🥵 Mainit na Tag-init? Manatili sa loob ng bahay gamit ang Viddly Plus, 15% OFF 👉 Code HOT15 👈. Hanggang July 20 lang!

Kunin ito ngayon!

Nawala o Nakalimutan ang Iyong Plus Key?

Huwag mag-alala, bumawi kami sa iyo 😉

Kung nailagay mo sa ibang lugar ang iyong Plus activation key, madali mo itong mai-email sa iyo sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong e-mail address sa ibaba.

Pakitandaan na dapat itong eksaktong tumugma sa ginamit mo noong bumili ng Viddly Plus . Kung hindi ka makatanggap ng e-mail mula sa amin sa loob ng ilang minuto at sigurado kang naipasok mo ang tamang e-mail address, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin at tutulungan ka namin! Maaari ka ring makipag-ugnayan sa amin kung wala ka nang access sa e-mail na ginamit mo noong bumili ng Viddly Plus.

Nilalayon ng Viddly na mag-download ng mga video na walang copyright, o para sa patas na paggamit.
Hindi namin kinukunsinti ang pag-download ng naka-copyright na materyal maliban kung ikaw (a) ang may-ari ng nilalaman, (b) nakakuha ng pahintulot mula sa may-ari ng nilalaman, o (c) planong gamitin ang mga materyal para sa patas na paggamit lamang.

Legal

Tulong

© Viddly 2024 -

Ginawa gamit ang ☕ ni Vitzo