Bepalings en voorwaardes

Effektiewe datum: 10 Februarie 2024
Laas opgedateer op: 10 Februarie 2024

Ooreenstemming met ons Regsbepalings

Ons is Vitzo LLC ("Maatskappy," "ons," "ons," "ons"), 'n maatskappy geregistreer in Wyoming, Verenigde State by 1603 Capitol Avenue, Suite 413A #3131, Cheyenne, WY 82001.

Ons bedryf die webwerf viddly.net (die "werf") sowel as enige ander verwante produkte en dienste wat verwys na of skakel na hierdie wetlike bepalings (die "wettige bepalings") (gesamentlik, die "Dienste").

Jy kan ons per e-pos kontak by webmaster@viddly.net.

Hierdie Regsbepalings vorm 'n wetlik bindende ooreenkoms wat tussen jou gemaak is, hetsy persoonlik of namens 'n entiteit ("jy"), en Vitzo LLC, met betrekking tot jou toegang tot en gebruik van die Dienste. Jy stem in dat deur toegang tot die Dienste te verkry, jy al hierdie Regsbepalings gelees het, verstaan ​​en ingestem het om gebonde te wees aan al hierdie Regsbepalings. INDIEN JY NIE MET AL HIERDIE WETLIKE BEPALINGS SAAMSTEM NIE, DAN WORD JY UITDRUKKELIJK VERBY OM DIE DIENSTE TE GEBRUIK EN MOET JY ONMIDDELLIK STAK.

Aanvullende bepalings en voorwaardes of dokumente wat van tyd tot tyd op die Dienste geplaas kan word, word hierby uitdruklik deur verwysing hierby ingesluit. Ons behou die reg voor om, na ons uitsluitlike goeddunke, van tyd tot tyd veranderinge of wysigings aan hierdie Regsbepalings aan te bring. Ons sal jou in kennis stel van enige veranderinge deur die "Laas opgedateer" datum van hierdie Regsbepalings op te dateer, en jy doen afstand van enige reg om spesifieke kennisgewing van elke sodanige verandering te ontvang. Dit is jou verantwoordelikheid om hierdie Regsbepalings periodiek na te gaan om op hoogte te bly van opdaterings. Jy sal onderhewig wees aan, en sal geag word bewus gemaak te wees van en aanvaar te wees, die veranderinge in enige hersiene Regsbepalings deur jou voortgesette gebruik van die Dienste na die datum waarop sodanige hersiene Regsbepalings geplaas is.

Alle gebruikers wat minderjarig is in die jurisdiksie waarin hulle woon (gewoonlik onder die ouderdom van 18) moet die toestemming hê van, en direk onder toesig van hul ouer of voog wees om die Dienste te gebruik. As jy minderjarig is, moet jy jou ouer of voog hierdie Regsbepalings laat lees en daartoe instem voordat jy die Dienste gebruik.

Ons beveel aan dat jy 'n afskrif van hierdie Regsbepalings vir jou rekords druk.

1. ONS DIENSTE

Die inligting wat verskaf word wanneer die dienste gebruik word, is nie bedoel vir verspreiding aan of gebruik deur enige persoon of entiteit in enige jurisdiksie of land waar sodanige verspreiding of gebruik strydig met wet of regulasie sou wees of wat ons aan enige registrasievereiste binne sodanige jurisdiksie of land. Gevolglik doen daardie persone wat kies om toegang tot die Dienste vanaf ander liggings te verkry dit op hul eie inisiatief en is uitsluitlik verantwoordelik vir nakoming van plaaslike wette, indien en tot die mate wat plaaslike wette van toepassing is.

Die dienste is nie aangepas om te voldoen aan industriespesifieke regulasies (Wet op Gesondheidsversekering oordraagbaarheid en aanspreeklikheid (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), ens.), so as jou interaksies aan sulke wette onderwerp sou word, mag jy nie gebruik die dienste. Jy mag nie die dienste gebruik op 'n manier wat die Gramm-Leach-Bliley-wet (GLBA) sal oortree nie.

2. INTELLEKTUELE EIENDOMSREGTE

Ons intellektuele eiendom

Ons is die eienaar of die lisensiehouer van alle intellektuele eiendomsregte in ons Dienste, insluitend alle bronkode, databasisse, funksionaliteit, sagteware, webwerf-ontwerpe, oudio, video, teks, foto's en grafika in die Dienste (gesamentlik die "Inhoud" ), sowel as die handelsmerke, diensmerke en logo's daarin vervat (die "Merke").

Ons inhoud en handelsmerke word beskerm deur kopiereg- en handelsmerkwette (en verskeie ander intellektuele eiendomsregte en onbillike mededingingswette) en verdrae in die Verenigde State en regoor die wêreld.

Die Inhoud en Merke word verskaf in of deur die Dienste "AS IS" slegs vir jou persoonlike, nie-kommersiële gebruik of interne besigheidsdoeleindes.

Jou gebruik van ons dienste

Onderhewig aan jou nakoming van hierdie Regsbepalings, insluitend die "VERBODE AKTIWITEITE"-afdeling hieronder, gee ons aan jou 'n nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, herroepbare lisensie om:

 • toegang tot die dienste; en

 • laai of druk 'n kopie van enige gedeelte van die Inhoud waartoe jy behoorlik toegang verkry het.


uitsluitlik vir jou persoonlike, nie-kommersiële gebruik of interne besigheidsdoeleindes.

Behalwe soos uiteengesit in hierdie afdeling of elders in ons Regsbepalings, mag geen deel van die dienste en geen inhoud of merke gekopieer, gereproduseer, saamgevoeg, herpubliseer, opgelaai, geplaas, in die openbaar vertoon, geënkodeer, vertaal, versend, versprei, verkoop word nie , gelisensieer, of andersins uitgebuit vir enige kommersiële doel hoegenaamd, sonder ons uitdruklike vooraf skriftelike toestemming.

Indien jy enige gebruik wil maak van die Dienste, Inhoud of Merke anders as soos uiteengesit in hierdie afdeling of elders in ons Regsbepalings, rig asseblief jou versoek aan: webmaster@viddly.net. As ons jou ooit die toestemming verleen om enige deel van ons Dienste of Inhoud te plaas, te reproduseer of in die openbaar te vertoon, moet jy ons identifiseer as die eienaars of lisensiehouers van die Dienste, Inhoud of Merke en verseker dat enige kopiereg- of eiendomskennisgewing verskyn of is sigbaar wanneer ons ons inhoud plaas, reproduseer of vertoon.

Ons behou alle regte voor wat nie uitdruklik aan jou verleen is in en op die dienste, inhoud en merke nie.

Enige skending van hierdie Intellektuele Eiendomsregte sal 'n wesenlike skending van ons Regsbepalings uitmaak en jou reg om ons Dienste te gebruik sal onmiddellik beëindig word.

Jou voorleggings en bydraes

Gaan asseblief hierdie afdeling en die "VERBODE AKTIWITEITE"-afdeling noukeurig na voordat jy ons Dienste gebruik om die (a) regte wat jy aan ons gee en (b) verpligtinge wat jy het wanneer jy enige inhoud deur die Dienste plaas of oplaai, te verstaan.

Voorleggings : Deur enige vraag, kommentaar, voorstel, idee, terugvoer of ander inligting oor die Dienste (“Indienings”) direk aan ons te stuur, stem jy in om alle intellektuele eiendomsregte in so ’n Voorlegging aan ons toe te ken. Jy stem in dat ons hierdie Voorlegging sal besit en geregtig sal wees op die onbeperkte gebruik en verspreiding daarvan vir enige wettige doel, kommersiële of andersins, sonder erkenning of vergoeding aan jou.

Bydraes : Die Dienste kan jou nooi om te gesels, by te dra tot of deel te neem aan blogs, boodskapborde, aanlynforums en ander funksionaliteit waartydens jy inhoud en materiaal kan skep, indien, plaas, vertoon, oordra, publiseer, versprei of uitsaai aan ons of deur die Dienste, insluitend maar nie beperk nie tot teks, geskrifte, video, oudio, foto's, musiek, grafika, kommentaar, resensies, graderingvoorstelle, persoonlike inligting of ander materiaal ("Bydraes"). Enige voorlegging wat in die openbaar geplaas word, sal ook as 'n bydrae hanteer word. Jy verstaan ​​dat Bydraes sigbaar kan wees deur ander gebruikers van die Dienste en moontlik deur derdeparty-webwerwe.

Wanneer jy Bydraes plaas, gee jy aan ons 'n lisensie (insluitend die gebruik van jou naam, handelsmerke en logo's) : Deur enige Bydraes te plaas, gee jy ons 'n onbeperkte, onbeperkte, onherroeplike, ewige, nie-eksklusiewe, oordraagbare, tantieme-vrye, ten volle betaalde, wêreldwye reg en lisensie om: te gebruik, kopieer, reproduseer, versprei, verkoop, herverkoop, publiseer, uitsaai, herbetitel, berg, openbaar opvoer, in die openbaar vertoon, herformateer, vertaal, uittreksel (geheel of gedeeltelik), en ontgin jou Bydraes (insluitend, sonder beperking, jou beeld, naam en stem) vir enige doel, kommersiële, advertensies of andersins, om afgeleide werke van jou Bydraes voor te berei, of in ander werke in te sluit, en om die lisensies wat toegestaan ​​is te sublisensieer in hierdie afdeling. Ons gebruik en verspreiding kan in enige mediaformate en deur enige mediakanale plaasvind.

Hierdie lisensie sluit ons gebruik van jou naam, maatskappynaam en franchisenaam in, soos van toepassing, en enige van die handelsmerke, diensmerke, handelsname, logo's en persoonlike en kommersiële beelde wat jy verskaf.

Jy is verantwoordelik vir wat jy plaas of oplaai: Deur vir ons Voorleggings te stuur en/of Bydraes deur enige deel van die Dienste te plaas of Bydraes toeganklik te maak deur die Dienste deur jou rekening deur die Dienste aan enige van jou sosiale netwerkrekeninge te koppel, sal jy:

 • bevestig dat jy ons "VERBODE AKTIWITEITE" gelees het en daarmee saamstem en nie enige voorlegging deur die Dienste sal plaas, stuur, publiseer, oplaai of oordra of enige bydrae plaas wat onwettig, teisterend, haatlik, skadelik, lasterlik, obseen, afknouery is nie , beledigend, diskriminerend, dreigend vir enige persoon of groep, seksueel eksplisiet, vals, onakkuraat, bedrieglik of misleidend;

 • tot die mate toelaatbaar deur toepaslike wetgewing, afstand doen van enige en alle morele regte op enige sodanige Voorlegging en/of Bydrae;

 • waarborg dat enige sodanige Voorlegging en/of Bydraes oorspronklik aan jou is of dat jy die nodige regte en lisensies het om sulke Voorleggings en/of Bydraes in te dien en dat jy volle magtiging het om aan ons die bogenoemde regte met betrekking tot jou Voorleggings en /of Bydraes; en

 • waarborg en verteenwoordig dat jou voorleggings en/of bydraes nie vertroulike inligting uitmaak nie.

Jy is alleen verantwoordelik vir jou Voorleggings en/of Bydraes en jy stem uitdruklik in om ons te vergoed vir enige en alle verliese wat ons mag ly as gevolg van jou skending van (a) hierdie afdeling, (b) enige derde party se intellektuele eiendomsregte, of ( c) toepaslike wetgewing.

Ons kan jou Inhoud verwyder of wysig : Alhoewel ons geen verpligting het om enige Bydraes te monitor nie, sal ons die reg hê om enige Bydraes te enige tyd sonder kennisgewing te verwyder of te wysig as ons na ons redelike mening sulke Bydraes as skadelik beskou of in stryd is met hierdie Wet. Bepalings. As ons enige sodanige Bydraes verwyder of wysig, kan ons ook jou rekening opskort of deaktiveer en jou aan die owerhede rapporteer.

Kopieregskending

Ons respekteer die intellektuele eiendomsregte van ander. As jy glo dat enige materiaal wat op of deur die Dienste beskikbaar is, inbreuk maak op enige kopiereg wat jy besit of beheer, verwys asseblief onmiddellik na die "DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) KENNISGEWING EN BELEID" hieronder.

3. Gebruikersvoorstellings

Deur die dienste te gebruik, verteenwoordig en waarborg jy dat: (1) alle registrasie-inligting wat jy indien waar, akkuraat, aktueel en volledig sal wees; (2) u die akkuraatheid van sodanige inligting sal handhaaf en sodanige registrasie-inligting onmiddellik sal bywerk soos nodig; (3) jy het die regsbevoegdheid en jy stem in om aan hierdie Regsbepalings te voldoen; (4) jy nie 'n minderjarige is in die jurisdiksie waarin jy woon nie, of indien 'n minderjarige, jy ouerlike toestemming ontvang het om die Dienste te gebruik; (5) jy sal nie toegang tot die Dienste verkry deur outomatiese of nie-menslike middele nie, hetsy deur 'n bot, skrif of andersins; (6) jy sal nie die Dienste vir enige onwettige of ongemagtigde doel gebruik nie; en (7) jou gebruik van die Dienste nie enige toepaslike wet of regulasie sal oortree nie.

As jy enige inligting verskaf wat onwaar, onakkuraat, nie aktueel of onvolledig is nie, het ons die reg om jou rekening op te skort of te beëindig en enige en alle huidige of toekomstige gebruik van die Dienste (of enige gedeelte daarvan) te weier.

4. GEBRUIKERSREGISTRASIE

Daar kan van jou verwag word om te registreer om die Dienste te gebruik. Jy stem in om jou wagwoord vertroulik te hou en sal verantwoordelik wees vir alle gebruik van jou rekening en wagwoord. Ons behou die reg voor om 'n gebruikernaam wat jy kies te verwyder, terug te eis of te verander as ons bepaal, in ons uitsluitlike diskresie, dat sodanige gebruikersnaam onvanpas, obseen of andersins aanstootlik is.

5. Aankope en betaling

Ons aanvaar die volgende vorme van betaling:

 • Visa

 • Mastercard

 • American Express

 • Ontdek

 • PayPal

 • Bankoorplasings

 • Kriptogeldeenheid

Jy stem in om huidige, volledige en akkurate aankoop- en rekeninginligting te verskaf vir alle aankope wat via die Dienste gemaak word. Jy stem verder in om rekening- en betalingsinligting, insluitend e-posadres, betaalmetode en betaalkaartvervaldatum, onmiddellik by te werk sodat ons jou transaksies kan voltooi en jou kan kontak soos nodig. Verkoopsbelasting sal by die prys van aankope gevoeg word soos dit deur ons vereis word. Ons kan pryse enige tyd verander. Alle betalings sal in Amerikaanse dollars wees.

Jy stem in om alle kostes te betaal teen die pryse wat dan van krag is vir jou aankope en enige toepaslike versendingsfooie, en jy magtig ons om jou gekose betalingsverskaffer vir enige sodanige bedrae te hef wanneer jy jou bestelling plaas. As jou bestelling onderhewig is aan herhalende heffings, stem jy in dat ons jou betaalmetode op 'n herhalende basis sal hef sonder om jou vooraf goedkeuring vir elke herhalende heffing te vereis, tot tyd en wyl jy die toepaslike bestelling kanselleer. Ons behou die reg voor om enige foute of foute in prysbepaling reg te stel, selfs al het ons reeds betaling versoek of ontvang.

Ons behou die reg voor om enige bestelling wat deur die Dienste geplaas word, te weier. Ons mag, na ons uitsluitlike goeddunke, hoeveelhede wat per persoon, per huishouding of per bestelling gekoop word, beperk of kanselleer. Hierdie beperkings kan bestellings insluit wat deur of onder dieselfde kliëntrekening geplaas word, dieselfde betaalmetode en/of bestellings wat dieselfde faktuur- of afleweringsadres gebruik. Ons behou die reg voor om bestellings wat, volgens ons uitsluitlike oordeel, deur handelaars, herverkopers of verspreiders geplaas te word, te beperk of te verbied.

6. Kansellasie

Jy kan jou intekening enige tyd kanselleer deur ons te kontak deur die kontakinligting hieronder te gebruik. Jou kansellasie sal in werking tree aan die einde van die huidige betaalde termyn.

As jy ontevrede is met ons dienste, stuur 'n e-pos aan ons by webmaster@viddly.net.

7. Sagteware

Ons kan sagteware insluit vir gebruik in verband met ons Dienste. Indien sodanige sagteware vergesel word van 'n eindgebruikerlisensie-ooreenkoms ("EULA"), sal die bepalings van die EULA jou gebruik van die sagteware beheer. As sodanige sagteware nie vergesel word van 'n EULA nie, gee ons aan jou 'n nie-eksklusiewe, herroepbare, persoonlike en nie-oordraagbare lisensie om sulke sagteware uitsluitlik in verband met ons dienste en in ooreenstemming met hierdie Regsbepalings te gebruik. Enige sagteware en enige verwante dokumentasie word "AS IS" verskaf sonder enige waarborg van enige aard, hetsy uitdruklik of stilswyend, insluitend, sonder beperking, die geïmpliseerde waarborge van verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, of nie-oortreding. Jy aanvaar enige en alle risiko wat voortspruit uit die gebruik of prestasie van enige sagteware. Jy mag geen sagteware reproduseer of herverdeel nie, behalwe in ooreenstemming met die EULA of hierdie Regsbepalings.

8. Verbode aktiwiteite

Jy mag nie toegang tot die Dienste verkry of gebruik vir enige ander doel as waarvoor ons die Dienste beskikbaar stel nie. Die dienste mag nie gebruik word in verband met enige kommersiële pogings behalwe dié wat spesifiek deur ons onderskryf of goedgekeur word nie. As 'n gebruiker van die Dienste stem jy in om nie:

 • Haal stelselmatig data of ander inhoud van die Dienste af om direk of indirek 'n versameling, samestelling, databasis of gids te skep of saam te stel sonder skriftelike toestemming van ons.

 • Mislei, bedrieg of mislei ons en ander gebruikers, veral in enige poging om sensitiewe rekeninginligting soos gebruikerwagwoorde te leer.

 • Omseil, deaktiveer of belemmer andersins sekuriteitverwante kenmerke van die Dienste, insluitend kenmerke wat die gebruik of kopiëring van enige Inhoud voorkom of beperk of beperkings op die gebruik van die Dienste en/of die Inhoud daarin vervat afdwing.

 • Na ons mening, ons en/of die Dienste te minag, teer of andersins skade te berokken.

 • Gebruik enige inligting wat van die Dienste verkry is om 'n ander persoon te teister, te misbruik of skade aan te doen.

 • Maak onbehoorlik gebruik van ons ondersteuningsdienste of dien vals verslae van misbruik of wangedrag in.

 • Gebruik die Dienste op 'n wyse wat nie ooreenstem met enige toepaslike wette of regulasies nie.

 • Neem deel aan ongemagtigde raamwerk van of skakeling na die Dienste.

 • Laai op of versend (of probeer om op te laai of oor te dra) virusse, Trojaanse perde of ander materiaal, insluitend oormatige gebruik van hoofletters en strooipos (voortdurende plasing van herhalende teks), wat inmeng met enige party se ononderbroke gebruik en genot van die Dienste of verander, benadeel, ontwrig, verander of belemmer die gebruik, kenmerke, funksies, werking of instandhouding van die Dienste.

 • Raak betrokke by enige geoutomatiseerde gebruik van die stelsel, soos die gebruik van skrifte om opmerkings of boodskappe te stuur, of die gebruik van enige data-ontginning, robotte of soortgelyke data-insameling- en onttrekkingnutsgoed.

 • Vee die kopiereg- of ander eiendomsregtekennisgewing uit enige inhoud uit.

 • Probeer om 'n ander gebruiker of persoon na te doen of gebruik die gebruikersnaam van 'n ander gebruiker.

 • Laai of versend (of probeer om op te laai of oor te dra) enige materiaal wat optree as 'n passiewe of aktiewe inligtingversameling of oordragmeganisme, insluitend sonder beperking, duidelike grafiese uitruilformate ("gif's"), 1×1 pieksels, webfoute, koekies , of ander soortgelyke toestelle (soms na verwys as "spyware" of "passiewe versamelingsmeganismes" of "pcms").

 • Inmeng met, ontwrig of skep 'n onnodige las op die Dienste of die netwerke of dienste wat aan die Dienste gekoppel is.

 • Teister, irriteer, intimideer of dreig enige van ons werknemers of agente wat betrokke is by die verskaffing van enige gedeelte van die Dienste aan jou.

 • Poging om enige maatreëls van die Dienste te omseil wat ontwerp is om toegang tot die Dienste of enige gedeelte van die Dienste te voorkom of te beperk.

 • Kopieer of pas die dienste se sagteware aan, insluitend maar nie beperk nie tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of ander kode.

 • Behalwe soos toegelaat deur toepaslike wetgewing, ontsyfer, dekompileer, demonteer of reverse engineer enige van die sagteware wat 'n deel van die Dienste uitmaak of op enige manier daarvan uitmaak.

 • Behalwe as wat die gevolg mag wees van standaard soekenjin of internetblaaier gebruik, gebruik, begin, ontwikkel, of versprei enige outomatiese stelsel, insluitend sonder beperking, enige spinnekop, robot, cheat utility, skraper of vanlyn leser wat toegang tot die Dienste verkry, of gebruik of begin enige ongemagtigde skrif of ander sagteware.

 • Gebruik 'n aankoopagent of aankoopagent om aankope op die Dienste te doen.

 • Maak enige ongemagtigde gebruik van die Dienste, insluitend die versameling van gebruikersname en/of e-posadresse van gebruikers op elektroniese of ander wyse met die doel om ongevraagde e-pos te stuur, of om gebruikersrekeninge op outomatiese wyse of onder valse voorwendsels te skep.

 • Gebruik die Dienste as deel van enige poging om met ons mee te ding of andersins die Dienste en/of die Inhoud te gebruik vir enige inkomste-genererende poging of kommersiële onderneming.

 • Verkoop of dra andersins jou profiel oor.

9. Gebruiker-gegenereerde bydraes

Die Dienste kan jou nooi om te gesels, by te dra tot of deel te neem aan blogs, boodskapborde, aanlynforums en ander funksionaliteit, en kan jou die geleentheid bied om te skep, in te dien, te plaas, te vertoon, oor te dra, op te voer, te publiseer, te versprei, of inhoud en materiaal na ons of op die Dienste uitsaai, insluitend maar nie beperk nie tot teks, geskrifte, video, oudio, foto's, grafika, opmerkings, voorstelle of persoonlike inligting of ander materiaal (gesamentlik, "Bydraes"). Bydraes kan deur ander gebruikers van die Dienste en deur derdeparty-webwerwe bekyk word. As sodanig kan enige bydraes wat jy oordra as nie-vertroulik en nie-eiendoms hanteer word. Wanneer jy enige bydraes skep of beskikbaar stel, verteenwoordig en waarborg jy daarmee dat:

 • Die skepping, verspreiding, transmissie, publieke vertoning of uitvoering, en die toegang tot, aflaai of kopiëring van jou bydraes skend nie en sal nie die eiendomsregte skend nie, insluitend maar nie beperk nie tot die kopiereg, patent, handelsmerk, handelsgeheim, of morele regte van enige derde party.

 • Jy is die skepper en eienaar van of het die nodige lisensies, regte, toestemmings, vrystellings en toestemmings om ons, die Dienste en ander gebruikers van die Dienste te gebruik en te magtig om jou Bydraes te gebruik op enige wyse wat deur die Dienste en hierdie beoog word. Regsbepalings.

 • Jy het die skriftelike toestemming, vrystelling en/of toestemming van elke identifiseerbare individuele persoon in jou Bydraes om die naam of gelykenis van elke en elke sodanige identifiseerbare individuele persoon te gebruik om insluiting en gebruik van jou Bydraes moontlik te maak op enige wyse wat deur die Dienste en hierdie Regsbepalings.

 • Jou bydraes is nie vals, onakkuraat of misleidend nie.

 • Jou bydraes is nie ongevraagde of ongemagtigde advertensies, promosiemateriaal, piramideskemas, kettingbriewe, strooipos, massaposse of ander vorme van werwing nie.

 • Jou Bydraes is nie onwelvoeglik, onwelvoeglik, wulps, vuil, gewelddadig, teisterend, lasterlik, lasterlik of andersins aanstootlik (soos deur ons bepaal nie).

 • Jou bydraes bespot nie, bespot, verkleineer, intimideer of misbruik enigiemand nie.

 • Jou bydraes word nie gebruik om enige ander persoon te teister of te dreig (in die wetlike sin van daardie terme) en om geweld teen 'n spesifieke persoon of klas mense te bevorder nie.

 • Jou bydraes oortree nie enige toepaslike wet, regulasie of reël nie.

 • Jou bydraes skend nie die privaatheid of publisiteitsregte van enige derde party nie.

 • Jou bydraes oortree nie enige toepaslike wet aangaande kinderpornografie, of andersins bedoel om die gesondheid of welstand van minderjariges te beskerm nie.

 • Jou bydraes sluit nie enige aanstootlike opmerkings in wat verband hou met ras, nasionale oorsprong, geslag, seksuele voorkeur of fisiese gestremdheid nie.

 • Jou bydraes oortree nie andersins, of skakel na materiaal wat oortree, enige bepaling van hierdie Regsbepalings, of enige toepaslike wet of regulasie nie.

Enige gebruik van die Dienste in stryd met die voorafgaande oortree hierdie Regsbepalings en kan onder andere lei tot beëindiging of opskorting van jou regte om die Dienste te gebruik.

10. Bydrae Lisensie

Deur jou Bydraes tot enige deel van die Dienste te plaas of Bydraes toeganklik te maak vir die Dienste deur jou rekening vanaf die Dienste aan enige van jou sosiale netwerkrekeninge te koppel, verleen jy outomaties, en jy verteenwoordig en waarborg dat jy die reg het om toe te staan, om ons 'n onbeperkte, onbeperkte, onherroeplike, ewigdurende, nie-eksklusiewe, oordraagbare, tantièmevrye, ten volle betaalde, wêreldwye reg en lisensie om aan te bied, te gebruik, te kopieer, te reproduseer, bekend te maak, te verkoop, te herverkoop, te publiseer, uit te saai, te hertitel, argiveer, stoor, kas, openbaar opvoer, openbaar vertoon, herformateer, vertaal, versend, uittreksel (geheel of gedeeltelik), en versprei sulke Bydraes (insluitend, sonder beperking, jou beeld en stem) vir enige doel, kommersiële, advertensies, of andersins, en om afgeleide werke van, of inkorporeer in ander werke, sulke Bydraes, en sublisensies van die voorafgaande toe te staan ​​en te magtig. Die gebruik en verspreiding kan in enige mediaformate en deur enige mediakanale plaasvind.

Hierdie lisensie sal van toepassing wees op enige vorm, media of tegnologie wat nou bekend is of hierna ontwikkel word, en sluit ons gebruik van jou naam, maatskappynaam en franchisenaam in, soos van toepassing, en enige van die handelsmerke, diensmerke, handelsname, logo's, en persoonlike en kommersiële beelde wat jy verskaf. Jy doen afstand van alle morele regte in jou Bydraes, en jy waarborg dat morele regte nie andersins in jou Bydraes beweer is nie.

Ons beweer geen eienaarskap oor jou bydraes nie. Jy behou volle eienaarskap van al jou Bydraes en enige intellektuele eiendomsregte of ander eiendomsregte wat met jou Bydraes geassosieer word. Ons is nie aanspreeklik vir enige stellings of voorstellings in jou Bydraes wat deur jou verskaf word in enige area op die Dienste nie. Jy is alleen verantwoordelik vir jou Bydraes tot die Dienste en jy stem uitdruklik in om ons van enige en alle verantwoordelikheid te onthef en om jou te weerhou van enige regstappe teen ons rakende jou Bydraes.

Ons het die reg, in ons uitsluitlike en absolute diskresie, (1) om enige Bydraes te wysig, te redigeer of andersins te verander; (2) om enige Bydraes te herkategoriseer om dit op meer gepaste plekke op die Dienste te plaas; en (3) om enige bydraes te eniger tyd en om enige rede vooraf te skerm of te skrap sonder kennisgewing. Ons het geen verpligting om jou bydraes te monitor nie.

11. Riglyne vir resensies

Ons kan jou areas op die Dienste voorsien om resensies of graderings te gee. Wanneer u 'n resensie plaas, moet u aan die volgende kriteria voldoen: (1) u moet eerstehandse ondervinding hê met die persoon/entiteit wat hersien word; (2) jou resensies behoort nie aanstootlike vloektaal, of beledigende, rassistiese, aanstootlike of haatlike taal te bevat nie; (3) jou resensies moet nie diskriminerende verwysings bevat op grond van godsdiens, ras, geslag, nasionale oorsprong, ouderdom, huwelikstatus, seksuele oriëntasie of gestremdheid nie; (4) jou resensies moet nie verwysings na onwettige aktiwiteite bevat nie; (5) jy behoort nie met mededingers geaffilieer te wees as jy negatiewe resensies plaas nie; (6) jy moenie enige gevolgtrekkings maak oor die wettigheid van gedrag nie; (7) jy mag geen vals of misleidende verklarings plaas nie; en (8) jy mag nie 'n veldtog organiseer wat ander aanmoedig om resensies te plaas, hetsy positief of negatief nie.

Ons kan resensies na ons uitsluitlike goeddunke aanvaar, verwerp of verwyder. Ons het absoluut geen verpligting om resensies te skerm of resensies uit te vee nie, selfs al beskou enigiemand resensies as aanstootlik of onakkuraat. Resensies word nie deur ons onderskryf nie, en verteenwoordig nie noodwendig ons menings of die sienings van enige van ons affiliasies of vennote nie. Ons aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige hersiening of vir enige eise, aanspreeklikhede of verliese wat uit enige hersiening voortspruit nie. Deur 'n resensie te plaas, verleen jy hiermee aan ons 'n ewigdurende, nie-eksklusiewe, wêreldwye, tantièmevrye, ten volle betaalde, toewysbare en sublisensieerbare reg en lisensie om te reproduseer, wysig, vertaal, versend op enige manier, vertoon, uitvoer en / of versprei alle inhoud wat met hersiening verband hou.

12. Selfoon-/rekenaartoepassingslisensie

Gebruik lisensie

As jy toegang tot die Dienste via 'n Toepassing kry, gee ons jou 'n herroepbare, nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, beperkte reg om die Toepassing te installeer en te gebruik op draadlose elektroniese toestelle wat deur jou besit of beheer word, en om toegang tot die Toepassing te verkry en te gebruik op sulke toestelle streng in ooreenstemming met die bepalings en voorwaardes van hierdie mobiele toepassinglisensie vervat in hierdie Regsbepalings. Jy mag nie: (1) behalwe soos deur toepaslike wetgewing toegelaat word, die Toep dekompileer, omgekeerde ingenieurswese, demonteer, probeer om die bronkode van af te lei, of dekripteer nie; (2) enige wysiging, aanpassing, verbetering, verbetering, vertaling of afgeleide werk van die Toep maak; (3) enige toepaslike wette, reëls of regulasies in verband met jou toegang of gebruik van die Toepassing oortree; (4) enige eiendomskennisgewing (insluitend enige kennisgewing van kopiereg of handelsmerk) wat deur ons of die lisensiehouers van die Toepassing geplaas is, verwyder, verander of verbloem; (5) die Toep gebruik vir enige inkomste-genererende poging, kommersiële onderneming of ander doel waarvoor dit nie ontwerp of bedoel is nie; (6) die Toepassing beskikbaar stel oor 'n netwerk of ander omgewing wat toegang of gebruik deur verskeie toestelle of gebruikers gelyktydig toelaat; (7) die toepassing gebruik vir die skep van 'n produk, diens of sagteware wat direk of indirek mededingend is met of op enige manier 'n plaasvervanger vir die toepassing is; (8) die Toepassing gebruik om outomatiese navrae na enige webwerf te stuur of om enige ongevraagde kommersiële e-pos te stuur; of (9) enige eiendomsinligting of enige van ons koppelvlakke of ons ander intellektuele eiendom gebruik in die ontwerp, ontwikkeling, vervaardiging, lisensiëring of verspreiding van enige toepassings, bykomstighede of toestelle vir gebruik met die Toep.

Apple en Android-toestelle

Die volgende bepalings is van toepassing wanneer jy die Toep wat verkry is van óf die Apple Winkel óf Google Play (elk 'n "Toepverspreider") gebruik om toegang tot die Dienste te verkry: (1) die lisensie wat aan jou vir ons Toepassing verleen is, is beperk tot 'n nie-oordraagbare lisensie om die toepassing te gebruik op 'n toestel wat die Apple iOS- of Android-bedryfstelsels gebruik, soos van toepassing, en in ooreenstemming met die gebruiksreëls uiteengesit in die toepaslike Toepassingsverspreider se diensbepalings; (2) ons is verantwoordelik vir die verskaffing van enige instandhoudings- en ondersteuningsdienste met betrekking tot die Toep soos gespesifiseer in die bepalings en voorwaardes van hierdie mobiele toepassinglisensie vervat in hierdie Regsbepalings of soos andersins onder toepaslike wetgewing vereis word, en jy erken dat elke Toepassingsverspreider geen verpligting hoegenaamd het om enige instandhoudings- en ondersteuningsdienste met betrekking tot die Toep te verskaf nie; (3) in die geval van enige versuim van die toepassing om aan enige toepaslike waarborg te voldoen, kan u die toepaslike toepassingverspreider in kennis stel, en die toepassingverspreider, in ooreenstemming met sy bepalings en beleide, kan die koopprys, indien enige, betaal terugbetaal. vir die Toepassing, en tot die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word, sal die Toepassingsverspreider geen ander waarborgverpligting hoegenaamd met betrekking tot die Toepassing hê nie; (4) jy verteenwoordig en waarborg dat (i) jy nie geleë is in 'n land wat onderhewig is aan 'n Amerikaanse regeringsverbod, of wat deur die Amerikaanse regering as 'n "terroristeondersteunende" land aangewys is nie en (ii) jy nie gelys op enige Amerikaanse regeringslys van verbode of beperkte partye; (5) jy moet voldoen aan toepaslike derdeparty-ooreenkomsbepalings wanneer jy die Toep gebruik, bv. as jy 'n VoIP-toepassing het, dan moet jy nie hul draadlose datadiensooreenkoms oortree wanneer jy die Toepassing gebruik nie; en (6) jy erken en instem dat die Toepassingsverspreiders derdeparty-begunstigdes is van die bepalings en voorwaardes in hierdie mobiele toepassinglisensie vervat in hierdie Regsbepalings, en dat elke Toepassingsverspreider die reg sal hê (en geag sal word om te aanvaar die reg) om die bepalings en voorwaardes in hierdie mobiele toepassinglisensie vervat in hierdie Regsbepalings teen jou as 'n derdeparty-begunstigde daarvan af te dwing.

13. Sosiale Media

As deel van die funksionaliteit van die Dienste kan jy jou rekening koppel aan aanlynrekeninge wat jy by derdepartydiensverskaffers het (elke sodanige rekening, 'n "Derdepartyrekening") deur óf: (1) jou Derdepartyrekening te verskaf aanmeldinligting deur die Dienste; of (2) om ons toe te laat om toegang tot jou Derdepartyrekening te verkry, soos toegelaat word onder die toepaslike bepalings en voorwaardes wat jou gebruik van elke Derdepartyrekening beheer. Jy verteenwoordig en waarborg dat jy geregtig is om jou Derdeparty-rekening se aanmeldinligting aan ons bekend te maak en/of ons toegang tot jou Derdeparty-rekening te gee, sonder om deur jou enige van die bepalings en voorwaardes wat jou gebruik van die toepaslike Derdepartyrekening, en sonder om ons te verplig om enige fooie te betaal of ons onderhewig te maak aan enige gebruiksbeperkings wat deur die derdeparty-diensverskaffer van die Derdepartyrekening opgelê word. Deur aan ons toegang tot enige Derdeparty-rekeninge te verleen, verstaan ​​jy dat (1) ons toegang kan verkry tot, beskikbaar stel en (indien van toepassing) enige inhoud wat jy verskaf het aan en gestoor het in jou Derdeparty-rekening (die "Sosiale Netwerk) Inhoud") sodat dit beskikbaar is op en deur die Dienste via jou rekening, insluitend sonder beperking enige vriendelyste en (2) ons kan addisionele inligting aan jou Derdeparty-rekening indien en ontvang in die mate wat jy in kennis gestel word wanneer jy skakel jou rekening met die Derdeparty-rekening. Afhangende van die Derdeparty-rekeninge wat jy kies en onderhewig aan die privaatheidinstellings wat jy in sulke Derdeparty-rekeninge gestel het, kan persoonlik identifiseerbare inligting wat jy na jou Derdeparty-rekeninge plaas op en deur jou rekening op die Dienste beskikbaar wees. Neem asseblief kennis dat indien 'n Derdepartyrekening of geassosieerde diens onbeskikbaar raak of ons toegang tot sodanige Derdepartyrekening deur die derdeparty-diensverskaffer beëindig word, sal sosiale netwerkinhoud moontlik nie meer op en deur die Dienste beskikbaar wees nie. Jy sal enige tyd die vermoë hê om die verbinding tussen jou rekening op die Dienste en jou Derdeparty-rekeninge te deaktiveer. NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT JOU VERHOUDING MET DIE DERDEPARTY-DIENSVERSKAFFERS WAT MET JOU DERDEPARTY-REKENINGE GEassosieer word, UITSLUITEND BEHEER WORD DEUR JOU OOREENKOMS(S) MET SULKE DERDEPARTY-DIENSVERSKAFFERS. Ons doen geen poging om enige sosiale netwerk-inhoud vir enige doel na te gaan nie, insluitend maar nie beperk nie tot, vir akkuraatheid, wettigheid of nie-oortreding nie, en ons is nie verantwoordelik vir enige sosiale netwerk-inhoud nie. Jy erken en stem in dat ons toegang kan verkry tot jou e-posadresboek wat met 'n Derdepartyrekening geassosieer word en jou kontaktelys wat op jou mobiele toestel of tabletrekenaar gestoor is uitsluitlik vir doeleindes om jou te identifiseer en in te lig van daardie kontakte wat ook geregistreer het om die Dienste te gebruik . Jy kan die verbinding tussen die Dienste en jou Derdepartyrekening deaktiveer deur ons te kontak deur die kontakinligting hieronder te gebruik of deur jou rekeninginstellings (indien van toepassing). Ons sal probeer om enige inligting wat op ons bedieners gestoor is wat deur so 'n Derdeparty-rekening verkry is, uit te vee, behalwe die gebruikersnaam en profielfoto wat met jou rekening geassosieer word.

14. Derdeparty-webwerwe en -inhoud

Die Dienste kan skakels na ander webwerwe ("Derdeparty-webwerwe") bevat (of jy kan via die webwerf of toepassing gestuur word) sowel as artikels, foto's, teks, grafika, prente, ontwerpe, musiek, klank, video, inligting , toepassings, sagteware en ander inhoud of items wat aan derde partye behoort of afkomstig is ("Derdeparty-inhoud"). Sulke derdeparty-webwerwe en derdeparty-inhoud word nie deur ons ondersoek, gemonitor of gekontroleer vir akkuraatheid, toepaslikheid of volledigheid nie, en ons is nie verantwoordelik vir enige derdeparty-webwerwe wat deur die dienste verkry word of enige derdeparty-inhoud wat geplaas word nie. op, beskikbaar deur middel van of geïnstalleer vanaf die Dienste, insluitend die inhoud, akkuraatheid, aanstootlikheid, menings, betroubaarheid, privaatheidspraktyke of ander beleide van of vervat in die Derdeparty-webwerwe of die Derdeparty-inhoud. Insluiting van, skakel na, of veroorloof die gebruik of installering van enige derdeparty-webwerwe of enige derdeparty-inhoud impliseer nie goedkeuring of onderskrywing daarvan deur ons nie. As jy besluit om die Dienste te verlaat en toegang tot die Derdeparty-webwerwe te verkry of om enige Derdeparty-inhoud te gebruik of te installeer, doen jy dit op eie risiko, en jy moet bewus wees dat hierdie Regsbepalings nie meer geld nie. Jy moet die toepaslike bepalings en beleide, insluitend privaatheid en data-insamelingspraktyke, van enige webwerf waarheen jy navigeer van die Dienste nagaan of wat verband hou met enige toepassings wat jy gebruik of installeer vanaf die Dienste. Enige aankope wat jy deur derdeparty-webwerwe doen, sal deur ander webwerwe en van ander maatskappye geskied, en ons neem geen verantwoordelikheid hoegenaamd in verband met sulke aankope wat uitsluitlik tussen jou en die toepaslike derde party is nie. Jy stem in en erken dat ons nie die produkte of dienste wat op Derdeparty-webwerwe aangebied word, onderskryf nie en jy sal ons onberispelik hou van enige skade wat veroorsaak word deur jou aankoop van sulke produkte of dienste. Daarbenewens sal jy ons onberispelik hou van enige verliese wat deur jou gely word of skade aan jou veroorsaak wat verband hou met of op enige manier voortspruit uit enige derdeparty-inhoud of enige kontak met derdeparty-webwerwe.

15. Adverteerders

Ons laat adverteerders toe om hul advertensies en ander inligting in sekere areas van die Dienste te vertoon, soos kantbalkadvertensies of banieradvertensies. Ons bied bloot die ruimte om sulke advertensies te plaas, en ons het geen ander verhouding met adverteerders nie.

16. Dienstebestuur

Ons behou die reg voor, maar nie die verpligting nie, om: (1) die Dienste te monitor vir oortredings van hierdie Regsbepalings; (2) toepaslike regstappe te neem teen enigiemand wat, na ons uitsluitlike goeddunke, die wet of hierdie Regsbepalings oortree, insluitend sonder beperking, om sodanige gebruiker by wetstoepassingsowerhede aan te meld; (3) na ons uitsluitlike goeddunke en sonder beperking, enige van jou Bydraes of enige gedeelte daarvan weier, beperk toegang tot, beperk die beskikbaarheid van, of deaktiveer (tot die mate tegnologies haalbaar); (4) om na ons uitsluitlike goeddunke en sonder beperking, kennisgewing of aanspreeklikheid, alle lêers en inhoud wat buitensporig in grootte is of op enige manier lastig vir ons stelsels is, uit die Dienste te verwyder of andersins te deaktiveer; en (5) andersins die Dienste bestuur op 'n wyse wat ontwerp is om ons regte en eiendom te beskerm en om die behoorlike funksionering van die Dienste te fasiliteer.

17. Privaatheidsbeleid

Ons gee om vir data privaatheid en sekuriteit. Gaan asseblief ons Privaatheidsbeleid na. Deur die dienste te gebruik, stem jy in om gebind te wees deur ons Privaatheidsbeleid, wat in hierdie Regsbepalings ingesluit is. Neem asseblief kennis dat die dienste in die Verenigde State aangebied word. As jy toegang tot die Dienste kry vanaf enige ander streek van die wêreld met wette of ander vereistes wat persoonlike data-insameling, gebruik of openbaarmaking reguleer wat verskil van toepaslike wette in die Verenigde State, dan dra jy jou data oor deur jou voortgesette gebruik van die Dienste na die Verenigde State, en jy stem uitdruklik in dat jou data na die Verenigde State oorgedra en verwerk word.

18. Kennisgewing en beleid van Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Kennisgewings

Ons respekteer die intellektuele eiendomsregte van ander. As jy glo dat enige materiaal wat op of deur die Dienste beskikbaar is, inbreuk maak op enige kopiereg wat jy besit of beheer, stel asseblief ons aangewese kopieregagent in kennis deur die kontakinligting hieronder verskaf ('n "Kennisgewing"). 'n Afskrif van jou Kennisgewing sal gestuur word aan die persoon wat die materiaal wat in die Kennisgewing aangespreek is, geplaas of gestoor het. Neem asseblief kennis dat u ingevolge federale wetgewing aanspreeklik gehou kan word vir skade indien u wesenlike wanvoorstellings in 'n kennisgewing maak. As jy dus nie seker is dat materiaal wat op die Dienste geleë is of daaraan gekoppel word, jou kopiereg skend nie, moet jy dit oorweeg om eers 'n prokureur te kontak.

Alle kennisgewings moet aan die vereistes van DMCA 17 USC § 512(c)(3) voldoen en die volgende inligting insluit: (1) 'n Fisiese of elektroniese handtekening van 'n persoon wat gemagtig is om namens die eienaar van 'n eksklusiewe reg op te tree wat na bewering oortree; (2) identifikasie van die kopieregwerk wat beweer word dat dit geskend is, of, indien veelvuldige kopieregwerke op die Dienste deur die Kennisgewing gedek word, 'n verteenwoordigende lys van sulke werke op die Dienste; (3) identifikasie van die materiaal wat beweer word dat dit inbreuk maak of die onderwerp van inbreukmakende aktiwiteit is en wat verwyder moet word of toegang waartoe gedeaktiveer moet word, en inligting wat redelik genoeg is om ons toe te laat om die materiaal op te spoor; (4) inligting wat redelik genoeg is om ons toe te laat om die klaende party te kontak, soos 'n adres, telefoonnommer, en, indien beskikbaar, 'n e-posadres waar die klaende party gekontak kan word; (5) 'n verklaring dat die klaende party 'n goeie trou glo dat die gebruik van die materiaal op die wyse waaroor gekla word nie deur die kopieregeienaar, sy agent of die wet gemagtig is nie; en (6) 'n verklaring dat die inligting in die kennisgewing akkuraat is, en onder die straf van meineed, dat die klaende party gemagtig is om op te tree namens die eienaar van 'n eksklusiewe reg waarop na bewering inbreuk gemaak word.

Verweerkennisgewing

As jy glo dat jou eie kopieregmateriaal van die Dienste verwyder is as gevolg van 'n fout of verkeerde identifikasie, kan jy 'n skriftelike verweerkennisgewing by [ons/ons aangewese kopieregagent] indien deur gebruik te maak van die kontakinligting wat hieronder verskaf word ('n "Verweerkennisgewing" ). Om 'n effektiewe Verweerkennisgewing kragtens die DMCA te wees, moet jou Verweerkennisgewing wesenlik die volgende insluit: (1) identifikasie van die materiaal wat verwyder of gedeaktiveer is en die plek waar die materiaal verskyn het voordat dit verwyder of gedeaktiveer is; (2) 'n verklaring dat u instem tot die jurisdiksie van die federale distrikshof waarin u adres geleë is, of indien u adres buite die Verenigde State is, vir enige geregtelike distrik waarin ons geleë is; (3) 'n verklaring dat jy betekening van proses sal aanvaar van die party wat die Kennisgewing ingedien het of die party se agent; (4) jou naam, adres en telefoonnommer; (5) 'n verklaring onder straf van meineed dat jy 'n goeie geloof oortuiging het dat die betrokke materiaal verwyder of gedeaktiveer is as gevolg van 'n fout of verkeerde identifikasie van die materiaal wat verwyder of gedeaktiveer moet word; en (6) jou fisiese of elektroniese handtekening.

As jy vir ons 'n geldige, geskrewe teenkennisgewing stuur wat aan die vereistes hierbo beskryf voldoen, sal ons jou verwyderde of gedeaktiveerde materiaal herstel, tensy ons eers kennisgewing ontvang van die party wat die Kennisgewing indien wat ons inlig dat so 'n party 'n hofaksie aanhangig gemaak het om jou te weerhou van betrokke te raak by inbreukmakende aktiwiteit wat verband hou met die betrokke materiaal. Neem asseblief kennis dat as jy wesenlik wanvoorstel dat die gedeaktiveerde of verwyderde inhoud per abuis of verkeerde identifikasie verwyder is, kan jy aanspreeklik wees vir skade, insluitend koste en prokureursfooie. Die indiening van 'n vals verweerkennisgewing is meineed.

Aangewese kopieregagent

Vitzo LLC
Attn: Kopieregagent
Capitollaan 1603
Suite 413A #3131
Cheyenne, WY 82001
Verenigde State
webmeester@viddly.net

19. Termyn en Beëindiging

Hierdie Regsbepalings sal ten volle van krag bly terwyl jy die Dienste gebruik. SONDER BEPERKING VAN ENIGE ANDER BEPALING VAN HIERDIE REGSBEPALINGS, BEHOU ONS DIE REG VOOR OM, NA ONS UITLEGENDE DISKRESIE EN SONDER KENNISGEWING OF AANSPREEKLIKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DIE DIENSTE (INSLUITEND DIE BLOKERING VAN SEKERE) VIR 'N IP-ADRES VIR 'N IP-ADRES TE WEEK. GEEN REDE NIE, INSLUITEND SONDER BEPERKING VIR OORTREDING VAN ENIGE VERTEENWOORDIGING, WAARBORG OF VERBOND WAT IN HIERDIE WETLIKE BEPALINGS OF VAN ENIGE TOEPASLIKE WET OF REGULASIE vervat is. ONS MAG JOU GEBRUIK OF DEELNAME AAN DIE DIENSTE BEËINDIG OF JOU REKENING EN ENIGE INHOUD OF INLIGTING WAT JY GEPLAAS HET TE ENIGE TYD, SONDER WAARSKUWING, NA ONS UITLEGENDE DISKRESIE BEËINDIG.

As ons jou rekening om enige rede beëindig of opskort, word jy verbied om 'n nuwe rekening onder jou naam, 'n vals of geleende naam, of die naam van enige derde party te registreer en te skep, selfs al tree jy dalk namens die derde op. partytjie. Benewens die beëindiging of opskorting van jou rekening, behou ons die reg voor om toepaslike regstappe te neem, insluitend sonder beperking om siviele, kriminele en bevelende regstelling na te streef.

20. Wysigings en onderbrekings

Ons behou die reg voor om die inhoud van die dienste te eniger tyd of om enige rede na ons uitsluitlike goeddunke sonder kennisgewing te verander, te wysig of te verwyder. Ons het egter geen verpligting om enige inligting oor ons dienste op te dateer nie. Ons sal nie teenoor jou of enige derde party aanspreeklik wees vir enige wysiging, prysverandering, opskorting of staking van die Dienste nie.

Ons kan nie waarborg dat die dienste te alle tye beskikbaar sal wees nie. Ons kan hardeware, sagteware of ander probleme ondervind of instandhouding moet uitvoer wat met die Dienste verband hou, wat tot onderbrekings, vertragings of foute kan lei. Ons behou die reg voor om die Dienste te eniger tyd of om enige rede te verander, te hersien, op te dateer, op te skort, te staak of andersins te wysig sonder kennisgewing aan jou. Jy stem in dat ons hoegenaamd geen aanspreeklikheid het vir enige verlies, skade of ongerief wat veroorsaak word deur jou onvermoë om toegang tot die Dienste te verkry of te gebruik tydens enige stilstand of staking van die Dienste nie. Niks in hierdie Regsbepalings sal vertolk word om ons te verplig om die Dienste in stand te hou en te ondersteun of om enige regstellings, opdaterings of vrystellings in verband daarmee te verskaf nie.

21. Toepaslike Reg

Hierdie Regsbepalings en jou gebruik van die Dienste word beheer deur en vertolk in ooreenstemming met die wette van die staat Wyoming wat van toepassing is op ooreenkomste wat gemaak en ten volle uitgevoer moet word binne die staat Wyoming, sonder inagneming van die regskonflikbeginsels daarvan.

22. Dispuutbeslegting

Informele Onderhandelinge

Om die oplossing en beheer van die koste van enige dispuut, omstredenheid of eis wat verband hou met hierdie Regsbepalings (elk 'n "Geskil" en gesamentlik die "Geskille") wat deur óf jou óf ons (individueel, 'n "Party" en gesamentlik, gebring word) te bespoedig, die "Partye"), stem die Partye in om eers vir ten minste dertig (30) dae informeel te probeer om enige Dispuut (behalwe daardie Dispute wat uitdruklik hieronder verskaf word) informeel te onderhandel voordat arbitrasie begin word. Sulke informele onderhandelinge begin met skriftelike kennisgewing van een Party aan die ander Party.

Bindende Arbitrasie

Indien die Partye nie in staat is om 'n Dispuut deur informele onderhandelinge op te los nie, sal die Dispuut (behalwe daardie Dispute wat uitdruklik hieronder uitgesluit word) finaal en eksklusief besleg word deur bindende arbitrasie. JY VERSTAAN DAT SONDER HIERDIE BEPALING, JY DIE REG SOU HET OM VOOR DIE HOF TE GAAN EN 'N JURIEVERHOOR HET. Die arbitrasie sal begin en uitgevoer word kragtens die kommersiële arbitrasiereëls van die Amerikaanse arbitrasievereniging ("AAA") en, waar toepaslik, die AAA se aanvullende prosedures vir verbruikersverwante dispute ("AAA-verbruikersreëls"), wat albei beskikbaar is by die AAA webwerf www.adr.org. Jou arbitrasiefooie en jou deel van arbitervergoeding sal deur die AAA-verbruikersreëls beheer word en, waar toepaslik, deur die AAA-verbruikersreëls beperk word. Indien sodanige koste deur die arbiter as buitensporig bepaal word, sal ons alle arbitrasiefooie en uitgawes betaal. Die arbitrasie kan persoonlik uitgevoer word deur die indiening van dokumente, per telefoon of aanlyn. Die arbiter sal 'n besluit skriftelik neem, maar hoef nie 'n verklaring van redes te verskaf nie, tensy enige van die partye dit versoek. Die arbiter moet toepaslike wetgewing volg, en enige toekenning kan betwis word indien die arbiter versuim om dit te doen. Behalwe waar anders vereis word deur die toepaslike AAA-reëls of toepaslike wetgewing, sal die arbitrasie in Wyoming plaasvind. Behalwe soos hierin anders bepaal, kan die Partye in die hof litigeer om arbitrasie af te dwing, verrigtinge hangende arbitrasie op te stel, of om die toekenning wat deur die arbiter aangebring is, te bevestig, te wysig, te ontruim of uitspraak te lewer.

Indien 'n dispuut om enige rede in die hof voortgaan eerder as arbitrasie, sal die dispuut begin of vervolg word in die staat en federale howe geleë in Cheyenne, Wyoming, en die partye stem hiermee in tot, en doen afstand van alle verweer van 'n gebrek aan persoonlike jurisdiksie, en forum non conveniens met betrekking tot plek en jurisdiksie in sulke staats- en federale howe. Toepassing van die Verenigde Nasies se Konvensie oor Kontrakte vir die Internasionale Verkoop van Goedere en die Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) is uitgesluit van hierdie Regsbepalings. In geen geval sal enige dispuut wat deur enige van die partye gebring word wat op enige manier met die dienste verband hou, begin word meer as een (1) jaar nadat die oorsaak van aksie ontstaan ​​het nie. Indien daar bevind word dat hierdie bepaling onwettig of onafdwingbaar is, sal nie een van die partye kies om enige dispuut te arbitreer wat binne daardie gedeelte van hierdie bepaling val wat as onwettig of onafdwingbaar bevind word nie en sodanige dispuut sal beslis word deur 'n hof van bevoegde jurisdiksie binne die howe wat gelys is vir jurisdiksie hierbo, en die Partye stem in om hulle aan die persoonlike jurisdiksie van daardie hof te onderwerp.

Beperkings

Die partye kom ooreen dat enige arbitrasie beperk sal word tot die dispuut tussen die partye individueel. In die volle omvang wat deur die wet toegelaat word, (a) sal geen arbitrasie by enige ander verrigtinge gevoeg word nie; (b) daar geen reg of magtiging is vir enige dispuut om op 'n klasaksie-grondslag te arbitreer of om klasaksieprosedures te gebruik nie; en (c) daar geen reg of magtiging is vir enige Dispuut om in 'n beweerde verteenwoordigende hoedanigheid namens die algemene publiek of enige ander persone gebring te word nie.

Uitsonderings op Informele Onderhandelinge en Arbitrasie

Die Partye kom ooreen dat die volgende geskille nie onderhewig is aan die bogenoemde bepalings rakende informele onderhandelinge wat bindende arbitrasie is nie: (a) enige geskille wat poog om afdwing of beskerming, of aangaande die geldigheid van, enige van die intellektuele eiendomsregte van 'n Party; (b) enige dispuut wat verband hou met, of voortspruitend uit, bewerings van diefstal, seerowery, inbreuk op privaatheid of ongemagtigde gebruik; en (c) enige eis vir bevelverligting. Indien daar bevind word dat hierdie bepaling onwettig of onafdwingbaar is, sal nie een van die partye kies om enige dispuut te arbitreer wat binne daardie gedeelte van hierdie bepaling val wat as onwettig of onafdwingbaar bevind word nie en sodanige dispuut sal beslis word deur 'n hof van bevoegde jurisdiksie binne die howe wat gelys is vir jurisdiksie hierbo, en die Partye stem in om hulle aan die persoonlike jurisdiksie van daardie hof te onderwerp.

23. Regstellings

Daar kan inligting oor die Dienste wees wat tipografiese foute, onakkuraathede of weglatings bevat, insluitend beskrywings, pryse, beskikbaarheid en verskeie ander inligting. Ons behou die reg voor om enige foute, onakkuraathede of weglatings reg te stel en om die inligting op die Dienste te eniger tyd te verander of by te werk sonder vooraf kennisgewing.

24. Vrywaring

DIE DIENSTE WORD VERSKAF OP 'N SOOS IS EN SOOS BESKIKBAAR BASIS. JY STEM IN DAT JOU GEBRUIK VAN DIE DIENSTE OP JOU UITSLUITENDE RISIKO SAL WEES. IN DIE VOLSTE MAAT WAT DEUR DIE WET TOEGESTAAN WORD, VERWYS ONS ALLE WAARBORGE, UITDRUKKELIJK OF IMPLIES, IN VERBAND MET DIE DIENSTE EN JOU GEBRUIK DAARVAN, INSLUITEND, SONDER BEPERKING, DIE GEÏSPLISEERDE WAARBORGE VIR AANGESIGHEID, OORTREDING. ONS GEE GEEN WAARBORGE OF VERTOë OOR DIE Akkuraatheid OF VOLLEDIGHEID VAN DIE DIENSTE SE INHOUD OF DIE INHOUD VAN ENIGE WEBWERWE OF MOBIELE TOEPASSINGS GEKOPPEL AAN DIE DIENSTE NIE EN ONS SAL GEEN AANSPREEKLIKHEID OF AANSPREEKLIKHEID OF AANSPREEKLIKHEID, OF AANSPREEKLIKHEID, (1) AKSIES VAN INHOUD EN MATERIALE, (2) PERSOONLIKE BESERING OF EIENDOMSSKADE, VAN ENIGE AARD, WAT OOKAL, NA U TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DIE DIENSTE, (3) ENIGE ONGEMAGTIGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONS VEILIGE DIENER EN/ELKE PERSONAL /OF FINANSIËLE INLIGTING DAARIN GEBEROOR, (4) ENIGE ONDERBREKING OF STAKING VAN OORDRAG NA OF VANAF DIE DIENSTE, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSE, TROJAN PERDE, OF DERGELIKE WAT NA DIE DIENSTE OF DEUR 'N PARTY OORGEDRAG KAN WORD. EN/OF (6) ENIGE FOUTE OF WEGLASINGS IN ENIGE INHOUD EN MATERIALE OF VIR ENIGE VERLIES OF SKADE VAN ENIGE AARD GELYK AS 'N GEVOLG VAN DIE GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD WAT GEPLAAS, VERSEND OF ANDER ANDERS DIE BESKIKBAAR GEMAAK WORD. ONS WAARBORG, ONDERSTEUN, WAARBORG OF AANVAAR VERANTWOORDELIKHEID VIR ENIGE PRODUK OF DIENS WAT DEUR 'N DERDE PARTY AANGEBIED WORD DEUR DIE DIENSTE, ENIGE HIPERGEKOPPELDE WEBWERF, OF ENIGE MOBILIC-WERELDWERF WEBWERF OF ENIGE MOBILIC-WERELDWERF-WERKPLEK , EN ONS SAL NIE WEES 'N PARTY TOT OF WEES OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIK VIR DIE MONITERING VAN ENIGE TRANSAKSIE TUSSEN JOU EN ENIGE DERDEPARTY VERSKAFFERS VAN PRODUKTE OF DIENSTE. SOOS MET DIE AANKOOP VAN 'N PRODUK OF DIENS DEUR ENIGE MEDIUM OF IN ENIGE OMGEWING, MOET JY JOU BESTE OORDEEL GEBRUIK EN VERSIGTIGHEID OEFEN WAAR TOEPASLIK.

25. Beperkings van aanspreeklikheid

IN GEEN GEVAL SAL ONS OF ONS DIREKTEURE, WERKNEMERS OF AGENTE AAN U OF ENIGE DERDE PARTY AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE DIREKTE, INDIREKTE, GEVOLLIKE, VOORBEELDLIKE, TOVALLE, SPESIALE OF STRAF SKADE, INSLUITEND, VERLIES, INSLUITEND, GEVOLGLIK, OF ANDER SKADE WAT VOORTKOM UIT JOU GEBRUIK VAN DIE DIENSTE, SELFS AL IS ONS OOR DIE MOONTLIKHEID VAN SULKE SKADE IN KENNIS. TEN AANZIEN VAN ENIGE ENIGE TEENDEEL HIERIN VERPAAL, SAL ONS AANSPREEKLIKHEID teenoor JOU VIR ENIGE OORSAAK EN ONGEAG DIE VORM VAN DIE HANDELING, TE ALLE TYE BEPERK WORD TOT $50.00 USD. SEKERE VS-STAATSWETTE EN INTERNASIONALE WETTE LAAT NIE BEPERKINGS OP GEÏSPLISEERDE WAARBORGE OF DIE UITSLUITING OF BEPERKING VAN SEKERE SKADE TOE NIE. INDIEN HIERDIE WETTE OP JOU VAN TOEPASSING IS, MAG SOMMIGE OF AL BOGENOEMDE VRYWARINGS OF BEPERKINGS NIE OP JOU VAN TOEPASSING IS NIE, EN JY MAG BYKOMENDE REGTE HET.

26. Vrywaring

Jy stem in om ons, insluitend ons filiale, affiliasies en al ons onderskeie beamptes, agente, vennote en werknemers te verdedig, vrywaar en skadeloos te hou, van en teen enige verlies, skade, aanspreeklikheid, eis of eis, insluitend redelike prokureurs ' fooie en uitgawes, gemaak deur enige derde party as gevolg van of voortspruitend uit: (1) jou Bydraes; (2) gebruik van die Dienste; (3) verbreking van hierdie Regsbepalings; (4) enige verbreking van jou voorstellings en waarborge soos uiteengesit in hierdie Regsbepalings; (5) jou skending van die regte van 'n derde party, insluitend maar nie beperk nie tot intellektuele eiendomsregte; of (6) enige openlike skadelike optrede teenoor enige ander gebruiker van die Dienste met wie jy via die Dienste kontak gemaak het. Nieteenstaande die voorafgaande, behou ons die reg voor om, op jou koste, die eksklusiewe verdediging en beheer te aanvaar van enige aangeleentheid waarvoor jy verplig word om ons skadeloos te stel, en stem jy in om op jou koste saam te werk met ons verdediging van sulke eise. Ons sal redelike pogings aanwend om u in kennis te stel van enige sodanige eis, aksie of prosedure wat onderhewig is aan hierdie vrywaring wanneer ons daarvan bewus word.

27. Gebruikersdata

Ons sal sekere data onderhou wat jy na die Dienste oordra vir die doel om die prestasie van die Dienste te bestuur, sowel as data wat verband hou met jou gebruik van die Dienste. Alhoewel ons gereelde roetine-rugsteun van data uitvoer, is jy alleen verantwoordelik vir alle data wat jy oordra of wat verband hou met enige aktiwiteit wat jy onderneem het deur die Dienste te gebruik. Jy stem in dat ons geen aanspreeklikheid teenoor jou sal hê vir enige verlies of korrupsie van enige sodanige data nie, en jy doen hiermee afstand van enige reg van aksie teen ons wat voortspruit uit enige sodanige verlies of korrupsie van sulke data.

28. Elektroniese kommunikasie, transaksies en handtekeninge

Die besoek van die Dienste, die stuur van e-pos aan ons en die voltooiing van aanlynvorms vorm elektroniese kommunikasie. Jy stem in om elektroniese kommunikasie te ontvang, en jy stem in dat alle ooreenkomste, kennisgewings, openbaarmakings en ander kommunikasie wat ons elektronies, per e-pos en op die Dienste aan jou verskaf, voldoen aan enige wetlike vereiste dat sodanige kommunikasie skriftelik moet wees. U STEEM HIERMEE IN TOT DIE GEBRUIK VAN ELEKTRONIESE HANDTEKENINGE, KONTRAKTE, BESTELLINGS EN ANDER REKORDS, EN TOT ELEKTRONIESE AFLEWERING VAN KENNISGEWINGS, BELEID EN REKORDS VAN TRANSAKSIES WAT DEUR ONS OF VIA DIE DIENSTE GEINISIEER OF VOLTOOI IS. Jy doen hiermee afstand van enige regte of vereistes kragtens enige statute, regulasies, reëls, ordonnansies of ander wette in enige jurisdiksie wat 'n oorspronklike handtekening of aflewering of behoud van nie-elektroniese rekords vereis, of aan betalings of die toestaan ​​van krediete op enige ander manier as elektroniese middele.

29. Gebruikers en inwoners van Kalifornië

Indien enige klagte by ons nie bevredigend opgelos word nie, kan jy die Klagtebystandseenheid van die Afdeling Verbruikersdienste van die Kaliforniese Departement van Verbruikersake skriftelik kontak by 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornië 95834 of telefonies by (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

30. Diverse

Hierdie Regsbepalings en enige beleide of bedryfsreëls wat deur ons op die Dienste of ten opsigte van die Dienste geplaas word, vorm die hele ooreenkoms en verstandhouding tussen jou en ons. Ons versuim om enige reg of bepaling van hierdie Regsbepalings uit te oefen of af te dwing, sal nie dien as 'n afstanddoening van sodanige reg of bepaling nie. Hierdie Regsbepalings werk tot die volle mate wat deur die wet toelaatbaar is. Ons kan enige of al ons regte en verpligtinge enige tyd aan ander toewys. Ons sal nie verantwoordelik of aanspreeklik wees vir enige verlies, skade, vertraging of versuim om op te tree wat veroorsaak word deur enige oorsaak buite ons redelike beheer nie. Indien enige bepaling of deel van 'n bepaling van hierdie Regsbepalings as onwettig, nietig of onafdwingbaar bepaal word, word daardie bepaling of deel van die bepaling geag skeibaar te wees van hierdie Regsbepalings en beïnvloed dit nie die geldigheid en afdwingbaarheid van enige oorblywende bepalings nie. Daar is geen gesamentlike onderneming, vennootskap, indiensneming of agentskapsverhouding tussen jou en ons geskep as gevolg van hierdie Regsbepalings of gebruik van die Dienste nie. Jy stem in dat hierdie Regsbepalings nie teen ons uitgelê sal word as gevolg van die opstel daarvan nie. U doen hiermee afstand van enige en alle verweer wat u mag hê gebaseer op die elektroniese vorm van hierdie Regsbepalings en die gebrek aan ondertekening deur die partye hierby om hierdie Regsbepalings uit te voer.

31. Kontak ons

Om 'n klagte rakende die dienste op te los of om verdere inligting rakende die gebruik van die dienste te ontvang, kontak ons ​​asseblief per e-pos by webmaster@viddly.net of per pos by:

Vitzo LLC
Capitollaan 1603
Suite 413A #3131
Cheyenne, WY 82001
Verenigde State

Viddly is bedoel om video's af te laai wat kopieregvry is, of vir billike gebruik doeleindes.
Ons keur nie die aflaai van kopieregmateriaal goed nie, tensy jy (a) die inhoudeienaar is, (b) toestemming van die inhoudeienaar verkry het, of (c) beplan om die materiaal slegs vir billike gebruik te gebruik.

Wettig

Help

© Viddly 2024 -

Gemaak met ☕ deur Vitzo