Kailangang I-reset ang iyong Plus Key?

Huwag mag-alala, nakuha ka namin! 😉

Kung naabot mo na ang maximum na mga activation na pinapayagan para sa iyong key at kailangan mo itong i-reset sa ilang kadahilanan, madali mong magagawa iyon sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong Product Key sa ibaba mismo.

Pakitandaan na ang susi ay dapat na eksaktong tumugma sa isa na mayroon kami sa talaan, kabilang ang mga gitling at walang mga puting espasyo. Kapag nakumpleto, padadalhan ka namin ng isang e-mail sa e-mail address na nauugnay sa key ng produkto, na nagsasaad na matagumpay ang pag-reset. Kung hindi ka makatanggap ng e-mail mula sa amin sa loob ng ilang minuto at sigurado kang naipasok mo ang tamang product key, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin at tutulungan ka namin!