EULA

Ingangsdatum: 10 februari 2019
Laatst bijgewerkt op: 1 april 2024


Viddly is aan u (eindgebruiker) in licentie gegeven door Vitzo LLC, gevestigd en geregistreerd op 1603 Capitol Avenue, Suite 413A #3131, Cheyenne, Wyoming 82001, Verenigde Staten ("Licentiegever"), uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst .
Door de Gelicentieerde Applicatie te downloaden van viddly.net, en elke update daarvan (zoals toegestaan ​​door deze Licentieovereenkomst), geeft u aan dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan alle voorwaarden en bepalingen van deze Licentieovereenkomst, en dat u deze Licentieovereenkomst accepteert. . waarnaar in deze Licentieovereenkomst wordt verwezen als "Services".
De partijen van deze Licentieovereenkomst erkennen dat de Diensten geen Partij zijn bij deze Licentieovereenkomst en niet gebonden zijn aan enige bepaling of verplichting met betrekking tot de Gelicentieerde Applicatie, zoals garantie, aansprakelijkheid, onderhoud en ondersteuning daarvan. Vitzo LLC, en niet de Diensten, is als enige verantwoordelijk voor de Gelicentieerde Applicatie en de inhoud daarvan.
Deze Licentieovereenkomst mag niet voorzien in gebruiksregels voor de Gelicentieerde Applicatie die in strijd zijn met de meest recente ("Gebruiksregels"). Vitzo LLC erkent dat zij de gelegenheid heeft gehad om de Gebruiksregels te herzien en dat deze Licentieovereenkomst daarmee niet in strijd is.
Wanneer Viddly wordt aangeschaft of gedownload via de Services, wordt u uitsluitend een licentie verleend voor gebruik onder de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst. De licentiegever behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.

1. De applicatie

Viddly ("Gelicentieerde applicatie") is een stukje software dat is gemaakt om gebruikers in staat te stellen media op hun apparaten te downloaden, converteren en beheren. — en aangepast voor mobiele apparaten ("Apparaten"). Het wordt gebruikt om audiovisuele inhoud van internet te downloaden.
De Gelicentieerde Applicatie is niet afgestemd op branchespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties aan dergelijke wetten zouden worden onderworpen, kunt u deze gelicentieerde applicatie niet gebruiken. U mag de Gelicentieerde Applicatie niet gebruiken op een manier die in strijd zou zijn met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. Omvang van de licentie

 1. U krijgt een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare licentie om de Gelicentieerde Applicatie te installeren en te gebruiken op alle Apparaten die U (Eindgebruiker) bezit of beheert en zoals toegestaan ​​door de Gebruiksregels, met de uitzondering dat dergelijke Gelicentieerde Applicaties De applicatie kan worden geopend en gebruikt door andere accounts die aan u (eindgebruiker, de koper) zijn gekoppeld via 'Delen met gezin' of volumeaankopen.

 2. Deze licentie is ook van toepassing op alle updates van de Gelicentieerde Applicatie die door de Licentiegever worden geleverd en die de eerste Gelicentieerde Applicatie vervangen, repareren en/of aanvullen, tenzij voor een dergelijke update een afzonderlijke licentie wordt verstrekt, in welk geval de voorwaarden van die nieuwe licentie van toepassing zijn.

 3. U mag de Gelicentieerde Applicatie niet delen of beschikbaar stellen aan derden (tenzij voor zover toegestaan ​​door de Gebruiksregels en met voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitzo LLC), de Gelicentieerde Applicatie verkopen, verhuren, uitlenen, leasen of anderszins herdistribueren.

 4. U mag de broncode van de Gelicentieerde Applicatie, of enig deel daarvan, niet reverse-engineeren, vertalen, demonteren, integreren, decompileren, verwijderen, wijzigen, combineren, er afgeleide werken of updates van maken, aanpassen of proberen af ​​te leiden (behalve met Vitzo LLC's voorafgaande schriftelijke toestemming).

 5. U mag de Gelicentieerde Applicatie of delen daarvan niet kopiëren (behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze licentie en de Gebruiksregels) of wijzigen. U mag uitsluitend kopieën maken en opslaan op apparaten die u bezit of beheert voor het bewaren van back-ups onder de voorwaarden van deze licentie, de Gebruiksregels en eventuele andere voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruikte apparaat of de gebruikte software. U mag geen mededelingen over intellectueel eigendom verwijderen. U erkent dat ongeautoriseerde derden op geen enkel moment toegang kunnen krijgen tot deze kopieën. Als u uw Apparaten aan een derde partij verkoopt, moet u de Gelicentieerde Applicatie van de Apparaten verwijderen voordat u dit doet.

 6. Schendingen van de hierboven genoemde verplichtingen, evenals de poging tot een dergelijke overtreding, kunnen onderworpen zijn aan vervolging en schadevergoeding.

 7. Licentiegever behoudt zich het recht voor om de licentievoorwaarden te wijzigen.

 8. Niets in deze licentie mag worden geïnterpreteerd als een beperking van de voorwaarden van derden. Wanneer u de Gelicentieerde Applicatie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan de toepasselijke algemene voorwaarden van derden.

3. Technisch bevroren

 1. Licentiegever probeert de Gelicentieerde Applicatie up-to-date te houden, zodat deze voldoet aan gewijzigde/nieuwe versies van de firmware en nieuwe hardware. Er worden u geen rechten verleend om een ​​dergelijke update te claimen.

 2. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om te bevestigen en vast te stellen dat het apparaat van de eindgebruiker van de app waarop u van plan bent de gelicentieerde applicatie te gebruiken, voldoet aan de hierboven genoemde technische specificaties.

 3. Licentiegever behoudt zich het recht voor om de technische specificaties op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen.

4. Installatie

Houd er rekening mee dat Viddly zichzelf installeert in de opslagmap voor lokale app-gegevens van uw systeem. We hebben ervoor gekozen om dit te doen. Viddly-gebruikers zouden geen problemen ondervinden met betrekking tot machtigingen of andere willekeurige fouten die kunnen optreden, en we garanderen ook dat alle softwareafhankelijkheden kunnen worden gedownload en uitgevoerd zonder UAC-pop-ups voor u. Dit zorgt er ook voor dat Viddly altijd up-to-date blijft en essentiële updates ontvangt zonder extra toestemmingen. Hiermee kunt u Viddly ook op gebruikersniveau uitvoeren in plaats van op computerniveau, wat handig is als u zich in een omgeving met meerdere gebruikers bevindt. Viddly is een gebruikersspecifieke app.

Hoewel dit geen standaardgedrag is, wordt het door veel bedrijven gebruikt die maximale flexibiliteit willen bieden zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Voorbeelden hiervan zijn Google Chrome, Firefox, Slack, Discord etc.. Zelfs Microsoft doet dat zelf op Visual Studio Code en wanneer je apps installeert via de Windows Store.

5. Onderhoud en ondersteuning

 1. De Licentiegever is als enige verantwoordelijk voor het leveren van onderhouds- en ondersteuningsdiensten voor deze Gelicentieerde Applicatie. U kunt de Licentiegever bereiken op het e-mailadres dat vermeld staat in het Overzicht van deze Gelicentieerde Applicatie.

 2. Vitzo LLC en de Eindgebruiker erkennen dat de Diensten geen enkele verplichting hebben om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te leveren met betrekking tot de Gelicentieerde Applicatie.

6. Gebruik van gegevens

U erkent dat Licentiegever toegang heeft tot de inhoud van Uw gedownloade Gelicentieerde Applicatie en Uw persoonlijke gegevens en deze kan aanpassen, en dat het gebruik van dergelijk materiaal en informatie door Licentiegever onderworpen is aan Uw wettelijke overeenkomsten met Licentiegever en het privacybeleid van Licentiegever.

U erkent dat de Licentiegever periodiek technische gegevens en gerelateerde informatie over uw apparaat, systeem, applicatiesoftware en randapparatuur mag verzamelen en gebruiken, productondersteuning kan bieden, de software-updates kan faciliteren en voor doeleinden van het leveren van andere diensten aan u (indien van toepassing). gerelateerd aan de Gelicentieerde Applicatie. Licentiegever kan deze informatie ook gebruiken om zijn producten te verbeteren of om diensten of technologieën aan u te leveren, zolang deze informatie in een vorm is die u niet persoonlijk identificeert.

7. Door gebruikers gegenereerde bijdragen

De Gelicentieerde Applicatie kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten, en kan u de mogelijkheid bieden om informatie te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of inhoud en materialen naar ons of in de Gelicentieerde Applicatie uitzenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Gelicentieerde Applicatie en via websites of applicaties van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:

 1. De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen vormen geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.

 2. U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om ons, de Gelicentieerde Applicatie en andere gebruikers van de Gelicentieerde Applicatie te gebruiken en te autoriseren om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die door de Gelicentieerde Applicatie wordt overwogen. Applicatie en deze Licentieovereenkomst.

 3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of beeltenis te gebruiken, of elke identificeerbare individuele persoon om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Gelicentieerde applicatie en deze licentieovereenkomst.

 4. Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.

 5. Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van uitnodiging.

 6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals door ons bepaald).

 7. Uw bijdragen zijn niet bedoeld om iemand belachelijk te maken, te bespotten, in diskrediet te brengen, te intimideren of te misbruiken.

 8. Uw bijdragen worden niet gebruikt om iemand anders lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van deze termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van mensen te bevorderen.

 9. Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.

 10. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.

 11. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of zijn anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.

 12. Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke handicap.

 13. Uw bijdragen zijn op geen enkele wijze in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Licentieovereenkomst of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Gelicentieerde Applicatie in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Licentieovereenkomst en kan onder andere resulteren in de beëindiging of opschorting van uw rechten om de Gelicentieerde Applicatie te gebruiken.

8. Bijdragelicentie

Door uw bijdragen op enig onderdeel van de Gelicentieerde Applicatie te plaatsen of Door Bijdragen toegankelijk te maken voor de Gelicentieerde Applicatie door uw account van de Gelicentieerde Applicatie te koppelen aan een van uw sociale netwerkaccounts, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om verleent ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie voor het hosten, gebruiken van kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden het hernoemen, archiveren, opslaan, cachen, publiekelijk weergeven, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, uittreksel (geheel of gedeeltelijk) en distribueren van dergelijke bijdragen (inclusief, zonder beperking, uw afbeelding en stem) voor welk doel dan ook, commerciële reclame, of anderszins, en om afgeleide werken te maken van, of op te nemen in andere werken, zoals Bijdragen, en om sublicenties voor het voorgaande te verlenen en goed te keuren. Het gebruik en de distributie kan plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen, en u garandeert dat morele rechten niet op andere wijze in uw Bijdragen zijn beweerd.

Wij claimen geen enkel eigendom over uw Bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die u op enig gebied in de gelicentieerde applicatie hebt verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de gelicentieerde applicatie en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te ontslaan van alle verantwoordelijkheid en af ​​te zien van enige juridische actie tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.

We hebben het recht om, geheel naar eigen goeddunken, (1) bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om eventuele Bijdragen opnieuw te categoriseren en ze op geschiktere locaties in de Gelicentieerde Applicatie te plaatsen; en (3) om eventuele bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook vooraf te screenen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

9. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de licentiegever in geval van schending van verplichtingen en onrechtmatige daad is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Alleen in geval van schending van essentiële contractuele plichten (kardinale verplichtingen) is Licentiegever ook aansprakelijk in geval van lichte nalatigheid. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, contractueel typische schade. De hierboven genoemde beperking is niet van toepassing op letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

 2. Licentiegever aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige schade veroorzaakt door plichtsverzuim overeenkomstig Sectie 2 van deze Licentieovereenkomst. Om gegevensverlies te voorkomen, bent u verplicht gebruik te maken van de back-upfuncties van de Gelicentieerde Applicatie voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van derden. U bent zich ervan bewust dat u in geval van wijzigingen of manipulaties van de Gelicentieerde Applicatie geen toegang zult hebben tot de Gelicentieerde Applicatie.

10. Garantie

 1. Licentiegever garandeert dat de Gelicentieerde Applicatie op het moment van uw download vrij is van spyware, Trojaanse paarden, virussen of andere malware. Licentiegever garandeert dat de Gelicentieerde Applicatie werkt zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie.

 2. Er wordt geen garantie gegeven voor de Gelicentieerde Applicatie die niet kan worden uitgevoerd op het apparaat, die ongeoorloofd is gewijzigd, op ongepaste of verwijtbare wijze is behandeld, is gecombineerd of geïnstalleerd met ongepaste hardware of software, is gebruikt met ongepaste accessoires, ongeacht of deze door Uzelf of door derden is gedaan, of als er andere redenen zijn die buiten de invloedssfeer van Vitzo LLC liggen en die de uitvoerbaarheid van de Gelicentieerde Applicatie beïnvloeden.

 3. U bent verplicht de Gelicentieerde Applicatie onmiddellijk na installatie te inspecteren en Vitzo LLC onverwijld op de hoogte te stellen van problemen die u ontdekt via de e-mail die vermeld staat in de Contactgegevens. Het defectrapport wordt in overweging genomen en verder onderzocht als het binnen een periode van zeven (7) dagen na ontdekking per e-mail is verzonden.

 4. Als we bevestigen dat de gelicentieerde applicatie defect is, behoudt Vitzo LLC zich de keuze voor om de situatie te verhelpen, hetzij door het defect op te lossen, hetzij door vervangende levering.

 5. In het geval dat de Gelicentieerde Applicatie niet voldoet aan de toepasselijke garanties, kunt u de Operator van de Services Store hiervan op de hoogte stellen en wordt de aankoopprijs van uw Gelicentieerde Applicatie aan U terugbetaald. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, heeft de Dienstenwinkelexploitant geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Gelicentieerde Applicatie en alle andere verliezen, claims, schade, aansprakelijkheden, uitgaven en kosten die toe te schrijven zijn aan enige nalatigheid bij het naleven van de toepasselijke wetgeving. garantie.

 6. Indien de gebruiker ondernemer is, vervalt iedere aanspraak op grond van gebreken na verloop van een wettelijke verjaringstermijn van twaalf (12) maanden nadat de Gelicentieerde Applicatie aan de gebruiker ter beschikking is gesteld. Voor gebruikers die consument zijn, gelden de wettelijke verjaringstermijnen die door de wet zijn vastgelegd.

11. Productclaims

Vitzo LLC en de Eindgebruiker erkennen dat Vitzo LLC, en niet de Diensten, verantwoordelijk is voor het behandelen van eventuele claims van de Eindgebruiker of een derde partij met betrekking tot de Gelicentieerde Applicatie of het bezit en/of gebruik van die Gelicentieerde Applicatie door de Eindgebruiker. Toepassing, inclusief, maar niet beperkt tot:

 1. productaansprakelijkheidsclaims;

 2. elke claim dat de Gelicentieerde Applicatie niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten; En

 3. claims die voortvloeien uit consumentenbescherming, privacy of soortgelijke wetgeving.

12. Wettelijke naleving

U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat terrorisme ondersteunt; en dat u niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse overheid met verboden of beperkte partijen.

13. Contactgegevens

Voor algemene vragen, klachten, vragen of claims met betrekking tot de Gelicentieerde Applicatie kunt u contact opnemen met:

Vitzo LLC
Capitollaan 1603
Suite 413A #3131
Cheyenne, WY 82001
Verenigde Staten
webmaster@viddly.net

14. Beëindiging

De licentie is geldig totdat deze wordt beëindigd door Vitzo LLC of door u. Uw rechten onder deze licentie eindigen automatisch en zonder kennisgeving van Vitzo LLC als u zich niet aan de voorwaarden van deze licentie houdt. Bij beëindiging van de Licentie moet U al het gebruik van de Gelicentieerde Applicatie stopzetten en alle kopieën, geheel of gedeeltelijk, van de Gelicentieerde Applicatie vernietigen.

15. Overeenkomstvoorwaarden derden en begunstigde

Vitzo LLC verklaart en garandeert dat Vitzo LLC de toepasselijke overeenkomstvoorwaarden van derden zal naleven bij het gebruik van de Gelicentieerde Applicatie.

 • Viddly gebruikt FFMPEG om kernfuncties aan de eindgebruiker te bieden. FFMPEG is gelicentieerd onder LGPLv.2.1. Vitzo LLC is geen eigenaar van FFmpeg, noch enig gerelateerd auteursrecht op FFmpeg. U kunt contact opnemen met de eigenaren van FFmpeg via de FFMPEG-website .

 • Met Viddly kunt u advertenties uit de applicatie verwijderen in ruil voor een klein deel van uw ongebruikte verwerkingskracht, opslag en bandbreedte, beheerd door onze softwarepartner Massive.

  • U kunt dit bronnengebruik op elk gewenst moment controleren en beheren door Brongebruik te kiezen in het toepassingsmenu. Uw inactieve computerbronnen zoals CPU, GPU en netwerkbandbreedte worden gebruikt om business intelligence-onderzoek uit te voeren, wetenschappelijke simulaties uit te voeren en andere gedistribueerde taken uit te voeren. kan het elektriciteitsverbruik verhogen of de levensduur van de batterij verkorten (zie de FAQ van Massive voor details, potentiële risico's en de beperking ervan).

  • Viddly mag niet op de achtergrond worden geïnstalleerd, zonder installatiedetails en opties weer te geven. De app ondersteunt alleen stille installatie om tijdige functie-upgrades, bugfixes en andere verbeteringen toe te passen nadat u Viddly voor het eerst hebt geïnstalleerd en de meegeleverde installatiedialoogvensters hebt bekeken.

16. Intellectuele eigendomsrechten

Vitzo LLC en de Eindgebruiker erkennen dat, in het geval van een claim van derden dat de Gelicentieerde Applicatie of het bezit en gebruik van die Gelicentieerde Applicatie door de Eindgebruiker inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de derde, Vitzo LLC, en niet de Services zijn als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van dergelijke claims wegens inbreuk op intellectueel eigendom.

17. Toepasselijk recht

Op deze Licentieovereenkomst is het recht van de staat Wyoming van toepassing, met uitsluiting van de collisieregels.

18. Diversen

 1. Als een van de voorwaarden van deze overeenkomst ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Ongeldige termen zullen worden vervangen door geldige termen die zijn geformuleerd op een manier die het primaire doel bereikt.

 2. Bijkomende afspraken, wijzigingen en aanvullingen zijn alleen geldig indien schriftelijk vastgelegd. Van het voorgaande beding kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

 3. Deze overeenkomst is beschikbaar in verschillende talen. In geval van inconsistentie is de Engelse versie de originele taal en is elke andere versie uitsluitend een vertaling ter informatie. In geval van conflict prevaleert de Engelse versie en zal daarom de bindende versie zijn voor beide partijen.

Viddly is bedoeld om video's te downloaden die vrij zijn van auteursrechten of voor eerlijke gebruiksdoeleinden.
We staan ​​het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal niet toe, tenzij u (a) de eigenaar van de inhoud bent, (b) toestemming hebt gekregen van de eigenaar van de inhoud, of (c) van plan bent de materialen uitsluitend voor redelijk gebruik te gebruiken.

Legaal

Hulp

© Viddly 2024 -

Gemaakt met ☕ door Vitzo