmelsene angående uformelle forhandlinger, bindende voldgift: (a) eventuelle tvister som søker å håndheve eller beskytte, eller angående gyldigheten av, noen av de immaterielle rettighetene til en part; (b) enhver tvist knyttet til, eller som oppstår fra, påstander om tyveri, piratkopiering, invasjon av privatlivets fred eller uautorisert bruk; og (c) ethvert krav om forbud. Hvis denne bestemmelsen blir funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves, vil ingen av partene velge å voldgifte noen tvist som faller innenfor den delen av denne bestemmelsen som anses å være ulovlig eller ikke håndheves, og en slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon i domstolene som er oppført for jurisdiksjon ovenfor, og partene er enige om å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til den domstolen.

23. Rettelser

Det kan være informasjon om tjenestene som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og annen informasjon. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjonen på tjenestene når som helst uten forvarsel.

24. Ansvarsfraskrivelse

TJENESTERNE LEVERES PÅ EN SOM DE ER OG SOM TILGJENGELIG BASIS. DU GODTAR AT DIN BRUK AV TJENESTERNE VIL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. I FULLSTENDELSE LOV TILLATERET, FRASKRIVER VI OSS ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, I FORBINDELSE MED TJENESTERNE OG DIN BRUK AV DERES, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR ET ANSIKTIGHET, KREVELSE. VI GIR INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV TJENESTENES INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NOEN NETTSIDER ELLER MOBILAPPLIKASJONER KNYTTET TIL TJENESTERNE, OG VI PÅTAR SIG INGEN ANSVAR FOR ANSVAR, ELLER ANSVAR, ELLER ANSVAR, ELLER ANSVAR. INNHOLDSMIDLER OG MATERIALER, (2) PERSONSKADE ELLER EIENDOMSSKADE, AV ENHEL ART, SOM FØLGE FRA DIN TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTERNE, (3) EVENTUELL UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅR OG SIKRE SERVERS OG EN SIKKER SERVERS. /ELLER ØKONOMISK INFORMASJON LAGREDE I DETTE, (4) EVENTUELLE AVBRUTT ELLER AVBRYTELSE AV OVERFØRING TIL ELLER FRA TJENESTERNE, (5) EVENTUELLE BUGS, VIRUS, TROJANSKE HESTER ELLER LIKNE SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM EN PART. OG/ELLER (6) EVENTUELLE FEIL ELLER UNTERLEVELSER I NOEN INNHOLD OG MATERIALER ELLER FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADE AV NOEN SLAG OPPÅTT SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELLE INNHOLD SOM PLASTES, SENDES ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJØRT TILGJENGELIG VIA. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAR SIG ANSVAR FOR NOEN PRODUKTER ELLER TJENESTER ANNONSERT ELLER TILBYD AV EN TREDJEPART GJENNOM TJENESTERNE, NOEN HYPERKONKET NETTSTED ELLER NOEN NETTSTED MED EN NETTSTED PÅ EN ANDRE NETTSTED , OG VI VIL IKKE VÆR EN PART I ELLER VÆR PÅ NOEN MÅTE ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE ENHVER TRANSAKSJON MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KJØP AV ET PRODUKT ELLER TJENESTE GJENNOM NOEN MEDIUM ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUKE DIN BESTE DOM OG VÆRE FORSIKTIG NÅR DET er passende.

25. Ansvarsbegrensninger

UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL VI ELLER VÅRE DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DEG ELLER TREDJEPART FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPELISKE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER STRAFFENDE SKADER, INKLUDERT, PÅ, INKLUDERT TAP, ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA DIN BRUK AV TJENESTERNE, SELV OM VI HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UANSETT NOE SOM SOM ER INNHOLDT HERI, VIL VÅRT ANSVAR OVER FOR DEG FOR ENHVER ÅRSAK OG UANSETT HANDLINGENS FORM TIL ALT TID BRENSET TIL 50,00 USD. VISSE LOVVERK I USA OG INTERNASJONALE LOVER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ UNDERFORSTÅTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN NOEN ELLER ALLE AV ANSVARSFRASKRIVELSENE ELLER BEGRENSNINGENE IKKE GJELDE FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

26. Skadeserstatning

Du godtar å forsvare, holde oss skadesløse, inkludert våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive offiserer, agenter, partnere og ansatte, fra og mot ethvert tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokater ' gebyrer og utgifter, gjort av en tredjepart på grunn av eller som følge av: (1) dine bidrag; (2) bruk av tjenestene; (3) brudd på disse juridiske vilkårene; (4) ethvert brudd på dine representasjoner og garantier angitt i disse juridiske vilkårene; (5) ditt brudd på rettighetene til en tredjepart, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter; eller (6) enhver åpenbar skadelig handling mot andre brukere av tjenestene som du koblet deg til via tjenestene. Til tross for det foregående, forbeholder vi oss retten til, for din regning, å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen over alle saker som du er pålagt å holde oss skadesløs for, og du godtar å samarbeide, på din regning, med vårt forsvar av slike krav. Vi vil bruke rimelige anstrengelser for å varsle deg om slike krav, handlinger eller prosedyrer som er underlagt denne skadesløsholdelsen når vi blir klar over det.

27. Brukerdata

Vi vil opprettholde visse data som du overfører til tjenestene med det formål å administrere ytelsen til tjenestene, samt data knyttet til din bruk av tjenestene. Selv om vi utfører regelmessige rutinemessige sikkerhetskopier av data, er du alene ansvarlig for alle data du overfører eller som er relatert til enhver aktivitet du har utført ved bruk av tjenestene. Du samtykker i at vi ikke skal ha noe ansvar overfor deg for tap eller korrupsjon av slike data, og du frasier deg herved enhver rett til søksmål mot oss som følge av slikt tap eller korrupsjon av slike data.

28. Elektronisk kommunikasjon, transaksjoner og signaturer

Å besøke tjenestene, sende oss e-poster og fylle ut elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon. Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon, og du godtar at alle avtaler, meldinger, avsløringer og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, via e-post og på tjenestene, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. DU SAMTYKKER HERVED BRUKEN AV ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, BESTILLINGER OG ANDRE REGISTRERINGER, OG ELEKTRONISK LEVERING AV MELDINGER, RETNINGSLINJER OG REGISTRERINGER OVER TRANSAKSJONER INITIERT ELLER UTFØRT AV OSS ELLER VIA TJENESTEN. Du fraskriver deg herved alle rettigheter eller krav i henhold til lover, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever en original signatur eller levering eller oppbevaring av ikke-elektroniske poster, eller til betalinger eller tildeling av kreditter på andre måter enn elektroniske midler.

29. California-brukere og innbyggere

Hvis en klage hos oss ikke løses tilfredsstillende, kan du kontakte Complaint Assistance Unit ved Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs skriftlig på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 eller på telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

30. Diverse

Disse juridiske vilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler lagt ut av oss på tjenestene eller med hensyn til tjenestene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse juridiske vilkårene skal ikke fungere som en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. Disse juridiske vilkårene fungerer i den grad det er tillatt i henhold til loven. Vi kan tildele noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser til andre når som helst. Vi skal ikke være ansvarlige eller ansvarlige for tap, skade, forsinkelse eller manglende handling forårsaket av en årsak utenfor vår rimelige kontroll. Hvis en bestemmelse eller en del av en bestemmelse i disse juridiske vilkårene blir fastslått å være ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, anses den bestemmelsen eller en del av bestemmelsen å skille fra disse juridiske vilkårene og påvirker ikke gyldigheten og håndhevbarheten til eventuelle gjenværende bestemmelser. Det er ingen joint venture, partnerskap, ansettelse eller byråforhold opprettet mellom deg og oss som et resultat av disse juridiske vilkårene eller bruken av tjenestene. Du godtar at disse juridiske vilkårene ikke vil bli tolket mot oss i kraft av å ha utarbeidet dem. Du gir herved avkall på ethvert forsvar du måtte ha basert på den elektroniske formen til disse juridiske vilkårene og mangelen på signering av partene for å utføre disse juridiske vilkårene.

31. Kontakt oss

For å løse en klage angående tjenestene eller motta ytterligere informasjon om bruk av tjenestene, vennligst kontakt oss på e-post på webmaster@viddly.net eller per post på:

Vitzo LLC
1603 Capitol Avenue
Suite 413A #3131
Cheyenne, WY 82001
forente stater

Viddly er ment å laste ned videoer som er fri for opphavsrett, eller for rettferdig bruk.
Vi aksepterer ikke nedlasting av opphavsrettsbeskyttet materiale med mindre du (a) er innholdseieren, (b) har innhentet samtykke fra innholdseieren, eller (c) planlegger å bruke materialet kun til rimelig bruk.

Lovlig

Hjelp

© Viddly 2024 -

Laget med ☕ av Vitzo