Nawala o Nakalimutan ang iyong Plus Key?

Huwag mag-alala, bumawi kami sa iyo 😉

Kung nailagay mo sa ibang lugar ang iyong Plus activation key, madali mo itong mai-email sa iyo sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong e-mail address sa ibaba.

Pakitandaan na dapat itong eksaktong tumugma sa ginamit mo noong bumili ng Viddly Plus. Kung hindi ka makatanggap ng e-mail mula sa amin sa loob ng ilang minuto at sigurado kang naipasok mo ang tamang e-mail address, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin at tutulungan ka namin! Maaari ka ring makipag-ugnayan sa amin kung wala ka nang access sa e-mail na ginamit mo noong bumili ng Viddly Plus.