Pogoji

Datum začetka veljavnosti: 10. februar 2024
Nazadnje posodobljeno: 10. februar 2024

Soglašate z našimi pravnimi pogoji

Smo Vitzo LLC (»podjetje«, »mi«, »nas«, »naš«), podjetje, registrirano v Wyomingu v Združenih državah Amerike na naslovu 1603 Capitol Avenue, Suite 413A #3131, Cheyenne, WY 82001.

Upravljamo spletno mesto viddly.net (»mesto«) kot tudi vse druge povezane izdelke in storitve, ki se nanašajo ali povezujejo na te pravne pogoje (»pravni pogoji«) (skupaj »storitve«).

Kontaktirate nas lahko po e-pošti na webmaster@viddly.net.

Ti pravni pogoji predstavljajo pravno zavezujočo pogodbo, sklenjeno med vami, osebno ali v imenu subjekta ("vi"), in podjetjem Vitzo LLC glede vašega dostopa do storitev in njihove uporabe. Strinjate se, da ste z dostopom do storitev prebrali, razumeli in se strinjali, da vas zavezujejo vsi ti pravni pogoji. ČE SE NE STRINJATE Z VSEMI TEMI PRAVNIMI POGOJI, VAM JE IZRECNO PREPOVEDANA UPORABA STORITEV IN MORATE TAKOJ PRENEHATI UPORABO.

Dodatna določila in pogoji ali dokumenti, ki so lahko občasno objavljeni v storitvah, so s tem izrecno vključeni tukaj s sklicevanjem. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji občasno spremenimo ali prilagodimo te pravne pogoje. O kakršnih koli spremembah vas bomo opozorili s posodobitvijo datuma »Nazadnje posodobljeno« teh pravnih pogojev, vi pa se odpovedujete pravici do prejema posebnega obvestila o vsaki taki spremembi. Vaša odgovornost je, da redno pregledujete te pravne pogoje, da ostanete obveščeni o posodobitvah. Za vas bodo veljale spremembe morebitnih revidiranih pravnih pogojev in se bo štelo, da ste z njimi seznanjeni in da ste jih sprejeli, če boste še naprej uporabljali storitve po datumu, ko so taki revidirani pravni pogoji objavljeni.

Vsi uporabniki, ki so mladoletni v jurisdikciji, v kateri prebivajo (običajno mlajši od 18 let), morajo za uporabo storitev imeti dovoljenje svojih staršev ali skrbnikov in jih neposredno nadzorovati. Če ste mladoleten, mora vaš starš ali skrbnik prebrati in se strinjati s temi pravnimi pogoji, preden začnete uporabljati storitve.

Priporočamo, da natisnete izvod teh pravnih pogojev za svojo evidenco.

1. NAŠE STORITVE

Podatki, posredovani pri uporabi storitev, niso namenjeni za distribucijo ali uporabo s strani katere koli osebe ali subjekta v kateri koli jurisdikciji ali državi, kjer bi bila taka distribucija ali uporaba v nasprotju z zakonom ali predpisom ali zaradi katere bi za nas veljala kakršna koli zahteva po registraciji znotraj take jurisdikcije ali država. Skladno s tem tiste osebe, ki se odločijo za dostop do storitev z drugih lokacij, to storijo na lastno pobudo in so same odgovorne za skladnost z lokalnimi zakoni, če in kolikor se lokalni zakoni uporabljajo.

Storitve niso prilagojene za izpolnjevanje predpisov, specifičnih za panogo (Zakon o prenosljivosti in odgovornosti zdravstvenega zavarovanja (HIPAA), Zvezni zakon o upravljanju varnosti informacij (FISMA) itd.), tako da če bi bile vaše interakcije podvržene takim zakonom, ne smete uporabljati storitve. Storitev ne smete uporabljati na način, ki bi kršil zakon Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

2. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Naša intelektualna lastnina

Smo lastnik ali imetnik licence za vse pravice intelektualne lastnine v naših storitvah, vključno z vso izvorno kodo, bazami podatkov, funkcionalnostjo, programsko opremo, dizajni spletnih mest, zvokom, videom, besedilom, fotografijami in grafiko v storitvah (skupaj »vsebina« ), kot tudi blagovne znamke, storitvene znamke in logotipe, ki jih vsebuje (»znamke«).

Naša vsebina in znamke so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah (ter različnimi drugimi pravicami intelektualne lastnine in zakoni o nelojalni konkurenci) ter pogodbami v Združenih državah in po svetu.

Vsebina in oznake so na voljo v ali prek storitev "TAKŠNE, KOT SO" samo za vašo osebno, nekomercialno uporabo ali notranje poslovne namene.

Vaša uporaba naših storitev

Ob upoštevanju vaše skladnosti s temi pravnimi pogoji, vključno s spodnjim razdelkom »PREPOVEDANE DEJAVNOSTI«, vam podeljujemo neizključno, neprenosljivo in preklicno licenco za:

 • dostop do storitev; in

 • prenesete ali natisnete kopijo katerega koli dela vsebine, do katere ste pravilno pridobili dostop.


izključno za vašo osebno, nekomercialno uporabo ali interne poslovne namene.

Razen kot je določeno v tem razdelku ali drugje v naših pravnih pogojih, nobenega dela storitev in nobene vsebine ali znamke ni dovoljeno kopirati, reproducirati, združevati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati, javno prikazovati, kodirati, prevajati, prenašati, distribuirati, prodajati , licencirani ali drugače izkoriščeni za kakršne koli komercialne namene brez našega izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja.

Če želite storitve, vsebino ali znamke uporabljati drugače kot je določeno v tem razdelku ali drugje v naših pravnih pogojih, svojo zahtevo naslovite na: webmaster@viddly.net. Če vam kdaj izdamo dovoljenje za objavo, reprodukcijo ali javno prikazovanje katerega koli dela naših storitev ali vsebine, nas morate identificirati kot lastnike ali dajalce licenc za storitve, vsebino ali znamke in zagotoviti, da se prikaže kakršno koli obvestilo o avtorskih pravicah ali lastništvu oz. je viden pri objavi, reprodukciji ali prikazovanju naše vsebine.

Pridržujemo si vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene v storitvah, vsebini in znamkah.

Vsaka kršitev teh pravic intelektualne lastnine bo pomenila materialno kršitev naših pravnih pogojev in vaša pravica do uporabe naših storitev bo takoj prenehala.

Vaši prispevki in prispevki

Prosimo, da pred uporabo naših storitev skrbno preberete ta razdelek in razdelek »PREPOVEDANE DEJAVNOSTI«, da boste razumeli (a) pravice, ki nam jih dajete, in (b) obveznosti, ki jih imate, ko objavite ali naložite katero koli vsebino prek storitev.

Predložitve : Če nam neposredno pošljete kakršno koli vprašanje, komentar, predlog, idejo, povratno informacijo ali druge informacije o storitvah (»predložitve«), se strinjate, da nam dodelite vse pravice intelektualne lastnine v taki predložitvi. Strinjate se, da bomo lastnik tega prispevka in smo upravičeni do njegove neomejene uporabe in razširjanja za kateri koli zakonit namen, komercialne ali druge, brez potrditve ali nadomestila za vas.

Prispevki : Storitve vas lahko povabijo k klepetu, prispevanju ali sodelovanju v blogih, oglasnih deskah, spletnih forumih in drugih funkcijah, med katerimi lahko ustvarjate, pošiljate, objavljate, prikazujete, prenašate, objavljate, distribuirate ali oddajate vsebino in materiale. nam ali prek storitev, vključno z, vendar ne omejeno na besedilo, zapise, videoposnetke, zvok, fotografije, glasbo, grafiko, komentarje, ocene, predloge ocen, osebne podatke ali drugo gradivo (»prispevki«). Vsak prispevek, ki je javno objavljen, se prav tako obravnava kot prispevek. Razumete, da si lahko prispevke ogledajo drugi uporabniki storitev in po možnosti prek spletnih mest tretjih oseb.

Ko objavite prispevke, nam podelite licenco (vključno z uporabo vašega imena, blagovnih znamk in logotipov) : z objavo kakršnih koli prispevkov nam podelite neomejeno, neomejeno, nepreklicno, trajno, neizključno, prenosljivo, brezplačno, v celoti plačana, svetovna pravica in licenca za: uporabo, kopiranje, reprodukcijo, distribucijo, prodajo, nadaljnjo prodajo, objavo, predvajanje, ponaslov, shranjevanje, javno izvajanje, javno prikazovanje, preoblikovanje, prevajanje, odlomek (v celoti ali delno), in izkoriščanje vaših prispevkov (vključno z, brez omejitev, vašo sliko, imenom in glasom) za kakršne koli namene, komercialne, oglaševalske ali druge, za pripravo izpeljank vaših prispevkov ali vključevanje v druga dela in za podlicenciranje podeljenih licenc v tem razdelku. Naša uporaba in distribucija se lahko izvajata v vseh medijskih formatih in prek vseh medijskih kanalov.

Ta licenca vključuje našo uporabo vašega imena, imena podjetja in imena franšize, kot je ustrezno, ter vseh blagovnih znamk, storitvenih znamk, trgovskih imen, logotipov ter osebnih in komercialnih podob, ki jih posredujete.

Odgovorni ste za to, kar objavite ali naložite: Če nam pošljete prispevke in/ali objavite prispevke prek katerega koli dela storitev ali omogočite dostop do prispevkov prek storitev tako, da svoj račun prek storitev povežete s katerim koli od svojih računov v družabnih omrežjih, vi:

 • potrjujete, da ste prebrali in se strinjate z našimi "PREPOVEDANIMI DEJAVNOSTMI" in ne boste objavljali, pošiljali, objavljali, nalagali ali prenašali prek storitev nobenih predložitev ali objavljali kakršnih koli prispevkov, ki so nezakoniti, nadlegovalni, sovražni, škodljivi, obrekljivi, opolzki, ustrahovalni , žaljivo, diskriminatorno, grozeče kateri koli osebi ali skupini, spolno eksplicitno, lažno, netočno, lažno ali zavajajoče;

 • v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, se odpoveste kakršnim koli in vsem moralnim pravicam za katero koli takšno predložitev in/ali prispevek;

 • jamčimo, da so vsi takšni prispevki in/ali prispevki izvirni za vas ali da imate potrebne pravice in licence za oddajo takih prispevkov in/ali prispevkov ter da imate vsa pooblastila, da nam podelite zgoraj omenjene pravice v zvezi z vašimi prispevki in /ali prispevki; in

 • jamči in izjavlja, da vaše predložitve in/ali prispevki ne predstavljajo zaupnih informacij.

Sami ste odgovorni za svoje predložitve in/ali prispevke in se izrecno strinjate, da nam boste povrnili vse izgube, ki jih lahko utrpimo zaradi vaše kršitve (a) tega razdelka, (b) pravic intelektualne lastnine katere koli tretje osebe ali ( c) veljavna zakonodaja.

Vašo vsebino lahko odstranimo ali uredimo : Čeprav nismo dolžni spremljati nobenih prispevkov, bomo imeli pravico odstraniti ali urediti katere koli prispevke kadar koli brez predhodnega obvestila, če po našem razumnem mnenju menimo, da so takšni prispevki škodljivi ali kršijo to pravno Pogoji. Če odstranimo ali uredimo takšne prispevke, lahko tudi začasno prekinemo ali onemogočimo vaš račun in vas prijavimo oblastem.

Kršitev avtorskih pravic

Spoštujemo pravice intelektualne lastnine drugih. Če menite, da katero koli gradivo, ki je na voljo v storitvah ali prek njih, krši avtorske pravice, ki jih imate ali nadzirate, nemudoma preberite spodnji razdelek »OBVESTILO IN POLITIKA ZAKONA O AVTORSKIH PRAVICAH V DIGITALNEM TISOČLETJU (DMCA).

3. Zastopanja uporabnikov

Z uporabo storitev izjavljate in jamčite, da: (1) bodo vsi podatki o registraciji, ki jih predložite, resnični, točni, aktualni in popolni; (2) vzdrževali boste točnost takšnih informacij in jih po potrebi nemudoma posodobili; (3) ste pravno sposobni in se strinjate, da boste upoštevali te pravne pogoje; (4) niste mladoleten v jurisdikciji, v kateri prebivate, ali če ste mladoleten, ste prejeli dovoljenje staršev za uporabo storitev; (5) do storitev ne boste dostopali z avtomatiziranimi ali nečloveškimi sredstvi, bodisi prek bota, skripte ali kako drugače; (6) storitev ne boste uporabljali za kakršne koli nezakonite ali nepooblaščene namene; in (7) vaša uporaba storitev ne bo kršila nobene veljavne zakonodaje ali predpisa.

Če posredujete kakršne koli informacije, ki so neresnične, netočne, neaktualne ali nepopolne, imamo pravico začasno ukiniti ali ukiniti vaš račun in zavrniti kakršno koli trenutno ali prihodnjo uporabo storitev (ali katerega koli njihovega dela).

4. REGISTRACIJA UPORABNIKA

Za uporabo storitev se boste morda morali registrirati. Strinjate se, da boste ohranili zaupnost svojega gesla in boste odgovorni za vso uporabo vašega računa in gesla. Pridržujemo si pravico, da uporabniško ime, ki ga izberete, odstranimo, ponovno zahtevamo ali spremenimo, če po lastni presoji ugotovimo, da je takšno uporabniško ime neprimerno, nespodobno ali kako drugače sporno.

5. Nakupi in plačilo

Sprejemamo naslednje oblike plačila:

 • Vizum

 • Mastercard

 • American Express

 • Odkrij

 • PayPal

 • Bančna nakazila

 • Kriptovaluta

Strinjate se, da boste zagotovili trenutne, popolne in točne informacije o nakupu in računu za vse nakupe, opravljene prek storitev. Nadalje se strinjate, da boste nemudoma posodobili podatke o računu in plačilu, vključno z e-poštnim naslovom, načinom plačila in datumom veljavnosti plačilne kartice, da bomo lahko dokončali vaše transakcije in vas po potrebi kontaktirali. Prometni davek bo dodan ceni nakupov, kot se nam zdi potrebno. Cene lahko kadar koli spremenimo. Vsa plačila bodo v ameriških dolarjih.

Strinjate se, da boste plačali vse stroške po takrat veljavnih cenah za vaše nakupe in morebitne veljavne stroške pošiljanja, in nas pooblaščate, da ob oddaji vašega naročila zaračunamo izbranemu ponudniku plačil za vse take zneske. Če je vaše naročilo predmet ponavljajočih se stroškov, se strinjate s tem, da vaše plačilno sredstvo redno bremenimo, ne da bi zahtevali vašo predhodno odobritev za vsako ponavljajoče se plačilo, dokler ne prekličete ustreznega naročila. Pridržujemo si pravico do popravka morebitnih napak ali napak v ceniku, tudi če smo že zahtevali ali prejeli plačilo.

Pridržujemo si pravico zavrniti katero koli naročilo, oddano prek storitev. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo količine, kupljene na osebo, na gospodinjstvo ali na naročilo. Te omejitve lahko vključujejo naročila, oddana z istim računom stranke ali pod njim, isto plačilno sredstvo in/ali naročila, ki uporabljajo isti naslov za izstavitev računa ali dostavo. Pridržujemo si pravico do omejitve ali prepovedi naročil, za katera se po naši presoji zdi, da so jih oddali trgovci, preprodajalci ali distributerji.

6. Preklic

Svojo naročnino lahko kadar koli prekličete tako, da nas kontaktirate preko spodaj navedenih kontaktnih podatkov. Vaša odpoved bo začela veljati ob koncu trenutnega plačanega roka.

Če z našimi storitvami niste zadovoljni, nam pišite na webmaster@viddly.net.

7. Programska oprema

Vključimo lahko programsko opremo za uporabo v povezavi z našimi storitvami. Če je takšni programski opremi priložena licenčna pogodba za končnega uporabnika (»EULA«), vašo uporabo programske opreme urejajo pogoji EULA. Če takšni programski opremi ni priložena EULA, vam podelimo neizključno, preklicno, osebno in neprenosljivo licenco za uporabo takšne programske opreme izključno v povezavi z našimi storitvami in v skladu s temi pravnimi pogoji. Vsaka programska oprema in kakršna koli sorodna dokumentacija sta na voljo "TAKŠNA, KOT JE" brez kakršnega koli jamstva, izrecnega ali implicitnega, vključno z, neomejeno, implicitnimi jamstvi glede primernosti za prodajo, primernosti za določen namen ali nekršitve. Sprejemate vsa tveganja, ki izhajajo iz uporabe ali delovanja katere koli programske opreme. Ne smete reproducirati ali naprej distribuirati nobene programske opreme, razen v skladu z EULA ali temi pravnimi pogoji.

8. Prepovedane dejavnosti

Do storitev ne smete dostopati ali jih uporabljati za noben drug namen kot za namen, za katerega so storitve na voljo. Storitev ni dovoljeno uporabljati v povezavi s kakršnimi koli komercialnimi prizadevanji, razen s tistimi, ki jih izrecno odobrimo ali odobrimo. Kot uporabnik storitev se strinjate, da ne boste:

 • Sistematično pridobivanje podatkov ali druge vsebine iz storitev za ustvarjanje ali zbiranje, neposredno ali posredno, zbirke, kompilacije, baze podatkov ali imenika brez našega pisnega dovoljenja.

 • Prevarajo, goljufajo ali zavajajo nas in druge uporabnike, zlasti pri kakršnih koli poskusih pridobivanja občutljivih podatkov o računu, kot so uporabniška gesla.

 • Zaobiti, onemogočiti ali drugače posegati v funkcije storitev, povezane z varnostjo, vključno s funkcijami, ki preprečujejo ali omejujejo uporabo ali kopiranje katere koli vsebine ali uveljavljajo omejitve uporabe storitev in/ali vsebine v njih.

 • Zaničevanje, blatenje ali drugačna škoda, po našem mnenju, nam in/ali storitvam.

 • Uporabite vse informacije, pridobljene iz storitev, da bi nadlegovali, zlorabljali ali škodovali drugi osebi.

 • Neustrezno uporabljajte naše podporne storitve ali oddajte lažna poročila o zlorabi ali neprimernem ravnanju.

 • Uporabite storitve na način, ki ni v skladu z veljavnimi zakoni ali predpisi.

 • Sodelovanje pri nepooblaščenem uokvirjanju ali povezovanju storitev.

 • Nalagati ali prenašati (ali poskušati naložiti ali prenesti) viruse, trojanske konje ali drugo gradivo, vključno s pretirano uporabo velikih tiskanih črk in neželeno pošto (neprekinjeno objavljanje ponavljajočega se besedila), ki moti katero koli stranko pri nemoteni uporabi in uživanju storitev ali spreminja, poškoduje, moti, spreminja ali posega v uporabo, funkcije, funkcije, delovanje ali vzdrževanje storitev.

 • Sodelujte v kakršni koli avtomatizirani uporabi sistema, kot je uporaba skriptov za pošiljanje komentarjev ali sporočil, ali uporaba kakršnega koli podatkovnega rudarjenja, robotov ali podobnih orodij za zbiranje in ekstrakcijo podatkov.

 • Izbrišite obvestilo o avtorskih ali drugih lastniških pravicah iz katere koli vsebine.

 • Poskus lažnega predstavljanja drugega uporabnika ali osebe ali uporaba uporabniškega imena drugega uporabnika.

 • Naložite ali prenesite (ali poskusite naložiti ali prenesti) kakršno koli gradivo, ki deluje kot pasivni ali aktivni mehanizem zbiranja ali prenosa informacij, vključno brez omejitev z jasnimi oblikami izmenjave grafike (»gifs«), slikovnimi pikami 1×1, spletnimi hrošči, piškotki , ali druge podobne naprave (včasih imenovane "vohunska programska oprema" ali "mehanizmi pasivnega zbiranja" ali "pcms").

 • Motiti, motiti ali ustvarjati neupravičeno breme za storitve ali omrežja ali storitve, povezane s storitvami.

 • Nadlegovati, motiti, ustrahovati ali groziti kateremu koli od naših zaposlenih ali agentov, ki vam zagotavljajo kateri koli del storitev.

 • Poskušati zaobiti katere koli ukrepe storitev, ki so namenjeni preprečevanju ali omejevanju dostopa do storitev ali katerega koli dela storitev.

 • Kopirati ali prilagoditi programsko opremo storitev, vključno z, vendar ne omejeno na Flash, PHP, HTML, JavaScript ali drugo kodo.

 • Razen če to dovoljuje veljavna zakonodaja, dešifrirati, dekompilirati, razstaviti ali izvajati obratni inženiring katere koli programske opreme, ki vsebuje ali na kakršen koli način sestavlja del storitev.

 • Razen če je to lahko rezultat standardne uporabe iskalnika ali internetnega brskalnika, uporabljajte, zaženite, razvijajte ali distribuirajte kateri koli avtomatiziran sistem, vključno brez omejitev s kakršnim koli pajkom, robotom, pripomočkom za goljufanje, strgalom ali bralnikom brez povezave, ki dostopa do storitev ali uporabljati ali zagnati nepooblaščen skript ali drugo programsko opremo.

 • Za nakupe v storitvah uporabite nakupovalnega agenta ali nabavnega agenta.

 • Izvajati kakršno koli nepooblaščeno uporabo storitev, vključno z zbiranjem uporabniških imen in/ali e-poštnih naslovov uporabnikov z elektronskimi ali drugimi sredstvi za namene pošiljanja nezaželene e-pošte ali ustvarjanja uporabniških računov z avtomatiziranimi sredstvi ali pod lažno pretvezo.

 • Uporabite storitve kot del kakršnega koli prizadevanja za konkurenco z nami ali kako drugače uporabite storitve in/ali vsebino za kakršno koli prizadevanje za ustvarjanje prihodkov ali komercialno podjetje.

 • Prodajte ali drugače prenesite svoj profil.

9. Prispevki, ki jih ustvarijo uporabniki

Storitve vas lahko povabijo k klepetu, prispevanju ali sodelovanju v blogih, oglasnih deskah, spletnih forumih in drugih funkcijah ter vam lahko ponudijo možnost ustvarjanja, predložitve, objave, prikaza, prenosa, izvajanja, objave, distribucije, ali predvajati vsebino in gradivo nam ali v storitvah, vključno z, vendar ne omejeno na besedilo, zapise, videoposnetke, zvok, fotografije, grafike, komentarje, predloge ali osebne podatke ali drugo gradivo (skupaj »prispevki«). Prispevke si lahko ogledajo drugi uporabniki storitev in prek spletnih mest tretjih oseb. Zato se lahko vsi prispevki, ki jih posredujete, obravnavajo kot nezaupni in nezaščiteni. Ko ustvarite ali daste na voljo kakršne koli prispevke, s tem izjavljate in jamčite, da:

 • Ustvarjanje, distribucija, prenos, javno prikazovanje ali izvedba ter dostop do vaših prispevkov, prenos ali kopiranje vaših prispevkov ne kršijo in ne bodo kršili lastniških pravic, vključno z avtorskimi pravicami, patentom, blagovno znamko, poslovno skrivnostjo ali, vendar ne omejeno nanje. moralne pravice katere koli tretje osebe.

 • Ste ustvarjalec in lastnik ali imate potrebne licence, pravice, soglasja, izdaje in dovoljenja za uporabo in pooblaščanje nas, storitev in drugih uporabnikov storitev za uporabo vaših prispevkov na kateri koli način, ki ga predvidevajo storitve in ti Pravni pogoji.

 • Imate pisno soglasje, izpustitev in/ali dovoljenje vsake določljive posamezne osebe v vaših prispevkih za uporabo imena ali podobe vsake določljive posamezne osebe, da omogočite vključitev in uporabo vaših prispevkov na kakršen koli način, ki ga predvideva Storitve in ti Pravni pogoji.

 • Vaši prispevki niso lažni, netočni ali zavajajoči.

 • Vaši prispevki niso nenaročeno ali nepooblaščeno oglaševanje, promocijsko gradivo, piramidne sheme, verižna pisma, neželena pošta, množična pošta ali druge oblike nagovarjanja.

 • Vaši prispevki niso nespodobni, nespodobni, lascivni, umazani, nasilni, nadlegovalni, obrekljivi ali kako drugače sporni (kot smo določili).

 • Vaši prispevki nikogar ne zasmehujejo, zasmehujejo, zaničujejo, ustrahujejo ali zlorabljajo.

 • Vaši prispevki se ne uporabljajo za nadlegovanje ali grožnje (v pravnem smislu teh izrazov) kateri koli drugi osebi in za spodbujanje nasilja nad določeno osebo ali skupino ljudi.

 • Vaši prispevki ne kršijo nobene veljavne zakonodaje, uredbe ali pravila.

 • Vaši prispevki ne kršijo pravic do zasebnosti ali javnosti katere koli tretje osebe.

 • Vaši prispevki ne kršijo nobene veljavne zakonodaje v zvezi z otroško pornografijo ali drugače namenjeno varovanju zdravja ali dobrega počutja mladoletnikov.

 • Vaši prispevki ne vključujejo nobenih žaljivih komentarjev, ki bi bili povezani z raso, nacionalnim poreklom, spolom, spolno nagnjenostjo ali fizično prizadetostjo.

 • Vaši prispevki sicer ne kršijo nobene določbe teh pravnih pogojev ali veljavne zakonodaje ali uredbe ali se povezujejo z gradivom, ki krši.

Vsaka uporaba storitev, ki krši zgoraj navedeno, krši te pravne pogoje in lahko med drugim povzroči prekinitev ali začasno ukinitev vaših pravic do uporabe storitev.

10. Licenca za prispevek

Z objavo svojih prispevkov v katerem koli delu storitev ali omogočanjem dostopa do prispevkov v storitvah tako, da povežete svoj račun iz storitev s katerim koli od svojih računov v družabnih omrežjih, samodejno dovolite ter izjavljate in jamčite, da imate pravico odobriti, nam neomejeno, neomejeno, nepreklicno, trajno, neizključno, prenosljivo, brezplačno, v celoti plačano, svetovno pravico in licenco za gostovanje, uporabo, kopiranje, razmnoževanje, razkrivanje, prodajo, nadaljnjo prodajo, objavo, oddajanje, ponaslavljanje, arhivirati, shranjevati, predpomniti, javno izvajati, javno prikazovati, preoblikovati, prevajati, prenašati, izvleči (v celoti ali delno) in distribuirati takšne prispevke (vključno z, brez omejitev, vašo sliko in glasom) za kakršne koli namene, komercialne, oglaševalske, ali kako drugače, in za pripravo izpeljanih del ali vključevanje takšnih prispevkov v druga dela ter podeljevanje in pooblaščanje podlicenc za zgoraj navedeno. Uporaba in distribucija se lahko izvajata v vseh medijskih formatih in prek vseh medijskih kanalov.

Ta licenca bo veljala za katero koli obliko, medij ali tehnologijo, ki je zdaj znana ali razvita v nadaljevanju, in vključuje našo uporabo vašega imena, imena podjetja in imena franšize, kot je ustrezno, ter katere koli blagovne znamke, storitvene znamke, trgovskih imen, logotipov, ter osebne in komercialne slike, ki jih posredujete. Odpovedujete se vsem moralnim pravicam v svojih prispevkih in jamčite, da moralne pravice v vaših prispevkih niso bile drugače uveljavljene.

Ne uveljavljamo nobenega lastništva nad vašimi prispevki. Obdržite polno lastništvo nad vsemi svojimi prispevki in morebitnimi pravicami intelektualne lastnine ali drugimi lastniškimi pravicami, povezanimi z vašimi prispevki. Ne odgovarjamo za nobene izjave ali predstavitve v vaših prispevkih, ki jih posredujete na katerem koli področju v storitvah. Sami ste odgovorni za svoje prispevke k storitvam in se izrecno strinjate, da nas oproščate vsakršne odgovornosti in da se vzdržite kakršnih koli pravnih postopkov proti nam v zvezi z vašimi prispevki.

Imamo pravico, da po lastni in absolutni presoji (1) uredimo, redigiramo ali kako drugače spremenimo katere koli prispevke; (2) za ponovno kategorizacijo vseh prispevkov, da jih postavite na primernejša mesta v storitvah; in (3) za vnaprejšnje preverjanje ali brisanje vseh prispevkov kadar koli in iz katerega koli razloga, brez obvestila. Nismo dolžni spremljati vaših prispevkov.

11. Smernice za preglede

V storitvah vam lahko zagotovimo območja, kjer lahko pustite ocene ali ocene. Ko objavljate recenzijo, morate izpolnjevati naslednja merila: (1) imeti morate izkušnje iz prve roke z osebo/pravnim subjektom, ki ga pregledujemo; (2) vaše ocene ne smejo vsebovati žaljivega preklinjanja ali žaljivega, rasističnega, žaljivega ali sovražnega jezika; (3) vaše ocene ne smejo vsebovati diskriminatornih sklicevanj na podlagi vere, rase, spola, nacionalnega porekla, starosti, zakonskega stanu, spolne usmerjenosti ali invalidnosti; (4) vaše ocene ne smejo vsebovati sklicevanj na nezakonite dejavnosti; (5) če objavljate negativne ocene, ne smete biti povezani s konkurenti; (6) ne smete sklepati o zakonitosti ravnanja; (7) ne smete objavljati lažnih ali zavajajočih izjav; in (8) ne smete organizirati kampanje, ki spodbuja druge k objavljanju ocen, pozitivnih ali negativnih.

Po lastni presoji lahko sprejmemo, zavrnemo ali odstranimo ocene. Nimamo nikakršne obveznosti preverjanja mnenj ali brisanja mnenj, tudi če kdo meni, da so ocene sporne ali netočne. Mnenj ne podpiramo in ne predstavljajo nujno naših mnenj ali stališč katerega koli od naših povezanih podjetij ali partnerjev. Ne prevzemamo odgovornosti za noben pregled ali za kakršne koli zahtevke, obveznosti ali izgube, ki izhajajo iz pregleda. Z objavo ocene nam podeljujete trajno, neizključno, svetovno, brezplačno, v celoti plačano, prenosljivo in podlicencirano pravico in licenco za reprodukcijo, spreminjanje, prevajanje, prenos na kakršen koli način, prikazovanje, izvajanje in /ali distribuirati vso vsebino v zvezi z pregledom.

12. Licenca za mobilne/namizne aplikacije

Uporabite licenco

Če do storitev dostopate prek aplikacije, vam podeljujemo preklicno, neizključno, neprenosljivo in omejeno pravico do namestitve in uporabe aplikacije na brezžičnih elektronskih napravah, ki so v vaši lasti ali pod vašim nadzorom, ter do dostopa in uporabe aplikacije na takšne naprave strogo v skladu z določili in pogoji te licence za mobilne aplikacije, vsebovane v teh pravnih pogojih. Ne smete: (1) Razen kot to dovoljuje veljavna zakonodaja, dekompilirati, izvajati obratnega inženiringa, razstavljati, poskušati izpeljati izvorno kodo ali dešifrirati aplikacije; (2) narediti kakršne koli spremembe, prilagoditve, izboljšave, izboljšave, prevode ali izpeljanke iz aplikacije; (3) kršili veljavne zakone, pravila ali predpise v zvezi z vašim dostopom ali uporabo aplikacije; (4) odstraniti, spremeniti ali zakriti katero koli obvestilo o lastništvu (vključno z obvestilom o avtorskih pravicah ali blagovni znamki), ki smo ga objavili mi ali dajalci licence za aplikacijo; (5) uporabljati aplikacijo za kakršno koli prizadevanje za ustvarjanje prihodkov, komercialno podjetje ali drug namen, za katerega ni zasnovana ali namenjena; (6) dati aplikacijo na voljo prek omrežja ali drugega okolja, ki omogoča dostop ali uporabo več napravam ali uporabnikom hkrati; (7) uporabljati aplikacijo za ustvarjanje izdelka, storitve ali programske opreme, ki je neposredno ali posredno konkurenčna ali kakor koli nadomešča aplikacijo; (8) uporabljati aplikacijo za pošiljanje samodejnih poizvedb na katero koli spletno stran ali za pošiljanje neželene komercialne e-pošte; ali (9) uporabljati katere koli lastniške informacije ali katerega koli od naših vmesnikov ali naše druge intelektualne lastnine pri oblikovanju, razvoju, izdelavi, licenciranju ali distribuciji kakršnih koli aplikacij, dodatkov ali naprav za uporabo z aplikacijo.

Naprave Apple in Android

Naslednji pogoji veljajo, ko za dostop do storitev uporabljate aplikacijo, pridobljeno iz trgovine Apple Store ali Google Play (vsak je »distributer aplikacij«): (1) licenca, ki vam je bila podeljena za našo aplikacijo, je omejena na neprenosljivo licenco za uporabo aplikacije v napravi, ki uporablja operacijski sistem Apple iOS ali Android, kot je ustrezno, in v skladu s pravili uporabe, določenimi v pogojih storitve ustreznega distributerja aplikacij; (2) odgovorni smo za zagotavljanje kakršnih koli vzdrževalnih in podpornih storitev v zvezi z aplikacijo, kot je določeno v določilih in pogojih te licence za mobilno aplikacijo, vsebovane v teh pravnih pogojih, ali kot drugače zahteva veljavna zakonodaja, in potrjujete, da vsak distributer aplikacije ni dolžan nuditi nobenih storitev vzdrževanja in podpore v zvezi z aplikacijo; (3) v primeru, da aplikacija ne izpolnjuje katerega koli veljavnega jamstva, lahko o tem obvestite ustreznega distributerja aplikacije, distributer aplikacije pa lahko v skladu s svojimi pogoji in pravilniki vrne plačano kupnino, če obstaja za aplikacijo in v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, distributer aplikacije ne bo imel nobene druge garancijske obveznosti v zvezi z aplikacijo; (4) izjavljate in jamčite, da (i) se ne nahajate v državi, za katero velja embargo vlade ZDA ali ki jo je vlada ZDA označila za državo, ki "podpira teroriste", in (ii) niste uvrščen na seznam prepovedanih ali omejenih strank vlade ZDA; (5) pri uporabi aplikacije morate upoštevati veljavne pogodbene pogoje tretjih oseb, npr. če imate aplikacijo VoIP, pri uporabi aplikacije ne smete kršiti njihove pogodbe o brezžični podatkovni storitvi; in (6) potrjujete in se strinjate, da so distributerji aplikacij tretji upravičenci do določil in pogojev v tej licenci za mobilne aplikacije, vsebovane v teh pravnih pogojih, ter da ima vsak distributer aplikacije pravico (in se bo štelo, da je sprejel pravica) za uveljavljanje določil in pogojev v tej licenci za mobilne aplikacije, vsebovane v teh pravnih pogojih proti vam kot tretjemu upravičencu.

13. Socialni mediji

Kot del funkcionalnosti storitev lahko svoj račun povežete s spletnimi računi, ki jih imate pri ponudnikih storitev tretjih oseb (vsak tak račun je »Račun tretje osebe«), tako da: (1) zagotovite svoj Račun tretje osebe podatke za prijavo prek storitev; ali (2) omogočanje dostopa do vašega računa tretje osebe, kot je dovoljeno v skladu z veljavnimi pogoji, ki urejajo vašo uporabo vsakega računa tretje osebe. Izjavljate in jamčite, da ste upravičeni do tega, da nam razkrijete svoje podatke za prijavo v račun tretje osebe in/ali nam omogočite dostop do vašega računa tretje osebe, ne da bi pri tem kršili kateri koli od pogojev in določil, ki urejajo vašo uporabo veljavnih Račun tretje osebe in ne da bi nas obvezovali k plačilu kakršnih koli pristojbin ali da bi za nas veljale kakršne koli omejitve uporabe, ki jih naloži ponudnik storitev tretje osebe za račun tretje osebe. Če nam dovolite dostop do katerega koli računa tretje osebe, razumete, da (1) lahko dostopamo, damo na voljo in shranimo (če je primerno) katero koli vsebino, ki ste jo posredovali in shranili v svojem računu tretje osebe (»družabno omrežje Vsebina«), tako da je na voljo v storitvah in prek njih prek vašega računa, vključno brez omejitev s kakršnimi koli seznami prijateljev in (2) da lahko predložimo in prejmemo dodatne informacije v vaš račun tretje osebe, kolikor ste obveščeni, ko se povežete svoj račun z računom tretje osebe. Odvisno od računov tretjih oseb, ki jih izberete, in v skladu z nastavitvami zasebnosti, ki ste jih nastavili v teh računih tretjih oseb, so lahko osebno določljivi podatki, ki jih objavite v svojih računih tretjih oseb, na voljo v in prek vašega računa v storitvah. Upoštevajte, da če račun tretje osebe ali povezana storitev postane nedosegljiva ali naš dostop do takega računa tretje osebe prekine ponudnik storitev tretje osebe, potem vsebina družbenega omrežja morda ne bo več na voljo v in prek storitev. Povezavo med svojim računom v storitvah in računi tretjih oseb boste lahko kadar koli onemogočili. UPOŠTEVAJTE, DA VAŠ RAZMERJE Z DRUGIMI PONUDNIKI STORITEV, POVEZANIH Z VAŠimi RAČUNI TRETJIH OSEB, UREJA IZKLJUČNO VAŠA POGODBA(-E) S TAKŠNIMI PONUDNIKI STORITEV TRETJIH OSEB. Ne trudimo se pregledati nobene vsebine družbenega omrežja za kakršen koli namen, vključno, a ne omejeno na, glede točnosti, zakonitosti ali nekršitve, in nismo odgovorni za nobeno vsebino družbenega omrežja. Potrjujete in se strinjate, da lahko dostopamo do vašega e-poštnega imenika, povezanega z računom tretje osebe, in vašega seznama stikov, shranjenega v vaši mobilni napravi ali tabličnem računalniku, izključno za namene identifikacije in obveščanja o tistih stikih, ki so se tudi registrirali za uporabo storitev. . Povezavo med storitvami in vašim računom tretje osebe lahko deaktivirate tako, da stopite v stik z nami prek spodnjih kontaktnih podatkov ali prek nastavitev računa (če je na voljo). Poskušali bomo izbrisati vse podatke, shranjene na naših strežnikih, pridobljene prek takega računa tretje osebe, razen uporabniškega imena in slike profila, ki postaneta povezana z vašim računom.

14. Spletna mesta in vsebina tretjih oseb

Storitve lahko vsebujejo (ali pa ste morda poslani prek spletnega mesta ali aplikacije) povezave do drugih spletnih mest (»spletna mesta tretjih oseb«) kot tudi članke, fotografije, besedila, grafike, slike, dizajne, glasbo, zvok, video, informacije , aplikacije, programska oprema in druga vsebina ali predmeti, ki pripadajo ali izvirajo od tretjih oseb (»vsebina tretjih oseb«). Takšnih spletnih mest tretjih oseb in vsebine tretjih oseb ne preiskujemo, spremljamo ali preverjamo glede točnosti, ustreznosti ali popolnosti in nismo odgovorni za nobena spletna mesta tretjih oseb, do katerih dostopate prek storitev, ali katero koli objavljeno vsebino tretjih oseb. na, na voljo prek ali nameščeno iz storitev, vključno z vsebino, natančnostjo, žaljivostjo, mnenji, zanesljivostjo, praksami zasebnosti ali drugimi politikami ali vsebovanimi na spletnih mestih tretjih oseb ali vsebini tretjih oseb. Vključitev, povezovanje ali dovoljevanje uporabe ali namestitve katerega koli spletnega mesta tretjih oseb ali katere koli vsebine tretjih oseb ne pomeni, da jih odobravamo ali podpiramo. Če se odločite zapustiti storitve in dostopati do spletnih mest tretjih oseb ali uporabiti ali namestiti katero koli vsebino tretjih oseb, to storite na lastno odgovornost in zavedati se morate, da ti pravni pogoji ne veljajo več. Morate pregledati veljavne pogoje in pravilnike, vključno s praksami glede zasebnosti in zbiranja podatkov, za katero koli spletno stran, do katere se pomaknete iz storitev, ali v zvezi s katero koli aplikacijo, ki jo uporabljate ali namestite iz storitev. Vsi nakupi, ki jih opravite prek spletnih mest tretjih oseb, bodo opravljeni prek drugih spletnih mest in od drugih podjetij, pri čemer ne prevzemamo nobene odgovornosti v zvezi s takimi nakupi, ki so izključno med vami in zadevno tretjo osebo. Strinjate se in potrjujete, da ne podpiramo izdelkov ali storitev, ki so na voljo na spletnih mestih tretjih oseb, in nas ne boste krivili za nobeno škodo, ki bi jo povzročil vaš nakup takih izdelkov ali storitev. Poleg tega nas ne boste krivili za kakršno koli izgubo, ki ste jo utrpeli, ali škodo, povzročeno vam, v zvezi z vsebino tretjih oseb ali kakršnim koli stikom s spletnimi stranmi tretjih oseb ali izhajajo iz njih.

15. Oglaševalci

Oglaševalcem dovoljujemo prikazovanje svojih oglasov in drugih informacij na določenih področjih storitev, kot so oglasi v stranski vrstici ali oglasi v pasicah. Mi preprosto zagotovimo prostor za objavo takšnih oglasov in nimamo nobenega drugega odnosa z oglaševalci.

16. Upravljanje storitev

Pridržujemo si pravico, ne pa obveznosti, da: (1) spremljamo storitve glede kršitev teh pravnih pogojev; (2) ustrezno pravno ukrepamo proti vsakomur, ki po naši lastni presoji krši zakon ali te pravne pogoje, vključno brez omejitev s prijavo takega uporabnika organom pregona; (3) po lastni presoji in brez omejitev zavrnemo, omejimo dostop do, omejimo razpoložljivost ali onemogočimo (v obsegu, ki je tehnološko izvedljiv) katerega koli od vaših prispevkov ali katerega koli njegovega dela; (4) po lastni presoji in brez omejitev, obvestila ali odgovornosti odstranimo iz storitev ali drugače onemogočimo vse datoteke in vsebino, ki so prevelike ali kakor koli obremenjujoče za naše sisteme; in (5) kako drugače upravljamo storitve na način, ki je namenjen zaščiti naših pravic in lastnine ter omogočanju pravilnega delovanja storitev.

17. Politika zasebnosti

Skrbimo za zasebnost in varnost podatkov. Preglejte naš pravilnik o zasebnosti. Z uporabo storitev se strinjate, da vas zavezuje naš pravilnik o zasebnosti, ki je vključen v te pravne pogoje. Upoštevajte, da storitve gostujejo v Združenih državah. Če do storitev dostopate iz katere koli druge regije sveta z zakoni ali drugimi zahtevami, ki urejajo zbiranje, uporabo ali razkritje osebnih podatkov, ki se razlikujejo od veljavnih zakonov v Združenih državah, potem z vašo nadaljnjo uporabo storitev prenašate svoje podatke v Združene države in izrecno soglašate, da se vaši podatki prenesejo in obdelajo v Združenih državah.

18. Obvestilo in pravilnik o Zakonu o avtorskih pravicah v digitalnem tisočletju (DMCA).

Obvestila

Spoštujemo pravice intelektualne lastnine drugih. Če menite, da kakršno koli gradivo, ki je na voljo v storitvah ali prek njih, krši avtorske pravice, ki jih imate ali nadzirate, o tem nemudoma obvestite našega pooblaščenega zastopnika za avtorske pravice z uporabo spodaj navedenih kontaktnih podatkov (»obvestilo«). Kopija vašega obvestila bo poslana osebi, ki je objavila ali shranila gradivo, naslovljeno v obvestilu. Upoštevajte, da ste lahko v skladu z zvezno zakonodajo odgovorni za škodo, če v obvestilu podate napačne navedbe. Če torej niste prepričani, da gradivo, ki je v storitvah ali je povezano z njimi, krši vaše avtorske pravice, se morate najprej obrniti na odvetnika.

Vsa obvestila morajo izpolnjevati zahteve DMCA 17 USC § 512(c)(3) in vključevati naslednje informacije: (1) fizični ali elektronski podpis osebe, pooblaščene za delovanje v imenu lastnika izključne pravice, ki je domnevno kršeno; (2) identifikacijo avtorsko zaščitenega dela, za katerega se domneva, da so bile kršene, ali, če obvestilo zajema več avtorsko zaščitenih del v storitvah, reprezentativen seznam takih del v storitvah; (3) identifikacijo materiala, za katerega se trdi, da krši avtorske pravice ali da je predmet kršitvene dejavnosti in ki ga je treba odstraniti ali dostop do katerega je treba onemogočiti, ter razumno zadostne informacije, ki nam omogočajo, da poiščemo gradivo; (4) informacije, ki so razumno zadostne, da lahko stopimo v stik s stranko, ki se pritožuje, kot so naslov, telefonska številka in, če je na voljo, e-poštni naslov, na katerem je mogoče stopiti v stik s stranko, ki se pritožuje; (5) izjavo, da stranka, ki se je pritožila, v dobri veri verjame, da uporaba gradiva na način, ki je predmet pritožbe, ni dovoljena s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika ali zakona; in (6) izjavo, da so informacije v obvestilu točne in pod kaznijo krive prisege, da je pritožnik pooblaščen za delovanje v imenu lastnika izključne pravice, ki je domnevno kršena.

Ugovor na pritožbo

Če menite, da je bilo vaše avtorsko zaščiteno gradivo odstranjeno iz storitev zaradi napake ali napačne identifikacije, lahko [nam/našemu imenovanemu agentu za avtorske pravice] pošljete pisni ugovor na pritožbo z uporabo spodaj navedenih kontaktnih podatkov (»ugovor na pritožbo« ). Da bi bil vaš ugovor na pritožbo v skladu z DMCA učinkovit, mora vaš ugovor na pritožbo v bistvu vključevati naslednje: (1) identifikacijo materiala, ki je bil odstranjen ali onemogočen, in lokacijo, na kateri se je material pojavil, preden je bil odstranjen ali onemogočen; (2) izjavo, da se strinjate s pristojnostjo zveznega okrožnega sodišča, v katerem je vaš naslov, ali če je vaš naslov zunaj Združenih držav, za katero koli sodno okrožje, v katerem se nahajamo; (3) izjavo, da boste sprejeli vročitev postopka od stranke, ki je vložila obvestilo, ali zastopnika stranke; (4) vaše ime, naslov in telefonsko številko; (5) izjavo pod kaznijo za krivo prisego, da v dobri veri verjamete, da je bilo zadevno gradivo odstranjeno ali onemogočeno zaradi napake ali napačne identifikacije gradiva, ki ga je treba odstraniti ali onemogočiti; in (6) vaš fizični ali elektronski podpis.

Če nam pošljete veljaven, pisni ugovor na pritožbo, ki izpolnjuje zgoraj opisane zahteve, bomo obnovili vaše odstranjeno ali onemogočeno gradivo, razen če najprej prejmemo obvestilo stranke, ki je vložila obvestilo, ki nas obvešča, da je ta stranka vložila tožbo na sodišču, da bi vam preprečila ukvarjanje s kršitveno dejavnostjo, povezano z zadevnim gradivom. Upoštevajte, da ste morda odgovorni za škodo, vključno s stroški in odvetniškimi honorarji, če bistveno napačno navedete, da je bila onemogočena ali odstranjena vsebina odstranjena pomotoma ali zaradi napačne identifikacije. Vložitev lažnega ugovora na pritožbo pomeni krivo prisego.

Imenovani agent za avtorske pravice

Vitzo LLC
Attn: Copyright Agent
1603 Capitol Avenue
Apartma 413A #3131
Cheyenne, WY 82001
Združene države
webmaster@viddly.net

19. Trajanje in odpoved

Ti pravni pogoji ostanejo v polni veljavi, dokler uporabljate storitve. BREZ OMEJITVE KAKRŠNEKOLI DRUGE DOLOČBE TEH PRAVNIH POGOJEV, SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO, DA PO NAŠI IZKLJUČNI PRESOJI IN BREZ OBVESTILA ALI ODGOVORNOSTI ZAVRNIMO DOSTOP DO IN UPORABO STORITEV (VKLJUČNO Z BLOKIRANJEM DOLOČENIH NASLOVOV IP) KATERIKOLI OSEBI IZ KAKRŠNEGA KOLI RAZLOGA ALI ZARADI BREZ RAZLOGA, VKLJUČNO, BREZ OMEJITVE, ZA KRŠITEV KAKRŠNEKOLI ZAJAVE, GARANCIJE ALI ZAVEZE V TEH PRAVNIH POGOJIH ALI KAKRŠNEGA KOLI VELJAVNEGA ZAKONA ALI PREDPISA. VAŠO UPORABO ALI SODELOVANJE V STORITVAH LAHKO PRENEHATE ALI IZBRIŠETE VAŠ RAČUN IN KAKRŠNO KOLI VSEBINO ALI INFORMACIJO, KI STE JIH OBJAVILI KADAR KOLI ČAS, BREZ OPOZORILA, PO NAŠI IZKLJUČNI PRESOJI.

Če iz kakršnega koli razloga prekinemo ali začasno blokiramo vaš račun, se vam prepoveduje registracija in ustvarjanje novega računa pod vašim imenom, lažnim ali izposojenim imenom ali imenom katere koli tretje osebe, tudi če morda delujete v imenu tretje osebe. zabava. Poleg ukinitve ali začasne blokade vašega računa si pridržujemo pravico do ustreznih pravnih ukrepov, vključno z uveljavljanjem civilnih, kazenskih in prepovednih pravnih sredstev, vendar ne omejeno nanje.

20. Spremembe in prekinitve

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji brez predhodnega obvestila kadar koli in iz kakršnega koli razloga spremenimo, spremenimo ali odstranimo vsebino storitev. Vendar nismo dolžni posodabljati nobenih informacij o naših storitvah. Vam ali kateri koli tretji osebi ne bomo odgovorni za kakršno koli spremembo, spremembo cene, začasno ukinitev ali prekinitev storitev.

Ne moremo zagotoviti, da bodo storitve na voljo ves čas. Morda bomo imeli težave s strojno, programsko opremo ali druge težave ali bomo morali izvesti vzdrževanje, povezano s storitvami, kar povzroči prekinitve, zamude ali napake. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga spremenimo, revidiramo, posodobimo, začasno prekinemo, prekinemo ali drugače spremenimo storitve, ne da bi vas obvestili. Strinjate se, da ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za kakršno koli izgubo, škodo ali neprijetnosti, ki jih povzroči vaša nezmožnost dostopa do storitev ali njihove uporabe med izpadom ali prekinitvijo storitev. Nič v teh pravnih pogojih nas ne zavezuje k vzdrževanju in podpori storitev ali zagotavljanju kakršnih koli popravkov, posodobitev ali izdaj v zvezi s tem.

21. Veljavno pravo

Te pravne pogoje in vašo uporabo storitev urejajo in razlagajo v skladu z zakoni zvezne države Wyoming, ki veljajo za pogodbe, sklenjene in se v celoti izvajajo v zvezni državi Wyoming, ne glede na navzkrižje zakonskih načel.

22. Reševanje sporov

Neformalna pogajanja

Za pospešitev reševanja in nadzor stroškov morebitnih sporov, polemik ali zahtevkov v zvezi s temi pravnimi pogoji (vsak »Spor« in skupaj »Spori«), ki jih vložite vi ali mi (posamezno, »Stranka« in skupaj, »Stranki«), se stranki strinjata, da se bosta najprej neformalno poskušali pogajati o katerem koli sporu (razen tistih sporov, ki so izrecno navedeni spodaj) vsaj trideset (30) dni pred začetkom arbitraže. Takšna neformalna pogajanja se začnejo po pisnem obvestilu ene pogodbenice drugi pogodbenici.

Zavezujoča arbitraža

Če stranki ne moreta rešiti spora z neformalnimi pogajanji, se bo spor (razen sporov, ki so izrecno izključeni spodaj) dokončno in izključno rešil z zavezujočo arbitražo. RAZUMETE, DA BI IMELI BREZ TE DOLOČBE PRAVICO DO TOŽBE NA SODIŠČU IN DO POROTNEGA SOJENJA. Arbitraža se začne in vodi v skladu s Pravili komercialne arbitraže Ameriškega arbitražnega združenja ("AAA") in, kjer je primerno, z dodatnimi postopki AAA za potrošniške spore ("AAA potrošniška pravila"), ki sta na voljo na Spletna stran AAA www.adr.org. Vaše stroške arbitraže in vaš delež nadomestila arbitru urejajo potrošniška pravila AAA in, kjer je primerno, omejujejo potrošniška pravila AAA. Če arbiter ugotovi, da so ti stroški previsoki, bomo plačali vse arbitražne pristojbine in stroške. Arbitraža se lahko vodi osebno, s predložitvijo dokumentov, po telefonu ali preko spleta. Arbiter bo odločitev sprejel v pisni obliki, vendar mu ni treba podati izjave o razlogih, razen če tega ne zahteva katera koli pogodbenica. Arbiter mora upoštevati veljavno zakonodajo in vsako razsodbo je mogoče izpodbijati, če arbiter tega ne stori. Razen če veljavna pravila AAA ali veljavna zakonodaja zahtevajo drugače, bo arbitraža potekala v Wyomingu. Razen če ni drugače določeno v tej pogodbi, lahko pogodbeni stranki sprožita sodni postopek, da prisilita arbitražo, prekineta postopek do arbitraže ali potrdita, spremenita, razveljavita ali izdata sodbo o razsodbi, ki jo je izdal arbiter.

Če se iz kakršnega koli razloga spor nadaljuje na sodišču in ne na arbitraži, se spor začne ali preganja na državnih in zveznih sodiščih v mestu Cheyenne, Wyoming, in pogodbenici soglašata in se odpovedujeta vsem obrambam zaradi pomanjkanja osebne pristojnosti, in forum non conveniens v zvezi s krajem in pristojnostjo takih državnih in zveznih sodišč. Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga in Enotnega zakona o transakcijah z računalniškimi informacijami (UCITA) sta izključena iz teh pravnih pogojev. V nobenem primeru se noben spor, ki ga sproži katera koli stranka in je na kakršen koli način povezan s storitvami, ne sme biti začet več kot eno (1) leto po nastanku razloga za tožbo. Če se ugotovi, da je ta določba nezakonita ali neizvršljiva, se nobena pogodbena stranka ne bo odločila za arbitražo v katerem koli sporu, ki spada v tisti del te določbe, za katerega se ugotovi, da je nezakonit ali neizvršljiv, in o takem sporu bo odločalo pristojno sodišče znotraj sodišč, navedenih za pristojnosti zgoraj, in pogodbenici se strinjata, da se podredita osebni pristojnosti tega sodišča.

Omejitve

Stranki se strinjata, da bo vsaka arbitraža omejena na spor med Strankama posamično. V polnem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, (a) nobena arbitraža ne bo združena z nobenim drugim postopkom; (b) ni pravice ali pooblastila, da bi se kateri koli spor reševal na podlagi skupinske tožbe ali da bi se uporabljali postopki skupinske tožbe; in (c) ni nobene pravice ali pooblastila za sprožitev katerega koli spora v domnevni zastopniški vlogi v imenu splošne javnosti ali katere koli druge osebe.

Izjeme pri neformalnih pogajanjih in arbitraži

Stranki se strinjata, da za naslednje spore ne veljajo zgornje določbe v zvezi z neformalnimi pogajanji in zavezujočo arbitražo: (a) kakršni koli spori, katerih cilj je uveljavitev ali zaščita ali v zvezi z veljavnostjo katere koli pravice intelektualne lastnine pogodbenice; (b) kakršen koli spor v zvezi ali izhajajoč iz obtožb o kraji, piratstvu, vdoru v zasebnost ali nepooblaščeni uporabi; in (c) kateri koli zahtevek za sodno prepoved. Če se ugotovi, da je ta določba nezakonita ali neizvršljiva, se nobena pogodbena stranka ne bo odločila za arbitražo v katerem koli sporu, ki spada v tisti del te določbe, za katerega se ugotovi, da je nezakonit ali neizvršljiv, in o takem sporu bo odločalo pristojno sodišče znotraj sodišč, navedenih za pristojnosti zgoraj, in pogodbenici se strinjata, da se podredita osebni pristojnosti tega sodišča.

23. Popravki

V storitvah so lahko informacije, ki vsebujejo tipkarske napake, netočnosti ali opustitve, vključno z opisi, cenami, razpoložljivostjo in različnimi drugimi informacijami. Pridržujemo si pravico do popravka kakršnih koli napak, netočnosti ali opustitev ter do spremembe ali posodobitve informacij o storitvah kadar koli in brez predhodnega obvestila.

24. Zavrnitev odgovornosti

STORITVE SO PONUJENE KAKŠNE SO IN KOT SO NA VOLJO. STRINJATE SE, DA BOSTE STORITVE UPORABLJALI NA LASTNO ODGOVORNOST. V NAJBOLJŠEM MERU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, ZAVRAČAMO VSAKA JAMSTVA, IZRECNA ALI NAZNAČENA, V POVEZAVI S STORITVAMI IN VAŠO UPORABO, VKLJUČNO, BREZ OMEJITEV, NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRODAJE, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN N O KRŠITVI. NE DAJEMO NOBENIH JAMSTEV ALI IZJAV GLEDE TOČNOSTI ALI POPOLNOSTI VSEBINE STORITEV ALI VSEBINE KATERIH KOLI SPLETNIH STRANI ALI MOBILNIH APLIKACIJ, POVEZANIH S STORITVAMI, IN NE PREVZEMAMO NOBENE ODGOVORNOSTI ALI ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNE KOLI (1) NAPAKE, NAPAKE, ALI NETOČNOSTI VSEBINE IN MATERIALOV, (2) OSEBNE POŠKODBE ALI PREMOŽENJSKE POŠKODBE KAKRŠNE KOLI NARAVE, KI JE POSLEDICA VAŠEGA DOSTOPA DO STORITEV IN UPORABE NJIH, (3) KAKRŠNEGA KOLI NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA DO ALI UPORABE NAŠIH VARNIH STREŽNIKOV IN/ALI KAKRŠNIH KOLI IN VSEH OSEBNIH PODATKOV IN /ALI FINANČNE INFORMACIJE, KI SO SHRANJENE V NJIH, (4) KAKRŠNA KOLI PREKINITEV ALI PRENEHANJE PRENOSA V STORITVE ALI IZ ALI, (5) KAKRŠNE KOLI TRETJE OSEBE, HROŠČI, VIRUSI, TROJANSKI KONJI ALI PODOBNO, KI JIH LAHKO PRENESE NA ALI PREK STORITEV, IN/ALI (6) KAKRŠNE KOLI NAPAKE ALI OPUSTITVE V KAKRŠNI KOLI VSEBINI IN GRADIVU ALI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI JE NASTALA KOT POSLEDICA UPORABE KAKRŠNE KOLI VSEBINE, KI JE OBJAVLJENA, PRENAŠANA ALI DRUGAČE DANA NA VOLJO PREK STORITEV. NE JAMČIMO, POTRJUJEMO, JAMČIMO ALI PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠEN KOLI IZDELEK ALI STORITEV, KI GA OGLAŠUJE ALI PONUJA TRETJA OSEBA PREKO STORITEV, KAKRŠNEGA KOLI HIPERPOVEZANEGA SPLETNEGA MESTA ALI KAKRŠNEGA KOLI SPLETNEGA MESTA ALI MOBILNE APLIKACIJE, KI JE PREDSTAVLJENA V KATERI KOLI BANNER ALI DRUGEM OGLASU POJTE, PA NE BOMO BITI STRANKA ALI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN ODGOVOREN ZA NADZOR KAKRŠNE KOLI TRANSAKCIJE MED VAMI IN KAKRŠNIMI TRETJIMI PONUDNIKI IZDELKOV ALI STORITEV. KOT PRI NAKUPU IZDELKA ALI STORITVE PREKO KATEREGA KOLI MEDIJA ALI V KATEREM KOLI OKOLJU, BOSTE MORALI UPORABLJATI NAJBOLJŠO PRESOJO IN BODITI PREVIDNI, Kjer je to primerno.

25. Omejitve odgovornosti

V NOBENEM PRIMERU MI ALI NAŠI DIREKTORJI, ZAPOSLENI ALI ZASTOPNIKI VAM ALI TRETJIM OSEBAM NE BOMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSLEDIČNO, ZGLEDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI KAZENSKO ŠKODO, VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO DOHODKOV, IZGUBO PODATKOV, ALI DRUGE ŠKODE, KI IZHAJA ZARADI VAŠE UPORABE STORITEV, TUDI ČE SMO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. NE GLEDE NA KARkoli NASPROTNEGA, KI JE TUKAJ VSEBOVANO, BO NAŠA ODGOVORNOST DO VAS ZA KAKRŠEN KOLI VZROK IN NE GLEDE NA OBLIKO DEJANJA V VSEM ČASU OMEJENA NA 50,00 USD. NEKATERI DRŽAVNI ZAKONI ZDA IN MEDNARODNI ZAKONI NE DOVOLJUJEJO OMEJITEV POSREDNIH JAMSTEV ALI IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE DOLOČENE ŠKODE. ČE TI ZAKONI VELJAJO ZA VAS, NEKATERE ALI VSE ZGORNJE ZAVRNITVE ALI OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS IN IMATE MORDA DODATNE PRAVICE.

26. Odškodnina

Strinjate se, da nas boste branili, odškodovali in varovali, vključno z našimi podružnicami, podružnicami in vsemi našimi ustreznimi uradniki, zastopniki, partnerji in zaposlenimi, pred kakršno koli izgubo, škodo, odgovornostjo, zahtevkom ali zahtevkom, vključno z razumnimi odvetniki. ' pristojbin in stroškov, ki jih povzroči katera koli tretja oseba zaradi ali izhajajo iz: (1) vaših prispevkov; (2) uporaba storitev; (3) kršitev teh pravnih pogojev; (4) kakršne koli kršitve vaših zagotovil in jamstev, navedenih v teh pravnih pogojih; (5) vašo kršitev pravic tretje osebe, vključno, vendar ne omejeno na pravice intelektualne lastnine; ali (6) kakršnega koli očitnega škodljivega dejanja do katerega koli drugega uporabnika storitev, s katerim ste se povezali prek storitev. Ne glede na zgoraj navedeno si pridržujemo pravico, da na vaše stroške prevzamemo izključno obrambo in nadzor nad katero koli zadevo, za katero ste nam dolžni plačati odškodnino, in se strinjate, da boste na vaše stroške sodelovali pri naši obrambi takih zahtevkov. Potrudili se bomo, da vas bomo obvestili o kakršnih koli takih zahtevkih, dejanjih ali postopkih, ki so predmet te odškodnine, ko bomo zanje izvedeli.

27. Uporabniški podatki

Hranili bomo določene podatke, ki jih posredujete storitvam za namene upravljanja delovanja storitev, kot tudi podatke v zvezi z vašo uporabo storitev. Čeprav izvajamo redne rutinske varnostne kopije podatkov, ste sami odgovorni za vse podatke, ki jih posredujete ali se nanašajo na katero koli dejavnost, ki ste jo izvedli z uporabo storitev. Strinjate se, da do vas ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za kakršno koli izgubo ali poškodovanje takih podatkov, in se s tem odpovedujete kakršni koli pravici do tožbe proti nam, ki izhaja iz kakršne koli takšne izgube ali poškodovanja takih podatkov.

28. Elektronske komunikacije, transakcije in podpisi

Obisk storitev, pošiljanje e-pošte in izpolnjevanje spletnih obrazcev predstavljajo elektronsko komunikacijo. Strinjate se s prejemanjem elektronskih sporočil in soglašate, da vse pogodbe, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih posredujemo elektronsko, po e-pošti in v storitvah, izpolnjujejo vse pravne zahteve, da je takšno sporočilo pisno. STRINJATE SE Z UPORABO ELEKTRONSKIH PODPISOV, POGODB, NAROČIL IN DRUGIH ZAPISOV TER Z ELEKTRONSKIM DOSTAVLJANJEM OBVESTIL, POLITIK IN ZAPISOV O TRANSAKCIJAH, KI JIH ZAČNEMO ALI DOKONČAMO MI ALI PREK STORITEV. S tem se odpovedujete kakršnim koli pravicam ali zahtevam v skladu s kakršnimi koli statuti, predpisi, pravili, odloki ali drugimi zakoni v kateri koli jurisdikciji, ki zahtevajo originalni podpis ali dostavo ali hrambo neelektronskih zapisov, ali plačilom ali odobritvi kreditov na kakršen koli drug način. kot elektronska sredstva.

29. Uporabniki in prebivalci Kalifornije

Če katera koli pritožba pri nas ni zadovoljivo rešena, se lahko pisno obrnete na enoto za pomoč pri pritožbah oddelka za potrošniške storitve kalifornijskega ministrstva za potrošniške zadeve na 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 ali po telefonu. na (800) 952-5210 ali (916) 445-1254.

30. Razno

Ti pravni pogoji in vse politike ali pravila delovanja, ki smo jih objavili v storitvah ali v zvezi s storitvami, predstavljajo celotno pogodbo in dogovor med vami in nami. Naše nezmožnost uveljavljanja ali uveljavljanja katere koli pravice ali določbe teh pravnih pogojev ne velja kot odpoved taki pravici ali določbi. Ti pravni pogoji veljajo v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Katero koli ali vse svoje pravice in obveznosti lahko kadar koli prenesemo na druge. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli izgubo, škodo, zamudo ali neukrepanje, ki je posledica katerega koli vzroka, ki je zunaj našega razumnega nadzora. Če se ugotovi, da je katera koli določba ali del določbe teh pravnih pogojev nezakonita, nična ali neizvršljiva, se ta določba ali del določbe šteje za ločljivo od teh pravnih pogojev in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost morebitnih preostalih določb. Zaradi teh pravnih pogojev ali uporabe storitev med vami in nami ni nobenega skupnega podjetja, partnerstva, zaposlitve ali posredniškega razmerja. Strinjate se, da se ti pravni pogoji ne bodo razlagali proti nam, ker ste jih pripravili. S tem se odpovedujete kakršni koli in vsem obrambam, ki jih morda imate na podlagi elektronske oblike teh pravnih pogojev in pomanjkanja podpisa strank za izvajanje teh pravnih pogojev.

31. Kontaktirajte nas

Če želite rešiti pritožbo v zvezi s storitvami ali prejeti dodatne informacije o uporabi storitev, se obrnite na nas po e-pošti na webmaster@viddly.net ali po pošti na:

Vitzo LLC
1603 Capitol Avenue
Apartma 413A #3131
Cheyenne, WY 82001
Združene države

Viddly je namenjen prenosu videoposnetkov brez avtorskih pravic ali za namene poštene uporabe.
Ne dopuščamo prenosa avtorsko zaščitenega gradiva, razen če (a) ste lastnik vsebine, (b) ste pridobili soglasje lastnika vsebine ali (c) nameravate uporabiti gradivo samo za pošteno uporabo.

Pravno

pomoč

© Viddly 2024 -

Izdelal Vitzo z ☕