Mga Tuntunin at Kundisyon

Petsa ng Bisa: Pebrero 10, 2024
Huling Na-update noong: Pebrero 10, 2024

Kasunduan sa aming Mga Legal na Tuntunin

Kami ay Vitzo LLC ("Kumpanya," "kami," "kami," "aming"), isang kumpanyang nakarehistro sa Wyoming, United States sa 1603 Capitol Avenue, Suite 413A #3131, Cheyenne, WY 82001.

Pinapatakbo namin ang website na viddly.net (ang "Site") pati na rin ang anumang iba pang nauugnay na produkto at serbisyo na tumutukoy o nagli-link sa mga legal na tuntuning ito (ang "Mga Legal na Tuntunin") (sama-sama, ang "Mga Serbisyo").

Maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email sa webmaster@viddly.net.

Ang Mga Legal na Tuntunin na ito ay bumubuo ng isang legal na umiiral na kasunduan na ginawa sa pagitan mo, personal man o sa ngalan ng isang entity ("ikaw"), at Vitzo LLC, hinggil sa iyong pag-access at paggamit ng Mga Serbisyo. Sumasang-ayon ka na sa pamamagitan ng pag-access sa Mga Serbisyo, nabasa mo, naunawaan, at sumang-ayon na sumailalim sa lahat ng Mga Legal na Tuntunin na ito. KUNG HINDI KA SANG-AYON SA LAHAT NG MGA LEGAL NA TUNTUNIN NA ITO, TAHASANG IPINAGBABAWAL KA SA PAGGAMIT NG MGA SERBISYO AT DAPAT MO AGAD NA IPATULOY ANG PAGGAMIT.

Ang mga karagdagang tuntunin at kundisyon o mga dokumento na maaaring mai-post sa Mga Serbisyo sa pana-panahon ay hayagang isinama dito sa pamamagitan ng sanggunian. Inilalaan namin ang karapatan, sa aming sariling paghuhusga, na gumawa ng mga pagbabago o pagbabago sa Mga Legal na Tuntunin na ito sa pana-panahon. Aalertuhan ka namin tungkol sa anumang mga pagbabago sa pamamagitan ng pag-update sa petsa ng "Huling na-update" ng Mga Legal na Tuntunin na ito, at isinusuko mo ang anumang karapatang makatanggap ng partikular na abiso ng bawat naturang pagbabago. Responsibilidad mong regular na suriin ang Mga Legal na Tuntunin na ito upang manatiling may kaalaman sa mga update. Mapapailalim ka sa, at ituturing na nalaman at tinanggap mo, ang mga pagbabago sa anumang binagong Legal na Mga Tuntunin sa pamamagitan ng iyong patuloy na paggamit ng Mga Serbisyo pagkatapos ng petsa na nai-post ang naturang binagong Mga Legal na Tuntunin.

Ang lahat ng mga user na menor de edad sa hurisdiksyon kung saan sila nakatira (karaniwan ay wala pang 18 taong gulang) ay dapat magkaroon ng pahintulot ng, at direktang pinangangasiwaan ng, kanilang magulang o tagapag-alaga upang gamitin ang Mga Serbisyo. Kung ikaw ay isang menor de edad, dapat mong ipabasa sa iyong magulang o tagapag-alaga at sumang-ayon sa Mga Legal na Tuntunin na ito bago mo gamitin ang Mga Serbisyo.

Inirerekomenda namin na mag-print ka ng kopya ng Mga Legal na Tuntunin na ito para sa iyong mga talaan.

1. ATING MGA SERBISYO

Ang impormasyong ibinigay kapag ginagamit ang Mga Serbisyo ay hindi inilaan para sa pamamahagi sa o paggamit ng sinumang tao o entity sa anumang hurisdiksyon o bansa kung saan ang naturang pamamahagi o paggamit ay labag sa batas o regulasyon o kung saan isasailalim tayo sa anumang kinakailangan sa pagpaparehistro sa loob ng naturang hurisdiksyon o bansa. Alinsunod dito, ang mga taong pipiliing i-access ang Mga Serbisyo mula sa ibang mga lokasyon ay ginagawa ito sa kanilang sariling inisyatiba at tanging responsable para sa pagsunod sa mga lokal na batas, kung at hanggang saan ang mga lokal na batas ay naaangkop.

Ang Mga Serbisyo ay hindi iniakma upang sumunod sa mga regulasyong partikular sa industriya (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), atbp.), kaya kung ang iyong mga pakikipag-ugnayan ay sasailalim sa mga naturang batas, maaaring hindi ka gamitin ang Mga Serbisyo. Hindi mo maaaring gamitin ang Mga Serbisyo sa paraang lalabag sa Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. MGA KARAPATAN SA INTELEKTUWAL NA PAG-AARI

Ang aming Intellectual property

Kami ang may-ari o may lisensya ng lahat ng karapatan sa intelektwal na ari-arian sa aming Mga Serbisyo, kabilang ang lahat ng source code, database, functionality, software, disenyo ng website, audio, video, text, litrato, at graphics sa Mga Serbisyo (sama-sama, ang "Nilalaman" ), pati na rin ang mga trademark, mga marka ng serbisyo, at mga logo na nakapaloob dito (ang "Mga Marka").

Ang aming Nilalaman at Mga Marka ay protektado ng mga batas sa copyright at trademark (at iba't ibang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian at mga batas sa hindi patas na kompetisyon) at mga kasunduan sa Estados Unidos at sa buong mundo.

Ang Nilalaman at Mga Marka ay ibinibigay sa o sa pamamagitan ng Mga Serbisyong "AS IS" para sa iyong personal, di-komersyal na paggamit o panloob na layunin ng negosyo lamang.

Ang iyong paggamit ng aming Mga Serbisyo

Alinsunod sa iyong pagsunod sa Mga Legal na Tuntunin na ito, kasama ang seksyong "BAWAL NA MGA GAWAIN" sa ibaba, binibigyan ka namin ng isang hindi eksklusibo, hindi naililipat, maaaring bawiin na lisensya sa:

 • i-access ang Mga Serbisyo; at

 • mag-download o mag-print ng kopya ng anumang bahagi ng Nilalaman kung saan tama kang nakakuha ng access.


para lamang sa iyong personal, di-komersyal na paggamit o panloob na layunin ng negosyo.

Maliban kung itinakda sa seksyong ito o sa ibang lugar sa aming Mga Legal na Tuntunin, walang bahagi ng Mga Serbisyo at walang Nilalaman o Marka ang maaaring kopyahin, kopyahin, pagsama-samahin, muling i-publish, i-upload, i-post, ipapakita sa publiko, i-encode, isinalin, ipadala, ipamahagi, ibenta , lisensyado, o kung hindi man ay pinagsamantalahan para sa anumang komersyal na layunin kahit ano pa man, nang wala ang aming malinaw na nakasulat na pahintulot.

Kung nais mong gumamit ng anumang Mga Serbisyo, Nilalaman, o Mga Marka maliban sa itinakda sa seksyong ito o saanman sa aming Mga Legal na Tuntunin, mangyaring tugunan ang iyong kahilingan sa: webmaster@viddly.net . Kung sakaling bibigyan ka namin ng pahintulot na mag-post, magparami, o magpakita sa publiko ng anumang bahagi ng aming Mga Serbisyo o Nilalaman, dapat mong kilalanin kami bilang mga may-ari o tagapaglisensya ng Mga Serbisyo, Nilalaman, o Mga Marka at tiyaking may lalabas na anumang copyright o pagmamay-ari na notice o ay makikita sa pag-post, pagpaparami, o pagpapakita ng aming Nilalaman.

Inilalaan namin ang lahat ng karapatan na hindi hayagang ipinagkaloob sa iyo sa at sa Mga Serbisyo, Nilalaman, at Mga Marka.

Ang anumang paglabag sa Mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian na ito ay bubuo ng isang materyal na paglabag sa aming Mga Legal na Tuntunin at ang iyong karapatang gamitin ang aming Mga Serbisyo ay wawakasan kaagad.

Ang iyong mga pagsusumite at kontribusyon

Pakisuri nang mabuti ang seksyong ito at ang seksyong "BAWAL NA GAWAIN" bago gamitin ang aming Mga Serbisyo upang maunawaan ang (a) mga karapatan na ibinibigay mo sa amin at (b) mga obligasyon na mayroon ka kapag nag-post o nag-upload ka ng anumang nilalaman sa pamamagitan ng Mga Serbisyo.

Mga Pagsusumite : Sa pamamagitan ng direktang pagpapadala sa amin ng anumang tanong, komento, mungkahi, ideya, feedback, o iba pang impormasyon tungkol sa Mga Serbisyo ("Mga Pagsusumite"), sumasang-ayon kang italaga sa amin ang lahat ng karapatan sa intelektwal na ari-arian sa naturang Pagsusumite. Sumasang-ayon ka na pagmamay-ari namin ang Pagsusumite na ito at may karapatan sa walang limitasyong paggamit at pagpapakalat nito para sa anumang layuning ayon sa batas, komersyal o kung hindi man, nang walang pagkilala o kabayaran sa iyo.

Mga Kontribusyon : Maaaring imbitahan ka ng Mga Serbisyo na makipag-chat, mag-ambag sa, o lumahok sa mga blog, message board, online forum, at iba pang functionality kung saan maaari kang lumikha, magsumite, mag-post, magpakita, magpadala, mag-publish, mamahagi, o mag-broadcast ng nilalaman at mga materyales sa amin o sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, kabilang ngunit hindi limitado sa teksto, mga sulatin, video, audio, mga larawan, musika, mga graphic, komento, pagsusuri, mungkahi sa rating, personal na impormasyon, o iba pang materyal ("Mga Kontribusyon"). Anumang Pagsusumite na naka-post sa publiko ay dapat ding ituring bilang isang Kontribusyon. Nauunawaan mo na ang Mga Kontribusyon ay maaaring makita ng ibang mga gumagamit ng Mga Serbisyo at posibleng sa pamamagitan ng mga website ng third-party.

Kapag nag-post ka ng Mga Kontribusyon, binibigyan mo kami ng lisensya (kabilang ang paggamit ng iyong pangalan, mga trademark, at logo) : Sa pamamagitan ng pag-post ng anumang Mga Kontribusyon, binibigyan mo kami ng hindi pinaghihigpitan, walang limitasyon, hindi mababawi, panghabang-buhay, hindi eksklusibo, naililipat, walang royalty, ganap na binayaran, karapatan sa buong mundo, at lisensya na: gumamit, kopyahin, magparami, ipamahagi, ibenta, muling ibenta, i-publish, i-broadcast, muling pamagat, iimbak, itanghal sa publiko, ipapakita sa publiko, i-reformat, isalin, sipi (buo o bahagi), at pagsamantalahan ang iyong Mga Kontribusyon (kabilang ang, nang walang limitasyon, ang iyong larawan, pangalan, at boses) para sa anumang layunin, komersyal, advertising, o kung hindi man, upang maghanda ng mga hinangong gawa ng, o isama sa iba pang mga gawa, ang iyong mga Kontribusyon, at upang i-sublicense ang mga lisensyang ipinagkaloob sa seksyong ito. Ang aming paggamit at pamamahagi ay maaaring mangyari sa anumang mga format ng media at sa pamamagitan ng anumang mga channel ng media.

Kasama sa lisensyang ito ang aming paggamit ng iyong pangalan, pangalan ng kumpanya, at pangalan ng franchise, kung naaangkop, at alinman sa mga trademark, marka ng serbisyo, pangalan ng kalakalan, logo, at personal at komersyal na larawang ibinibigay mo.

Responsable ka para sa kung ano ang iyong nai-post o ina-upload: Sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng Mga Pagsusumite at/o pag-post ng mga Kontribusyon sa pamamagitan ng anumang bahagi ng Mga Serbisyo o paggawa ng mga Kontribusyon na naa-access sa pamamagitan ng Mga Serbisyo sa pamamagitan ng pag-link ng iyong account sa pamamagitan ng Mga Serbisyo sa alinman sa iyong mga social networking account, ikaw ay:

 • kumpirmahin na nabasa mo at sumasang-ayon ka sa aming "BAWAL NA GAWAIN" at hindi magpo-post, magpapadala, mag-publish, mag-upload, o magpapadala sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ng anumang Pagsusumite o magpo-post ng anumang Kontribusyon na labag sa batas, nanliligalig, napopoot, nakakapinsala, naninirang-puri, malaswa, nambu-bully. , mapang-abuso, diskriminasyon, pananakot sa sinumang tao o grupo, tahasang sekswal, mali, hindi tumpak, mapanlinlang, o mapanlinlang;

 • sa lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, talikdan ang anuman at lahat ng moral na karapatan sa anumang naturang Pagsusumite at/o Kontribusyon;

 • ginagarantiyahan na ang anumang naturang Pagsusumite at/o Mga Kontribusyon ay orihinal sa iyo o na mayroon kang mga kinakailangang karapatan at lisensya upang isumite ang mga naturang Pagsusumite at/o Mga Kontribusyon at na mayroon kang ganap na awtoridad na ibigay sa amin ang mga nabanggit na karapatan kaugnay ng iyong mga Pagsusumite at /o Mga Kontribusyon; at

 • ginagarantiyahan at kinakatawan na ang iyong mga Pagsusumite at/o Mga Kontribusyon ay hindi bumubuo ng kumpidensyal na impormasyon.

Ikaw ang tanging responsable para sa iyong mga Pagsusumite at/o Mga Kontribusyon at tahasan kang sumasang-ayon na ibalik sa amin ang anuman at lahat ng mga pagkalugi na maaaring maranasan namin dahil sa iyong paglabag sa (a) seksyong ito, (b) anumang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng third party, o ( c) naaangkop na batas.

Maaari naming alisin o i-edit ang iyong Nilalaman : Bagama't wala kaming obligasyon na subaybayan ang anumang Mga Kontribusyon, magkakaroon kami ng karapatan na tanggalin o i-edit ang anumang Mga Kontribusyon anumang oras nang walang abiso kung sa aming makatwirang opinyon ay itinuturing naming nakakapinsala o lumalabag sa mga Legal na ito ang mga Kontribusyon. Mga tuntunin. Kung aalisin o i-edit namin ang anumang naturang Mga Kontribusyon, maaari rin naming suspindihin o i-disable ang iyong account at iulat ka sa mga awtoridad.

Paglabag sa Copyright

Iginagalang namin ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng iba. Kung naniniwala ka na ang anumang materyal na magagamit sa o sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ay lumalabag sa anumang copyright na pagmamay-ari mo o kontrolado, mangyaring agad na sumangguni sa seksyong "DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) NOTICE AND POLICY" sa ibaba.

3. Mga Representasyon ng Gumagamit

Sa pamamagitan ng paggamit ng Mga Serbisyo, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na: (1) lahat ng impormasyon sa pagpaparehistro na iyong isusumite ay totoo, tumpak, napapanahon, at kumpleto; (2) papanatilihin mo ang katumpakan ng naturang impormasyon at agad na i-update ang naturang impormasyon sa pagpaparehistro kung kinakailangan; (3) mayroon kang legal na kapasidad at sumasang-ayon kang sumunod sa Mga Legal na Tuntunin na ito; (4) hindi ka menor de edad sa hurisdiksyon kung saan ka nakatira, o kung menor de edad, nakatanggap ka ng pahintulot ng magulang na gamitin ang Mga Serbisyo; (5) hindi mo maa-access ang Mga Serbisyo sa pamamagitan ng awtomatiko o hindi pantao, sa pamamagitan man ng bot, script o kung hindi man; (6) hindi mo gagamitin ang Mga Serbisyo para sa anumang ilegal o hindi awtorisadong layunin; at (7) ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo ay hindi lalabag sa anumang naaangkop na batas o regulasyon.

Kung magbibigay ka ng anumang impormasyon na hindi totoo, hindi tumpak, hindi kasalukuyan, o hindi kumpleto, may karapatan kaming suspindihin o wakasan ang iyong account at tanggihan ang anuman at lahat ng kasalukuyan o hinaharap na paggamit ng Mga Serbisyo (o anumang bahagi nito).

4. PAGRErehistro ng USER

Maaaring kailanganin kang magparehistro para magamit ang Mga Serbisyo. Sumasang-ayon kang panatilihing kumpidensyal ang iyong password at magiging responsable para sa lahat ng paggamit ng iyong account at password. Inilalaan namin ang karapatang alisin, bawiin, o baguhin ang isang username na iyong pipiliin kung matukoy namin, sa aming sariling paghuhusga, na ang naturang username ay hindi naaangkop, malaswa, o kung hindi man ay hindi kanais-nais.

5. Mga Pagbili at Pagbabayad

Tinatanggap namin ang mga sumusunod na paraan ng pagbabayad:

 • Visa

 • Mastercard

 • American Express

 • Matuklasan

 • PayPal

 • Mga Wire Transfer

 • Cryptocurrency

Sumasang-ayon kang magbigay ng kasalukuyan, kumpleto, at tumpak na impormasyon sa pagbili at account para sa lahat ng pagbili na ginawa sa pamamagitan ng Mga Serbisyo. Sumasang-ayon ka pa na agad na i-update ang account at impormasyon sa pagbabayad, kabilang ang email address, paraan ng pagbabayad, at petsa ng pag-expire ng card ng pagbabayad, upang makumpleto namin ang iyong mga transaksyon at makipag-ugnayan sa iyo kung kinakailangan. Ang buwis sa pagbebenta ay idadagdag sa presyo ng mga pagbili bilang itinuring na kinakailangan sa amin. Maaari naming baguhin ang mga presyo anumang oras. Ang lahat ng mga pagbabayad ay dapat nasa US dollars.

Sumasang-ayon kang bayaran ang lahat ng mga singil sa mga presyong ipinapatupad noon para sa iyong mga pagbili at anumang naaangkop na mga bayarin sa pagpapadala, at pinahihintulutan mo kaming singilin ang iyong napiling provider ng pagbabayad para sa anumang mga naturang halaga sa paglalagay ng iyong order. Kung napapailalim ang iyong order sa mga umuulit na pagsingil, pumapayag ka sa aming singilin ang iyong paraan ng pagbabayad nang paulit-ulit nang hindi nangangailangan ng iyong paunang pag-apruba para sa bawat umuulit na pagsingil, hanggang sa oras na kanselahin mo ang naaangkop na order. Inilalaan namin ang karapatang itama ang anumang mga pagkakamali o pagkakamali sa pagpepresyo, kahit na humiling na kami o nakatanggap na ng bayad.

Inilalaan namin ang karapatang tanggihan ang anumang order na inilagay sa pamamagitan ng Mga Serbisyo. Maaari naming, sa aming sariling paghuhusga, limitahan o kanselahin ang mga dami na binili bawat tao, bawat sambahayan, o bawat order. Maaaring kabilang sa mga paghihigpit na ito ang mga order na inilagay ng o sa ilalim ng parehong account ng customer, ang parehong paraan ng pagbabayad, at/o mga order na gumagamit ng parehong billing o shipping address. Inilalaan namin ang karapatang limitahan o ipagbawal ang mga order na, sa aming tanging paghuhusga, ay lumilitaw na inilalagay ng mga dealer, reseller, o distributor.

6. Pagkansela

Maaari mong kanselahin ang iyong subscription anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa ibaba. Magkakabisa ang iyong pagkansela sa pagtatapos ng kasalukuyang bayad na termino.

Kung hindi ka nasisiyahan sa aming Mga Serbisyo, mangyaring mag-email sa amin sa webmaster@viddly.net.

7. Software

Maaari naming isama ang software para sa paggamit kaugnay ng aming Mga Serbisyo. Kung ang naturang software ay sinamahan ng isang kasunduan sa lisensya ng end user ("EULA"), ang mga tuntunin ng EULA ay pamamahalaan ang iyong paggamit ng software. Kung ang naturang software ay hindi sinamahan ng isang EULA, binibigyan ka namin ng isang hindi eksklusibo, mababawi, personal, at hindi naililipat na lisensya upang gamitin ang naturang software na may kaugnayan lamang sa aming mga serbisyo at alinsunod sa Mga Legal na Tuntunin na ito. Ang anumang software at anumang kaugnay na dokumentasyon ay ibinibigay ng "AS IS" nang walang anumang uri ng warranty, ipinahayag man o ipinahiwatig, kasama, nang walang limitasyon, ang mga ipinahiwatig na warranty ng kakayahang maikalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, o hindi paglabag. Tinatanggap mo ang anuman at lahat ng panganib na nagmumula sa paggamit o pagganap ng anumang software. Hindi mo maaaring kopyahin o muling ipamahagi ang anumang software maliban sa alinsunod sa EULA o Mga Legal na Tuntunin na ito.

8. Mga Ipinagbabawal na Gawain

Hindi mo maaaring i-access o gamitin ang Mga Serbisyo para sa anumang layunin maliban sa kung saan ginawa naming available ang Mga Serbisyo. Ang Mga Serbisyo ay hindi maaaring gamitin kaugnay ng anumang komersyal na pagsusumikap maliban sa mga partikular na inendorso o inaprubahan sa amin. Bilang isang gumagamit ng Mga Serbisyo, sumasang-ayon ka na hindi:

 • Sistematikong kunin ang data o iba pang nilalaman mula sa Mga Serbisyo upang lumikha o mag-compile, direkta o hindi direkta, isang koleksyon, compilation, database, o direktoryo nang walang nakasulat na pahintulot mula sa amin.

 • Linilin, dayain, o linlangin kami at ang iba pang mga user, lalo na sa anumang pagtatangkang matuto ng sensitibong impormasyon ng account gaya ng mga password ng user.

 • Iwasan, huwag paganahin, o kung hindi man ay makagambala sa mga tampok na nauugnay sa seguridad ng Mga Serbisyo, kabilang ang mga tampok na pumipigil o naghihigpit sa paggamit o pagkopya ng anumang Nilalaman o nagpapatupad ng mga limitasyon sa paggamit ng Mga Serbisyo at/o ang Nilalaman na nilalaman nito.

 • Ang paghamak, pagdumi, o kung hindi man ay makapinsala, sa aming opinyon, sa amin at/o sa Mga Serbisyo.

 • Gumamit ng anumang impormasyong nakuha mula sa Mga Serbisyo upang manggulo, mag-abuso, o makapinsala sa ibang tao.

 • Gumawa ng hindi wastong paggamit ng aming mga serbisyo sa suporta o magsumite ng mga maling ulat ng pang-aabuso o maling pag-uugali.

 • Gamitin ang Mga Serbisyo sa paraang hindi naaayon sa anumang naaangkop na batas o regulasyon.

 • Makisali sa hindi awtorisadong pag-frame ng o pag-link sa Mga Serbisyo.

 • Mag-upload o magpadala (o magtangkang mag-upload o magpadala) ng mga virus, Trojan horse, o iba pang materyal, kabilang ang labis na paggamit ng malalaking titik at spamming (patuloy na pag-post ng paulit-ulit na teksto), na nakakasagabal sa walang patid na paggamit at pagtamasa ng alinmang partido sa Mga Serbisyo o binabago, pinapahamak, ginagambala, binabago, o nakikialam sa paggamit, mga tampok, paggana, pagpapatakbo, o pagpapanatili ng Mga Serbisyo.

 • Makisali sa anumang awtomatikong paggamit ng system, gaya ng paggamit ng mga script para magpadala ng mga komento o mensahe, o paggamit ng anumang data mining, robot, o katulad na mga tool sa pangangalap at pagkuha ng data.

 • Tanggalin ang copyright o iba pang abiso ng mga karapatan sa pagmamay-ari mula sa anumang Nilalaman.

 • Subukang magpanggap bilang ibang user o tao o gumamit ng username ng ibang user.

 • Mag-upload o magpadala (o magtangkang mag-upload o magpadala) ng anumang materyal na gumaganap bilang isang pasibo o aktibong pagkolekta ng impormasyon o mekanismo ng paghahatid, kabilang ang walang limitasyon, malinaw na mga format ng pagpapalitan ng graphics ("gifs"), 1×1 pixel, web bug, cookies , o iba pang katulad na mga device (minsan ay tinutukoy bilang "spyware" o "passive collection mechanisms" o "pcms").

 • Makagambala, makagambala, o lumikha ng hindi nararapat na pasanin sa Mga Serbisyo o sa mga network o serbisyong konektado sa Mga Serbisyo.

 • Harass, inisin, takutin, o banta ang sinuman sa aming mga empleyado o ahente na nakikibahagi sa pagbibigay ng anumang bahagi ng Mga Serbisyo sa iyo.

 • Subukang laktawan ang anumang mga hakbang ng Mga Serbisyo na idinisenyo upang pigilan o paghigpitan ang pag-access sa Mga Serbisyo, o anumang bahagi ng Mga Serbisyo.

 • Kopyahin o iakma ang software ng Mga Serbisyo, kabilang ngunit hindi limitado sa Flash, PHP, HTML, JavaScript, o iba pang code.

 • Maliban kung pinahihintulutan ng naaangkop na batas, i-decipher, i-decompile, i-disassemble, o i-reverse engineer ang alinman sa software na binubuo o sa anumang paraan na bumubuo ng isang bahagi ng Mga Serbisyo.

 • Maliban sa maaaring resulta ng karaniwang search engine o paggamit ng Internet browser, paggamit, paglunsad, pagbuo, o pamamahagi ng anumang automated system, kasama nang walang limitasyon, anumang spider, robot, cheat utility, scraper, o offline reader na nag-a-access sa Mga Serbisyo, o gumamit o maglunsad ng anumang hindi awtorisadong script o iba pang software.

 • Gumamit ng ahente sa pagbili o ahente sa pagbili upang bumili sa Mga Serbisyo.

 • Gumawa ng anumang hindi awtorisadong paggamit ng Mga Serbisyo, kabilang ang pagkolekta ng mga username at/o email address ng mga user sa pamamagitan ng electronic o iba pang paraan para sa layunin ng pagpapadala ng hindi hinihinging email, o paglikha ng mga user account sa pamamagitan ng mga awtomatikong paraan o sa ilalim ng maling pagpapanggap.

 • Gamitin ang Mga Serbisyo bilang bahagi ng anumang pagsusumikap na makipagkumpitensya sa amin o kung hindi man ay gamitin ang Mga Serbisyo at/o ang Nilalaman para sa anumang pagpupunyagi ng kita o komersyal na negosyo.

 • Ibenta o kung hindi man ay ilipat ang iyong profile.

9. Mga Kontribusyon na Binuo ng User

Maaaring imbitahan ka ng Mga Serbisyo na makipag-chat, mag-ambag sa, o lumahok sa mga blog, message board, online na forum, at iba pang functionality, at maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataong lumikha, magsumite, mag-post, magpakita, magpadala, gumanap, mag-publish, mamahagi, o pag-broadcast ng nilalaman at mga materyales sa amin o sa Mga Serbisyo, kabilang ngunit hindi limitado sa teksto, mga sulatin, video, audio, mga larawan, graphics, komento, mungkahi, o personal na impormasyon o iba pang materyal (sama-sama, "Mga Kontribusyon"). Ang mga kontribusyon ay maaaring makita ng ibang mga gumagamit ng Mga Serbisyo at sa pamamagitan ng mga third-party na website. Dahil dito, ang anumang Mga Kontribusyon na iyong ipinadala ay maaaring ituring na hindi kumpidensyal at hindi pagmamay-ari. Kapag gumawa o gumawa ka ng anumang Mga Kontribusyon, sa gayon ay kinakatawan at ginagarantiyahan mo na:

 • Ang paggawa, pamamahagi, paghahatid, pampublikong pagpapakita, o pagganap, at ang pag-access, pag-download, o pagkopya ng iyong Mga Kontribusyon ay hindi at hindi lalabag sa mga karapatan sa pagmamay-ari, kabilang ngunit hindi limitado sa copyright, patent, trademark, trade secret, o moral na karapatan ng anumang ikatlong partido.

 • Ikaw ang lumikha at may-ari ng o may mga kinakailangang lisensya, karapatan, pahintulot, paglabas, at pahintulot na gamitin at pahintulutan kami, ang Mga Serbisyo, at iba pang mga gumagamit ng Mga Serbisyo na gamitin ang iyong Mga Kontribusyon sa anumang paraan na pinag-iisipan ng Mga Serbisyo at ng mga ito. Mga legal na tuntunin.

 • Mayroon kang nakasulat na pahintulot, pagpapalaya, at/o pahintulot ng bawat isa at bawat makikilalang indibidwal na tao sa iyong Mga Kontribusyon na gamitin ang pangalan o pagkakahawig ng bawat isa at bawat ganoong makikilalang indibidwal na tao upang paganahin ang pagsasama at paggamit ng iyong mga Kontribusyon sa anumang paraan na pinag-isipan ng Mga Serbisyo at Mga Legal na Tuntunin na ito.

 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi mali, hindi tumpak, o mapanlinlang.

 • Ang iyong Mga Kontribusyon ay hindi hindi hinihingi o hindi awtorisadong pag-advertise, mga materyal na pang-promosyon, mga pyramid scheme, mga chain letter, spam, mass mailing, o iba pang mga paraan ng pangangalap.

 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi malaswa, mahalay, mahalay, marumi, marahas, mapanliligalig, mapanirang-puri, mapanirang-puri, o kung hindi man ay hindi kanais-nais (ayon sa aming itinakda).

 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi nanunuya, nangungutya, naninira, nananakot, o nang-aabuso sa sinuman.

 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi ginagamit upang mang-harass o magbanta (sa legal na kahulugan ng mga terminong iyon) sa sinumang ibang tao at upang magsulong ng karahasan laban sa isang partikular na tao o klase ng mga tao.

 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi lumalabag sa anumang naaangkop na batas, regulasyon, o panuntunan.

 • Ang iyong Mga Kontribusyon ay hindi lumalabag sa mga karapatan sa pagkapribado o publisidad ng anumang ikatlong partido.

 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi lumalabag sa anumang naaangkop na batas tungkol sa pornograpiya ng bata, o kung hindi man ay nilayon upang protektahan ang kalusugan o kapakanan ng mga menor de edad.

 • Ang iyong Mga Kontribusyon ay hindi kasama ang anumang nakakasakit na komento na konektado sa lahi, bansang pinagmulan, kasarian, sekswal na kagustuhan, o pisikal na kapansanan.

 • Ang iyong Mga Kontribusyon ay hindi lumalabag, o nagli-link sa materyal na lumalabag, sa anumang probisyon ng Mga Legal na Tuntunin na ito, o anumang naaangkop na batas o regulasyon.

Ang anumang paggamit ng Mga Serbisyo na lumalabag sa nabanggit ay lumalabag sa Mga Legal na Tuntunin na ito at maaaring magresulta sa, bukod sa iba pang mga bagay, pagwawakas o pagsususpinde ng iyong mga karapatang gamitin ang Mga Serbisyo.

10. Lisensya sa Kontribusyon

Sa pamamagitan ng pag-post ng iyong Mga Kontribusyon sa anumang bahagi ng Mga Serbisyo o paggawa ng Mga Kontribusyon na naa-access sa Mga Serbisyo sa pamamagitan ng pag-link ng iyong account mula sa Mga Serbisyo sa alinman sa iyong mga social networking account, awtomatiko kang nagbibigay, at kinakatawan at ginagarantiyahan mo na mayroon kang karapatang magbigay, upang sa amin ng isang hindi pinaghihigpitan, walang limitasyon, hindi mababawi, panghabang-buhay, hindi eksklusibo, naililipat, walang royalty, ganap na binabayaran, karapatan sa buong mundo, at lisensya upang mag-host, gumamit, kopyahin, magparami, magbunyag, magbenta, muling magbenta, mag-publish, mag-broadcast, muling pamagat, mag-archive, mag-imbak, mag-cache, magsagawa sa publiko, magpakita sa publiko, mag-reformat, magsalin, magpadala, mag-excerpt (sa kabuuan o bahagi), at ipamahagi ang mga naturang Kontribusyon (kabilang ang, nang walang limitasyon, ang iyong imahe at boses) para sa anumang layunin, komersyal, advertising, o kung hindi man, at upang maghanda ng mga hinangong gawa ng, o isama sa iba pang mga gawa, tulad ng mga Kontribusyon, at bigyan at pahintulutan ang mga sublicense ng nabanggit. Ang paggamit at pamamahagi ay maaaring mangyari sa anumang mga format ng media at sa pamamagitan ng anumang mga channel ng media.

Malalapat ang lisensyang ito sa anumang anyo, media, o teknolohiyang kilala na ngayon o pagkatapos ay binuo, at kasama ang aming paggamit ng iyong pangalan, pangalan ng kumpanya, at pangalan ng franchise, kung naaangkop, at alinman sa mga trademark, marka ng serbisyo, pangalan ng kalakalan, logo, at mga personal at komersyal na larawang ibinibigay mo. Isinusuko mo ang lahat ng karapatang moral sa iyong Mga Kontribusyon, at ginagarantiyahan mo na ang mga karapatang moral ay hindi iginiit sa iyong mga Kontribusyon.

Hindi namin iginigiit ang anumang pagmamay-ari sa iyong Mga Kontribusyon. Pananatilihin mo ang buong pagmamay-ari ng lahat ng iyong Mga Kontribusyon at anumang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian o iba pang mga karapatang pagmamay-ari na nauugnay sa iyong Mga Kontribusyon. Hindi kami mananagot para sa anumang mga pahayag o representasyon sa iyong Mga Kontribusyon na ibinigay mo sa anumang lugar sa Mga Serbisyo. Ikaw ang tanging may pananagutan para sa iyong mga Kontribusyon sa Mga Serbisyo at hayagang sumasang-ayon ka na pawalang-sala kami sa anuman at lahat ng responsibilidad at iwasan ang anumang legal na aksyon laban sa amin patungkol sa iyong mga Kontribusyon.

Kami ay may karapatan, sa aming nag-iisa at ganap na pagpapasya, (1) na i-edit, i-redact, o kung hindi man ay baguhin ang anumang mga Kontribusyon; (2) upang muling ikategorya ang anumang Mga Kontribusyon upang ilagay ang mga ito sa mas naaangkop na mga lokasyon sa Mga Serbisyo; at (3) upang i-pre-screen o tanggalin ang anumang Mga Kontribusyon sa anumang oras at para sa anumang dahilan, nang walang abiso. Wala kaming obligasyon na subaybayan ang iyong mga Kontribusyon.

11. Mga Alituntunin para sa Mga Pagsusuri

Maaari kaming magbigay sa iyo ng mga lugar sa Mga Serbisyo upang mag-iwan ng mga review o rating. Kapag nagpo-post ng pagsusuri, dapat kang sumunod sa mga sumusunod na pamantayan: (1) dapat ay mayroon kang personal na karanasan sa taong sinusuri; (2) ang iyong mga review ay hindi dapat maglaman ng nakakasakit na kabastusan, o mapang-abuso, racist, nakakasakit, o mapoot na pananalita; (3) ang iyong mga review ay hindi dapat maglaman ng mga diskriminasyong sanggunian batay sa relihiyon, lahi, kasarian, bansang pinagmulan, edad, marital status, oryentasyong sekswal, o kapansanan; (4) ang iyong mga pagsusuri ay hindi dapat maglaman ng mga sanggunian sa ilegal na aktibidad; (5) hindi ka dapat maging kaanib sa mga kakumpitensya kung nagpo-post ng mga negatibong review; (6) hindi ka dapat gumawa ng anumang konklusyon tungkol sa legalidad ng pag-uugali; (7) hindi ka maaaring mag-post ng anumang mali o mapanlinlang na pahayag; at (8) hindi ka maaaring mag-organisa ng campaign na humihikayat sa iba na mag-post ng mga review, positibo man o negatibo.

Maaari naming tanggapin, tanggihan, o alisin ang mga review sa aming sariling paghuhusga. Wala kaming obligasyon na mag-screen ng mga review o magtanggal ng mga review, kahit na itinuturing ng sinuman na hindi kanais-nais o hindi tumpak ang mga review. Ang mga pagsusuri ay hindi namin ineendorso, at hindi kinakailangang kumakatawan sa aming mga opinyon o mga pananaw ng alinman sa aming mga kaakibat o kasosyo. Hindi namin inaako ang pananagutan para sa anumang pagsusuri o para sa anumang mga paghahabol, pananagutan, o pagkalugi na nagreresulta mula sa anumang pagsusuri. Sa pamamagitan ng pag-post ng pagsusuri, sa pamamagitan nito ay binibigyan mo kami ng isang panghabang-buhay, hindi eksklusibo, pandaigdigan, walang royalty, ganap na binabayaran, naitatalaga, at sublicensable na karapatan at lisensya upang magparami, magbago, magsalin, magpadala sa anumang paraan, magpakita, magsagawa, at /o ipamahagi ang lahat ng nilalamang nauugnay sa pagsusuri.

12. Mobile/Desktop Application License

Gumamit ng Lisensya

Kung ina-access mo ang Mga Serbisyo sa pamamagitan ng isang App, binibigyan ka namin ng isang maaaring bawiin, hindi eksklusibo, hindi naililipat, limitadong karapatang i-install at gamitin ang App sa mga wireless na elektronikong device na pagmamay-ari o kontrolado mo, at i-access at gamitin ang App sa ang mga naturang device ay mahigpit na alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng lisensya ng mobile application na ito na nakapaloob sa Mga Legal na Tuntunin na ito. Hindi ka dapat: (1) maliban kung pinahihintulutan ng naaangkop na batas, i-decompile, i-reverse engineer, i-disassemble, subukang kunin ang source code ng, o i-decrypt ang App; (2) gumawa ng anumang pagbabago, adaptasyon, pagpapabuti, pagpapahusay, pagsasalin, o hinangong gawain mula sa App; (3) lumalabag sa anumang naaangkop na batas, panuntunan, o regulasyon na may kaugnayan sa iyong pag-access o paggamit ng App; (4) alisin, baguhin, o itago ang anumang pagmamay-ari na paunawa (kabilang ang anumang paunawa ng copyright o trademark) na nai-post namin o ng mga tagapaglisensya ng App; (5) gamitin ang App para sa anumang pagpupunyagi ng kita, komersyal na negosyo, o iba pang layunin kung saan hindi ito idinisenyo o inilaan; (6) gawing available ang App sa isang network o iba pang kapaligiran na nagpapahintulot sa pag-access o paggamit ng maraming device o user sa parehong oras; (7) gamitin ang App para sa paglikha ng isang produkto, serbisyo, o software na, direkta o hindi direktang, mapagkumpitensya sa o sa anumang paraan ay isang kapalit para sa App; (8) gamitin ang App upang magpadala ng mga awtomatikong query sa anumang website o magpadala ng anumang hindi hinihinging komersyal na email; o (9) gumamit ng anumang pagmamay-ari na impormasyon o alinman sa aming mga interface o aming iba pang intelektwal na ari-arian sa disenyo, pag-develop, paggawa, paglilisensya, o pamamahagi ng anumang mga application, accessory, o device para sa paggamit sa App.

Mga Apple at Android Device

Nalalapat ang mga sumusunod na tuntunin kapag ginamit mo ang App na nakuha mula sa alinman sa Apple Store o Google Play (bawat isa ay isang "App Distributor") upang i-access ang Mga Serbisyo: (1) ang lisensya na ibinigay sa iyo para sa aming App ay limitado sa isang hindi naililipat na lisensya na gamitin ang application sa isang device na gumagamit ng Apple iOS o Android operating system, kung naaangkop, at alinsunod sa mga panuntunan sa paggamit na itinakda sa naaangkop na mga tuntunin ng serbisyo ng App Distributor; (2) responsable kami sa pagbibigay ng anumang serbisyo sa pagpapanatili at suporta na may kinalaman sa App gaya ng tinukoy sa mga tuntunin at kundisyon ng lisensya ng mobile application na ito na nilalaman sa Mga Legal na Tuntunin na ito o kung hindi man ay kinakailangan sa ilalim ng naaangkop na batas, at kinikilala mo na ang bawat Distributor ng App ay walang anumang obligasyon na magbigay ng anumang serbisyo sa pagpapanatili at suporta na may paggalang sa App; (3) sa kaganapan ng anumang pagkabigo ng App na sumunod sa anumang naaangkop na warranty, maaari mong abisuhan ang naaangkop na Distributor ng App, at ang App Distributor, alinsunod sa mga tuntunin at patakaran nito, ay maaaring ibalik ang presyo ng pagbili, kung mayroon man, na binayaran para sa App, at sa maximum na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, ang App Distributor ay hindi magkakaroon ng iba pang obligasyon sa warranty na may kinalaman sa App; (4) kinakatawan at ginagarantiyahan mo na (i) wala ka sa isang bansang napapailalim sa embargo ng gobyerno ng US, o itinalaga ng gobyerno ng US bilang isang bansang "sumusuporta sa terorista" at (ii) hindi ka nakalista sa anumang listahan ng gobyerno ng US ng mga ipinagbabawal o pinaghihigpitang partido; (5) dapat kang sumunod sa naaangkop na mga tuntunin ng kasunduan ng third-party kapag ginagamit ang App, hal, kung mayroon kang VoIP application, hindi ka dapat lumalabag sa kanilang kasunduan sa serbisyo ng wireless data kapag ginagamit ang App; at (6) kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang Mga Distributor ng App ay mga third-party na benepisyaryo ng mga tuntunin at kundisyon sa lisensya ng mobile application na ito na nakapaloob sa Mga Legal na Tuntunin na ito, at ang bawat Distributor ng App ay may karapatan (at ituturing na tinanggap ang karapatan) na ipatupad ang mga tuntunin at kundisyon sa lisensya ng mobile application na ito na nakapaloob sa Mga Legal na Tuntunin laban sa iyo bilang isang third-party na benepisyaryo nito.

13. Social Media

Bilang bahagi ng functionality ng Mga Serbisyo, maaari mong i-link ang iyong account sa mga online na account na mayroon ka sa mga third-party na service provider (bawat naturang account, isang "Third-Party Account") sa pamamagitan ng alinman sa: (1) pagbibigay ng iyong Third-Party Account impormasyon sa pag-login sa pamamagitan ng Mga Serbisyo; o (2) nagpapahintulot sa amin na ma-access ang iyong Third-Party Account, gaya ng pinahihintulutan sa ilalim ng mga naaangkop na tuntunin at kundisyon na namamahala sa iyong paggamit ng bawat Third-Party Account. Kinakatawan at ginagarantiya mo na may karapatan kang ibunyag sa amin ang impormasyon sa pag-login ng iyong Third-Party Account at/o bigyan kami ng access sa iyong Third-Party Account, nang hindi mo nilalabag ang alinman sa mga tuntunin at kundisyon na namamahala sa iyong paggamit ng naaangkop Third-Party Account, at nang hindi nag-oobliga sa amin na magbayad ng anumang mga bayarin o pinapailalim kami sa anumang limitasyon sa paggamit na ipinataw ng third-party na service provider ng Third-Party Account. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng access sa anumang Third-Party Accounts, nauunawaan mo na (1) maaari naming i-access, gawing available, at iimbak (kung naaangkop) ang anumang nilalaman na iyong ibinigay at inimbak sa iyong Third-Party Account (ang "Social Network Nilalaman") upang ito ay magagamit sa at sa pamamagitan ng Mga Serbisyo sa pamamagitan ng iyong account, kasama nang walang limitasyon ang anumang mga listahan ng kaibigan at (2) maaari naming isumite at matanggap mula sa iyong Third-Party Account ang karagdagang impormasyon hanggang sa kung paano ka maabisuhan kapag nag-link ka iyong account sa Third-Party Account. Depende sa mga Third-Party na Account na iyong pinili at napapailalim sa mga setting ng privacy na itinakda mo sa naturang Mga Third-Party na Account, ang personal na pagkakakilanlan na impormasyon na iyong nai-post sa iyong Mga Third-Party na Account ay maaaring available sa at sa pamamagitan ng iyong account sa Mga Serbisyo. Pakitandaan na kung ang isang Third-Party Account o nauugnay na serbisyo ay naging hindi magagamit o ang aming access sa naturang Third-Party na Account ay winakasan ng third-party na service provider, kung gayon ang Social Network Content ay maaaring hindi na magagamit sa at sa pamamagitan ng Mga Serbisyo. Magkakaroon ka ng kakayahang i-disable ang koneksyon sa pagitan ng iyong account sa Mga Serbisyo at ng iyong Mga Third-Party na Account anumang oras. MANGYARING TANDAAN NA ANG IYONG KAUGNAYAN SA MGA THIRD-PARTY SERVICE PROVIDER NA KASAMA SA IYONG MGA THIRD-PARTY ACCOUNTS AY PINAG-PAMAMAHALAAN LAMANG NG IYONG (Mga) KASUNDUAN SA GANITONG MGA THIRD-PARTY SERVICE PROVIDER. Hindi kami nagsisikap na suriin ang anumang Nilalaman ng Social Network para sa anumang layunin, kabilang ngunit hindi limitado sa, para sa katumpakan, legalidad, o hindi paglabag, at hindi kami mananagot para sa anumang Nilalaman ng Social Network. Kinikilala mo at sumasang-ayon na maaari naming i-access ang iyong email address book na nauugnay sa isang Third-Party Account at ang iyong listahan ng mga contact na nakaimbak sa iyong mobile device o tablet computer para lamang sa mga layunin ng pagtukoy at pagpapaalam sa iyo ng mga contact na iyon na nagparehistro din para gamitin ang Mga Serbisyo. . Maaari mong i-deactivate ang koneksyon sa pagitan ng Mga Serbisyo at ng iyong Third-Party na Account sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa ibaba o sa pamamagitan ng mga setting ng iyong account (kung naaangkop). Susubukan naming tanggalin ang anumang impormasyong nakaimbak sa aming mga server na nakuha sa pamamagitan ng naturang Third-Party Account, maliban sa username at larawan sa profile na nauugnay sa iyong account.

14. Mga Third-Party na Website at Nilalaman

Ang Mga Serbisyo ay maaaring maglaman (o maaari kang ipadala sa pamamagitan ng Site o App) ng mga link sa iba pang mga website ("Mga Website ng Third-Party") pati na rin ng mga artikulo, litrato, teksto, graphics, larawan, disenyo, musika, tunog, video, impormasyon , mga application, software, at iba pang nilalaman o mga item na pagmamay-ari o nagmula sa mga third party ("Nilalaman ng Third-Party"). Ang nasabing mga Third-Party na Website at Third-Party na Nilalaman ay hindi sinisiyasat, sinusubaybayan, o sinusuri para sa katumpakan, kaangkupan, o pagkakumpleto ng amin, at hindi kami mananagot para sa anumang mga Website ng Third-Party na na-access sa pamamagitan ng Mga Serbisyo o anumang Nilalaman ng Third-Party na nai-post sa, magagamit sa pamamagitan ng, o na-install mula sa Mga Serbisyo, kabilang ang nilalaman, katumpakan, pagkakasala, mga opinyon, pagiging maaasahan, mga kasanayan sa privacy, o iba pang mga patakaran ng o nakapaloob sa Mga Website ng Third-Party o ng Nilalaman ng Third-Party. Ang pagsasama ng, pagli-link sa, o pagpapahintulot sa paggamit o pag-install ng anumang Third-Party na Website o anumang Third-Party na Content ay hindi nagpapahiwatig ng pag-apruba o pag-endorso nito sa amin. Kung magpasya kang umalis sa Mga Serbisyo at i-access ang Mga Website ng Third-Party o gumamit o mag-install ng anumang Nilalaman ng Third-Party, gagawin mo ito sa iyong sariling peligro, at dapat mong malaman na hindi na namamahala ang Mga Legal na Tuntunin na ito. Dapat mong suriin ang mga naaangkop na tuntunin at patakaran, kabilang ang privacy at mga kasanayan sa pangangalap ng data, ng anumang website kung saan ka nagna-navigate mula sa Mga Serbisyo o nauugnay sa anumang mga application na iyong ginagamit o ini-install mula sa Mga Serbisyo. Ang anumang mga pagbili na gagawin mo sa pamamagitan ng Mga Website ng Third-Party ay sa pamamagitan ng iba pang mga website at mula sa iba pang mga kumpanya, at wala kaming anumang pananagutan kaugnay ng mga naturang pagbili na eksklusibo sa pagitan mo at ng naaangkop na third party. Sumasang-ayon ka at kinikilala na hindi namin ini-endorso ang mga produkto o serbisyong inaalok sa Mga Website ng Third-Party at hindi mo kami masisisi sa anumang pinsalang dulot ng iyong pagbili ng mga naturang produkto o serbisyo. Bukod pa rito, dapat mo kaming patawanin na walang kapintasan mula sa anumang mga pagkalugi na natamo mo o pinsalang dulot sa iyo na nauugnay sa o nagreresulta sa anumang paraan mula sa anumang Nilalaman ng Third-Party o anumang pakikipag-ugnayan sa Mga Website ng Third-Party.

15. Mga Advertiser

Pinapayagan namin ang mga advertiser na ipakita ang kanilang mga ad at iba pang impormasyon sa ilang mga lugar ng Mga Serbisyo, tulad ng mga ad sa sidebar o mga banner advertisement. Nagbibigay lang kami ng puwang para maglagay ng mga ganoong advertisement, at wala kaming ibang relasyon sa mga advertiser.

16. Pamamahala ng Mga Serbisyo

Inilalaan namin ang karapatan, ngunit hindi ang obligasyon, na: (1) subaybayan ang Mga Serbisyo para sa mga paglabag sa Mga Legal na Tuntuning ito; (2) magsagawa ng naaangkop na legal na aksyon laban sa sinuman na, sa aming sariling paghuhusga, ay lumalabag sa batas o sa Mga Legal na Tuntunin na ito, kasama nang walang limitasyon, ang pag-uulat ng naturang user sa mga awtoridad na nagpapatupad ng batas; (3) sa aming sariling paghuhusga at walang limitasyon, tanggihan, paghigpitan ang pag-access sa, limitahan ang pagkakaroon ng, o huwag paganahin (sa lawak na magagawa sa teknolohiya) alinman sa iyong mga Kontribusyon o anumang bahagi nito; (4) sa aming sariling paghuhusga at walang limitasyon, abiso, o pananagutan, na alisin mula sa Mga Serbisyo o kung hindi man ay huwag paganahin ang lahat ng mga file at nilalaman na sobra-sobra sa laki o sa anumang paraan ay pabigat sa aming mga system; at (5) kung hindi man ay pangasiwaan ang Mga Serbisyo sa paraang idinisenyo upang protektahan ang ating mga karapatan at ari-arian at para mapadali ang wastong paggana ng Mga Serbisyo.

17. Patakaran sa Privacy

Pinapahalagahan namin ang privacy at seguridad ng data. Pakisuri ang aming Patakaran sa Privacy. Sa pamamagitan ng paggamit ng Mga Serbisyo, sumasang-ayon kang mapasailalim sa aming Patakaran sa Privacy, na kasama sa Mga Legal na Tuntuning ito. Mangyaring maabisuhan na ang Mga Serbisyo ay naka-host sa United States. Kung na-access mo ang Mga Serbisyo mula sa anumang ibang rehiyon ng mundo na may mga batas o iba pang mga kinakailangan na namamahala sa pagkolekta, paggamit, o pagsisiwalat ng personal na data na naiiba sa mga naaangkop na batas sa United States, pagkatapos ay sa pamamagitan ng iyong patuloy na paggamit ng Mga Serbisyo, inililipat mo ang iyong data sa United States, at tahasan kang pumapayag na ilipat at iproseso ang iyong data sa United States.

18. Paunawa at Patakaran sa Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Mga abiso

Iginagalang namin ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng iba. Kung naniniwala ka na ang anumang materyal na magagamit sa o sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ay lumalabag sa anumang copyright na pagmamay-ari mo o kontrolado, mangyaring abisuhan kaagad ang aming Designated Copyright Agent gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa ibaba (isang "Notification"). Ang isang kopya ng iyong Notification ay ipapadala sa taong nag-post o nag-imbak ng materyal na naka-address sa Notification. Mangyaring maabisuhan na alinsunod sa pederal na batas maaari kang managot para sa mga pinsala kung gagawa ka ng mga materyal na maling representasyon sa isang Notification. Kaya, kung hindi ka sigurado na ang materyal na matatagpuan sa o naka-link sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ay lumalabag sa iyong copyright, dapat mong isaalang-alang muna ang pakikipag-ugnayan sa isang abogado.

Dapat matugunan ng lahat ng Notification ang mga kinakailangan ng DMCA 17 USC § 512(c)(3) at kasama ang sumusunod na impormasyon: (1) Isang pisikal o elektronikong lagda ng isang taong awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari ng isang eksklusibong karapatan na di-umano'y nilabag; (2) pagkakakilanlan ng naka-copyright na gawa na sinasabing nilabag, o, kung maraming naka-copyright na gawa sa Mga Serbisyo ang saklaw ng Notification, isang listahan ng kinatawan ng naturang mga gawa sa Mga Serbisyo; (3) pagkakakilanlan ng materyal na sinasabing lumalabag o paksa ng lumalabag na aktibidad at aalisin o i-access kung saan idi-disable, at impormasyong sapat na makatwirang upang pahintulutan kaming mahanap ang materyal; (4) impormasyong makatwirang sapat upang pahintulutan kaming makipag-ugnayan sa nagrereklamong partido, tulad ng isang address, numero ng telepono, at, kung magagamit, isang email address kung saan maaaring makipag-ugnayan ang nagrereklamong partido; (5) isang pahayag na ang nagrereklamong partido ay may magandang loob na paniniwala na ang paggamit ng materyal sa paraang inirereklamo ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright, ahente nito, o ng batas; at (6) isang pahayag na ang impormasyon sa notification ay tumpak, at sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling, na ang nagrereklamong partido ay pinahintulutan na kumilos sa ngalan ng may-ari ng isang eksklusibong karapatan na di-umano'y nilabag.

Counter Notification

Kung naniniwala kang ang iyong sariling naka-copyright na materyal ay inalis mula sa Mga Serbisyo bilang resulta ng isang pagkakamali o maling pagkilala, maaari kang magsumite ng nakasulat na sagot sa notification sa [amin/aming Itinalagang Ahente ng Copyright] gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa ibaba (isang "Counter Notification" ). Upang maging isang epektibong Counter Notification sa ilalim ng DMCA, ang iyong Counter Notification ay dapat na kasama sa makabuluhang mga sumusunod: (1) pagkakakilanlan ng materyal na naalis o hindi pinagana at ang lokasyon kung saan lumitaw ang materyal bago ito alisin o hindi pinagana; (2) isang pahayag na pumapayag ka sa hurisdiksyon ng Federal District Court kung saan matatagpuan ang iyong address, o kung ang iyong address ay nasa labas ng United States, para sa anumang hudisyal na distrito kung saan kami matatagpuan; (3) isang pahayag na tatanggapin mo ang serbisyo ng proseso mula sa partidong naghain ng Abiso o ahente ng partido; (4) ang iyong pangalan, tirahan, at numero ng telepono; (5) isang pahayag sa ilalim ng parusa ng perjury na mayroon kang magandang loob na paniniwala na ang materyal na pinag-uusapan ay inalis o hindi pinagana bilang resulta ng isang pagkakamali o maling pagtukoy sa materyal na aalisin o hindi paganahin; at (6) ang iyong pisikal o elektronikong lagda.

Kung magpadala ka sa amin ng wasto, nakasulat na Counter Notification na nakakatugon sa mga kinakailangan na inilarawan sa itaas, ibabalik namin ang iyong inalis o na-disable na materyal, maliban kung makatanggap muna kami ng abiso mula sa partidong naghain ng Notification na nagpapaalam sa amin na ang nasabing partido ay nagsampa ng aksyon sa korte upang pigilan ka nakikibahagi sa lumalabag na aktibidad na nauugnay sa materyal na pinag-uusapan. Pakitandaan na kung ikaw ay materyal na nagpahayag na ang hindi pinagana o inalis na nilalaman ay naalis nang hindi sinasadya o maling pagkakakilanlan, maaari kang managot para sa mga pinsala, kabilang ang mga gastos at bayad sa abogado. Ang paghahain ng maling Counter Notification ay nangangahulugang pagsisinungaling.

Itinalagang Ahente ng Copyright

Vitzo LLC
Attn: Ahente ng Copyright
1603 Capitol Avenue
Suite 413A #3131
Cheyenne, WY 82001
Estados Unidos
webmaster@viddly.net

19. Termino at Pagwawakas

Ang Mga Legal na Tuntunin na ito ay mananatiling ganap at may bisa habang ginagamit mo ang Mga Serbisyo. WALANG LIMITAHAN ANG ANUMANG IBA PANG PROVISYON NG MGA LEGAL NA TUNTUNIN NA ITO, INIRESERBA NAMIN ANG KARAPATAN NA, SA ATING SARILING PAGPAPAHAYAG AT WALANG PAUNAWA O PANANAGUTAN, TANGGILAN ANG ACCESS SA AT PAGGAMIT NG MGA SERBISYO (KASAMA ANG PAGBARA SA ILANG IP ADDRESS), SA ANUMANG TAO PARA SA ANUMANG TAO. WALANG DAHILAN, KASAMA ANG WALANG LIMITASYON PARA SA PAGLABAG SA ANUMANG REPRESENTASYON, WARRANTY, O TIPAN NA NILALAMAN SA MGA LEGAL NA TUNTUNIN O NG ANUMANG NAAANGKOP NA BATAS O REGULASYON. MAAARI NAMIN WAKAS ANG IYONG PAGGAMIT O PAGLAHOK SA MGA SERBISYO O I-delete ang IYONG ACCOUNT AT ANUMANG NILALAMAN O IMPORMASYON NA IPINO-POST MO ANUMANG ORAS, NG WALANG BABALA, SA ATING SARILING PAGPAPAHALAGA.

Kung wawakasan o suspindihin namin ang iyong account sa anumang kadahilanan, pinagbabawalan ka sa pagrehistro at paglikha ng bagong account sa ilalim ng iyong pangalan, peke o hiniram na pangalan, o pangalan ng anumang third party, kahit na ikaw ay kumikilos sa ngalan ng pangatlo. party. Bilang karagdagan sa pagwawakas o pagsususpinde sa iyong account, inilalaan namin ang karapatang magsagawa ng naaangkop na legal na aksyon, kasama nang walang limitasyon ang paghabol sa sibil, kriminal, at injunctive na pagbawi.

20. Mga Pagbabago at Pagkagambala

Inilalaan namin ang karapatang baguhin, baguhin, o alisin ang mga nilalaman ng Mga Serbisyo anumang oras o para sa anumang dahilan sa aming sariling pagpapasya nang walang abiso. Gayunpaman, wala kaming obligasyon na i-update ang anumang impormasyon sa aming Mga Serbisyo. Hindi kami mananagot sa iyo o sa anumang third party para sa anumang pagbabago, pagbabago ng presyo, pagsususpinde, o paghinto ng Mga Serbisyo.

Hindi namin magagarantiya na magiging available ang Mga Serbisyo sa lahat ng oras. Maaari kaming makaranas ng hardware, software, o iba pang mga problema o kailangan naming magsagawa ng maintenance na nauugnay sa Mga Serbisyo, na nagreresulta sa mga pagkaantala, pagkaantala, o mga error. Inilalaan namin ang karapatang baguhin, baguhin, i-update, suspindihin, ihinto, o kung hindi man ay baguhin ang Mga Serbisyo anumang oras o para sa anumang dahilan nang walang abiso sa iyo. Sumasang-ayon ka na wala kaming anumang pananagutan para sa anumang pagkawala, pinsala, o abala na dulot ng iyong kawalan ng kakayahan na i-access o gamitin ang Mga Serbisyo sa anumang downtime o paghinto ng Mga Serbisyo. Wala sa Mga Legal na Tuntuning ito ang ituturing na obligado sa amin na panatilihin at suportahan ang Mga Serbisyo o magbigay ng anumang mga pagwawasto, update, o paglabas na may kaugnayan dito.

21. Batas na Namamahala

Ang Mga Legal na Tuntunin na ito at ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo ay pinamamahalaan at binibigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng Estado ng Wyoming na naaangkop sa mga kasunduan na ginawa at ganap na isasagawa sa loob ng Estado ng Wyoming, nang walang pagsasaalang-alang sa salungat sa mga prinsipyo ng batas nito.

22. Resolusyon sa Di-pagkakasundo

Impormal na Negosasyon

Upang mapabilis ang pagresolba at kontrolin ang halaga ng anumang hindi pagkakaunawaan, kontrobersya, o pag-aangkin na nauugnay sa Mga Legal na Tuntunin na ito (bawat isa ay "Pagtatalo" at sama-sama, ang "Mga Pagtatalo") na dala ng alinman sa iyo o sa amin (indibidwal, isang "Partido" at sama-sama, ang "Mga Partido"), ang Mga Partido ay sumasang-ayon na unang subukang makipag-ayos sa anumang Hindi pagkakaunawaan (maliban sa mga Di-pagkakasundo na hayagang ibinigay sa ibaba) nang impormal nang hindi bababa sa tatlumpung (30) araw bago simulan ang arbitrasyon. Ang ganitong mga impormal na negosasyon ay magsisimula sa nakasulat na paunawa mula sa isang Partido patungo sa kabilang Partido.

Nagbubuklod na Arbitrasyon

Kung hindi malutas ng Mga Partido ang isang Di-pagkakasundo sa pamamagitan ng impormal na negosasyon, ang Di-pagkakasundo (maliban sa mga Di-pagkakasundo na hayagang ibinukod sa ibaba) ay sa wakas at eksklusibong malulutas sa pamamagitan ng may-bisang arbitrasyon. NAUUNAWAAN MO NA KUNG HINDI ANG PROBISYON NA ITO, MAY KARAPATAN KA NA MAGHUBAD SA KORTE AT MAGKAROON NG PAGSUBOK NG HURADO. Ang arbitrasyon ay dapat simulan at isasagawa sa ilalim ng Mga Panuntunan sa Commercial Arbitration ng American Arbitration Association ("AAA") at, kung naaangkop, ang Mga Karagdagang Pamamaraan ng AAA para sa Mga Di-pagkakasundo ng Consumer ("Mga Panuntunan ng Consumer ng AAA"), na parehong available sa Website ng AAA www.adr.org. Ang iyong mga bayarin sa arbitrasyon at ang iyong bahagi sa kompensasyon ng arbitrator ay pamamahalaan ng Mga Panuntunan ng Consumer ng AAA at, kung naaangkop, nililimitahan ng Mga Panuntunan ng Consumer ng AAA. Kung ang mga naturang gastos ay tinutukoy ng arbitrator na labis, babayaran namin ang lahat ng mga bayarin at gastos sa arbitrasyon. Ang arbitrasyon ay maaaring isagawa nang personal, sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga dokumento, sa pamamagitan ng telepono, o online. Ang arbitrator ay gagawa ng desisyon sa pamamagitan ng pagsulat, ngunit hindi kailangang magbigay ng pahayag ng mga dahilan maliban kung hiniling ng alinmang Partido. Ang arbitrator ay dapat sumunod sa naaangkop na batas, at anumang award ay maaaring hamunin kung ang arbitrator ay nabigo na gawin ito. Maliban kung kinakailangan ng naaangkop na mga panuntunan ng AAA o naaangkop na batas, ang arbitrasyon ay magaganap sa Wyoming. Maliban kung iba ang itinatadhana dito, ang Mga Partido ay maaaring maglitis sa korte upang pilitin ang arbitrasyon, manatili sa mga paglilitis habang nakabinbin ang arbitrasyon, o upang kumpirmahin, baguhin, bakantehin, o ipasok ang paghatol sa award na ipinasok ng arbitrator.

Kung sa anumang kadahilanan, ang isang Di-pagkakasundo ay magpapatuloy sa hukuman sa halip na arbitrasyon, ang Di-pagkakasundo ay sisimulan o kakasuhan sa estado at mga pederal na hukuman na matatagpuan sa Cheyenne, Wyoming, at ang Mga Partido sa pamamagitan nito ay pumayag, at isinusuko ang lahat ng mga depensa ng kawalan ng personal na hurisdiksyon, at forum non conveniens na may kinalaman sa venue at hurisdiksyon sa naturang mga korte ng estado at pederal. Ang aplikasyon ng United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods at ang Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) ay hindi kasama sa Mga Legal na Tuntuning ito. Sa anumang pagkakataon, ang anumang Pagtatalo na dinala ng alinmang Partido na may kaugnayan sa anumang paraan sa Mga Serbisyo ay dapat magsimula nang higit sa isang (1) taon pagkatapos lumitaw ang sanhi ng aksyon. Kung ang probisyong ito ay napatunayang labag sa batas o hindi maipapatupad, hindi pipiliin ng alinmang Partido na arbitrasyon ang anumang Hindi pagkakaunawaan na nasa loob ng bahaging iyon ng probisyong ito na napatunayang ilegal o hindi maipapatupad at ang naturang Di-pagkakasundo ay dapat pagpasiyahan ng isang hukuman na may karampatang hurisdiksyon sa loob ng mga hukuman na nakalista para sa hurisdiksyon sa itaas, at ang mga Partido ay sumasang-ayon na magsumite sa personal na hurisdiksyon ng hukuman na iyon.

Mga paghihigpit

Ang mga Partido ay sumasang-ayon na ang anumang arbitrasyon ay dapat na limitado sa Hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Partido nang paisa-isa. Sa buong saklaw na pinahihintulutan ng batas, (a) walang arbitrasyon ang dapat isama sa anumang iba pang paglilitis; (b) walang karapatan o awtoridad para sa anumang Di-pagkakasundo na ma-arbitrate sa isang class-action na batayan o upang gamitin ang mga pamamaraan ng class action; at (c) walang karapatan o awtoridad para sa anumang Hindi pagkakaunawaan na dalhin sa isang diumano'y kapasidad na kinatawan sa ngalan ng pangkalahatang publiko o sinumang iba pang tao.

Mga Pagbubukod sa Impormal na Negosasyon at Arbitrasyon

Sumasang-ayon ang Mga Partido na ang mga sumusunod na Hindi pagkakaunawaan ay hindi napapailalim sa mga probisyon sa itaas tungkol sa mga impormal na negosasyon na nagbubuklod sa arbitrasyon: (a) anumang mga Hindi pagkakaunawaan na naglalayong ipatupad o protektahan, o tungkol sa bisa ng, alinman sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng isang Partido; (b) anumang Di-pagkakasundo na nauugnay sa, o nagmumula sa, mga paratang ng pagnanakaw, pandarambong, panghihimasok sa privacy, o hindi awtorisadong paggamit; at (c) anumang paghahabol para sa injunctive relief. Kung ang probisyong ito ay napatunayang labag sa batas o hindi maipapatupad, hindi pipiliin ng alinmang Partido na arbitrasyon ang anumang Hindi pagkakaunawaan na nasa loob ng bahaging iyon ng probisyong ito na napatunayang ilegal o hindi maipapatupad at ang naturang Di-pagkakasundo ay dapat pagpasiyahan ng isang hukuman na may karampatang hurisdiksyon sa loob ng mga hukuman na nakalista para sa hurisdiksyon sa itaas, at ang mga Partido ay sumasang-ayon na magsumite sa personal na hurisdiksyon ng hukuman na iyon.

23. Pagwawasto

Maaaring may impormasyon sa Mga Serbisyo na naglalaman ng mga typographical na error, kamalian, o pagtanggal, kabilang ang mga paglalarawan, pagpepresyo, availability, at iba't ibang impormasyon. Inilalaan namin ang karapatang itama ang anumang mga pagkakamali, kamalian, o pagkukulang at baguhin o i-update ang impormasyon sa Mga Serbisyo anumang oras, nang walang paunang abiso.

24. Disclaimer

ANG MGA SERBISYO AY IBINIGAY SA AS-IS AT AS-AVAILABLE BASE. SUMASANG-AYON KA NA ANG IYONG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO AY SA IYONG SARONG PANGANIB. HANGGANG SA KABUUSAN NA PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, TINATAWAN NAMIN ANG LAHAT NG WARRANTY, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, KAUGNAY SA MGA SERBISYO AT SA IYONG PAGGAMIT NITO, KASAMA, WALANG LIMITASYON, ANG IPINAHIWATIT NA WARRANTY NG KAKAYAHAN NG PAGKAKAKALO, KAANGKUPAN, AT PARA SA PAGPAPALAKE. WALA KAMING GUMAGAWA NG MGA WARRANTY O REPRESENTASYON TUNGKOL SA TUMPAK O KUMPLETO NG NILALAMAN NG MGA SERBISYO O NILALAMAN NG ANUMANG WEBSITE O MOBILE APPLICATION NA NAKA-LINK SA MGA SERBISYO AT WALANG PANANAGUTAN O RESPONSIBILIDAD PARA SA ANUMANG RESPONSIBILIDAD, O RESPONSIBILIDAD PARA SA ANUMANG MGA SERBISYO. AT MGA MATERYAL, (2) PERSONAL NA PINSALA O PINSALA SA ARI-ARIAN, ANUMANG KALIKASAN ANO MAN, NA RESULTA MULA SA IYONG ACCESS SA AT PAGGAMIT NG MGA SERBISYO, (3) ANUMANG HINDI AUTHORIZED ACCESS SA O PAGGAMIT NG ATING SECURE SERVER AT/O ANUMANG IMPORMASYON AT LAHAT AT PERSONAL /O IMPORMASYON SA PANANALAPI NA NAKATABO DITO, (4) ANUMANG PAGBABAGO O PAGTITIWALA NG PAGSASABUHAY SA O MULA SA MGA SERBISYO, (5) ANUMANG MGA BUGS, VIRUS, TROJAN HORSES, O MGA KATULAD NA MAAARING IPADALA SA O SA PAMAMAGITAN NG MGA SERBISYO AT/O (6) ANUMANG MGA PAGKAKAMALI O PAGKAKAMALI SA ANUMANG NILALAMAN AT MGA MATERYAL O PARA SA ANUMANG PAGKAWALA O PAMAMARA SA ANUMANG URI NA NATANGGAL BILANG RESULTA NG PAGGAMIT NG ANUMANG NILALAMAN NA NA-POST, NAIPINAHAYAG, O GINAWA NA AVAILABLE SA PAMAMAGITAN NG MGA SERBISYO. HINDI KAMI NAGGAGARANTI, NAG-ENDORSE, NAGGARANTI, O NAG-AAGAY NG RESPONSIBILIDAD PARA SA ANUMANG PRODUKTO O SERBISYONG NA-ADVERTISE O INaalok NG ISANG THIRD PARTY SA PAMAMAGITAN NG MGA SERBISYO, ANUMANG HYPERLINKED NA WEBSITE, O ANUMANG WEBSITE O SERBISYO NA INI-ADVERTISE, AT ANUMANG WEBSITE, O WALA NG MOBILE. HINDI MAGING PARTY SA O SA ANUMANG PARAAN MAGING RESPONSIBILIDAD PARA SA PAGMAMAMAYA NG ANUMANG TRANSAKSIYON SA PAGITAN MO AT ANUMANG MGA THIRD-PARTY NA PROVIDER NG MGA PRODUKTO O SERBISYO. TULAD NG PAGBILI NG ISANG PRODUKTO O SERBISYO SA PAMAMAGITAN NG ANUMANG MEDIUM O SA ANUMANG KAPALIGIRAN, DAPAT MONG GAMITIN ANG IYONG PINAKAMAHUSAY NA PAGHUHUKOM AT MAG-INGAT KUNG SAAN ANGkop.

25. Mga Limitasyon ng Pananagutan

KAHIT KAHIT HINDI KAMI O ANG ATING MGA DIREKTOR, EMPLEYADO, O AHENTE AY MANANAGOT SA IYO O ANUMANG THIRD PARTY PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, HINUNGDAN, HALIMBAWA, INCIDENTAL, ESPESYAL, O PUNITIVE DAMAGES, KASAMA, NAWAWALAN NG PAGBABALIK. O IBA PANG MGA PINSALA MULA SA IYONG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO, KAHIT NAMIN AY NABIBISAHAN NA ANG POSIBILIDAD NG GANITONG MGA PINSALA. SA kabila ng ANUMANG BAGAY NA KASALITAN NA NILALAMAN DITO, ANG AMING PANANAGUTAN SA IYO PARA SA ANUMANG DAHILAN AT KAHIT ANONG ANYO NG PAGKILOS, AY SA LAHAT NG ORAS AY LIMITADO SA $50.00 USD. ILANG MGA BATAS NG ESTADO AT INTERNATIONAL NA BATAS NG AMIN AY HINDI PAHIHINTAYIN ANG MGA LIMITASYON SA IPINAHIWATIG NA WARRANTY O ANG PAGBUBUKOD O PAGLIMITAS NG ILANG MGA PINSALA. KUNG ANG MGA BATAS NA ITO AY APAT SA IYO, ILAN O LAHAT NG NASA ITAAS NA MGA DISCLAIMER O LIMITASYON AY MAAARING HINDI MAG-AAP SA IYO, AT MAAARING MAY KARAGDAGANG KARAPATAN KA.

26. Pagbabayad-danyos

Sumasang-ayon ka na ipagtanggol, bayaran, at pawalang-sala, kabilang ang aming mga subsidiary, kaakibat, at lahat ng aming kaukulang opisyal, ahente, kasosyo, at empleyado, mula sa at laban sa anumang pagkawala, pinsala, pananagutan, paghahabol, o kahilingan, kabilang ang mga makatwirang abogado ' mga bayarin at gastos, na ginawa ng sinumang ikatlong partido dahil sa o nagmumula sa: (1) iyong mga Kontribusyon; (2) paggamit ng Mga Serbisyo; (3) paglabag sa Mga Legal na Tuntunin na ito; (4) anumang paglabag sa iyong mga representasyon at warranty na itinakda sa Mga Legal na Tuntunin na ito; (5) ang iyong paglabag sa mga karapatan ng isang ikatlong partido, kabilang ngunit hindi limitado sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian; o (6) anumang tahasang mapaminsalang pagkilos sa sinumang ibang gumagamit ng Mga Serbisyo kung kanino ka nakakonekta sa pamamagitan ng Mga Serbisyo. Sa kabila ng nabanggit, inilalaan namin ang karapatan, sa iyong gastos, na ipagpalagay ang eksklusibong pagtatanggol at kontrol sa anumang bagay kung saan kinakailangan mong bayaran kami ng danyos, at sumasang-ayon kang makipagtulungan, sa iyong gastos, sa aming pagtatanggol sa mga naturang paghahabol. Gagamit kami ng mga makatwirang pagsisikap upang ipaalam sa iyo ang anumang naturang paghahabol, aksyon, o pagpapatuloy na napapailalim sa pagbabayad-danyos na ito kapag nalaman ito.

27. Data ng Gumagamit

Papanatilihin namin ang ilang partikular na data na ipinapadala mo sa Mga Serbisyo para sa layunin ng pamamahala sa pagganap ng Mga Serbisyo, pati na rin ang data na nauugnay sa iyong paggamit ng Mga Serbisyo. Bagama't nagsasagawa kami ng mga regular na nakagawiang pag-backup ng data, ikaw ang tanging responsable para sa lahat ng data na iyong ipinadala o nauugnay sa anumang aktibidad na iyong isinagawa gamit ang Mga Serbisyo. Sumasang-ayon ka na wala kaming pananagutan sa iyo para sa anumang pagkawala o katiwalian ng anumang naturang data, at sa pamamagitan nito ay isinusuko mo ang anumang karapatan ng pagkilos laban sa amin na nagmumula sa anumang naturang pagkawala o katiwalian ng naturang data.

28. Mga Elektronikong Komunikasyon, Mga Transaksyon, at Mga Lagda

Ang pagbisita sa Mga Serbisyo, pagpapadala sa amin ng mga email, at pagkumpleto ng mga online na form ay bumubuo ng mga elektronikong komunikasyon. Pumayag kang tumanggap ng mga elektronikong komunikasyon, at sumasang-ayon ka na ang lahat ng kasunduan, abiso, pagsisiwalat, at iba pang komunikasyon na ibinibigay namin sa iyo sa elektronikong paraan, sa pamamagitan ng email at sa Mga Serbisyo, ay nakakatugon sa anumang legal na kinakailangan na ang naturang komunikasyon ay nakasulat. SUMANG-AYON KA SA PAGGAMIT NG MGA ELECTRONIC SIGNATURE, CONTRACTS, ORDERS, AT IBA PANG RECORD, AT SA ELECTRONIC NA PAGHAHATID NG MGA NOTICE, PATAKARAN, AT RECORD NG MGA TRANSAKSIYON NA PINIMULAN O KUMPLETO NAMIN O SA PAMAMAGITAN NG MGA SERBISYO. Sa pamamagitan nito, isinusuko mo ang anumang mga karapatan o kinakailangan sa ilalim ng anumang mga batas, regulasyon, panuntunan, ordinansa, o iba pang batas sa anumang hurisdiksyon na nangangailangan ng orihinal na lagda o paghahatid o pagpapanatili ng mga di-electronic na rekord, o sa mga pagbabayad o pagbibigay ng mga kredito sa anumang paraan ng iba. kaysa sa elektronikong paraan.

29. Mga Gumagamit at Residente ng California

Kung ang anumang reklamo sa amin ay hindi kasiya-siyang naresolba, maaari kang makipag-ugnayan sa Complaint Assistance Unit ng Division of Consumer Services ng California Department of Consumer Affairs nang nakasulat sa 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 o sa pamamagitan ng telepono sa (800) 952-5210 o (916) 445-1254.

30. Miscellaneous

Ang Mga Legal na Tuntunin na ito at anumang mga patakaran o patakaran sa pagpapatakbo na nai-post namin sa Mga Serbisyo o bilang paggalang sa Mga Serbisyo ay bumubuo sa buong kasunduan at pagkakaunawaan sa pagitan mo at namin. Ang aming kabiguan na gamitin o ipatupad ang anumang karapatan o probisyon ng Mga Legal na Tuntunin na ito ay hindi dapat gumana bilang isang pagwawaksi ng naturang karapatan o probisyon. Ang Mga Legal na Tuntunin na ito ay gumagana sa sukdulang pinahihintulutan ng batas. Maaari naming italaga ang anuman o lahat ng aming mga karapatan at obligasyon sa iba anumang oras. Hindi kami mananagot o mananagot para sa anumang pagkawala, pinsala, pagkaantala, o pagkabigo na kumilos na dulot ng anumang dahilan na lampas sa aming makatwirang kontrol. Kung ang anumang probisyon o bahagi ng isang probisyon ng Mga Legal na Tuntunin na ito ay natukoy na labag sa batas, walang bisa, o hindi maipapatupad, ang probisyon o bahagi ng probisyon na iyon ay ituturing na maaaring ihiwalay sa Mga Legal na Tuntunin na ito at hindi makakaapekto sa bisa at kakayahang maipatupad ng anumang natitirang mga probisyon. Walang joint venture, partnership, trabaho o relasyon sa ahensya na nilikha sa pagitan mo at sa amin bilang resulta ng Mga Legal na Tuntunin na ito o paggamit ng Mga Serbisyo. Sumasang-ayon ka na ang Mga Legal na Tuntunin na ito ay hindi ituturing laban sa amin sa bisa ng pag-draft nito. Sa pamamagitan nito, isinusuko mo ang anuman at lahat ng mga depensa na maaaring mayroon ka batay sa elektronikong anyo ng Mga Legal na Tuntunin na ito at ang kakulangan ng pagpirma ng mga partido dito upang isagawa ang Mga Legal na Tuntunin na ito.

31. Makipag-ugnayan sa Amin

Upang malutas ang isang reklamo tungkol sa Mga Serbisyo o upang makatanggap ng karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng Mga Serbisyo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email sa webmaster@viddly.net o sa pamamagitan ng post sa:

Vitzo LLC
1603 Capitol Avenue
Suite 413A #3131
Cheyenne, WY 82001
Estados Unidos

Nilalayon ng Viddly na mag-download ng mga video na walang copyright, o para sa patas na paggamit.
Hindi namin kinukunsinti ang pag-download ng naka-copyright na materyal maliban kung ikaw (a) ang may-ari ng nilalaman, (b) nakakuha ng pahintulot mula sa may-ari ng nilalaman, o (c) planong gamitin ang mga materyal para sa patas na paggamit lamang.

Legal

Tulong

© Viddly 2024 -

Ginawa gamit ang ☕ ni Vitzo